Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Via de Rabo Clubkas Campagne, Rabofonds en sponsoring versterkt Rabobank Centraal Twente de lokale samenleving.

Rabo ClubSupport

In 2018 introduceerden wij een nieuwe vorm van sponsoring & donaties: de Rabo Clubkas Campagne! Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Centraal Twente bankieren en voldoen aan de gestelde voorwaarden konden deelnemen. Met de Rabo Clubkas Campagne verdeelden klanten (vanaf 12 jaar) van de bank het jaarlijkse sponsorbedrag. Dit bedrag was voor 2019 vastgesteld op maar liefst € 150.000,-. Niet de bank, maar de klanten bepaalden bij de Rabo Clubkas Campagne, door het uitbrengen van hun stem, welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de clubdoelen verdient. Vanaf 2020 wordt de Rabo Clubkas Campagne vervangen door Rabo ClubSupport.

Bekijk hier de uitslag van 2019

Rabofonds

Rabobank Centraal Twente heeft een speciaal fonds voor projecten die onze regio versterken: het Rabofonds. Dit fonds richt zich op duurzame initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken. Er zijn vier thema’s:

 • educatie
 • zorg
 • cultuur
 • sport

Rabofondscommissie
De directie stelt jaarlijks een gedeelte van de winst beschikbaar voor stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties die de leefomgeving van onze klanten en leden verbeteren. De Rabofondscommissie bepaalt vervolgens per aanvraag de vorm en de hoogte van de bijdrage. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden, een directielid en een medewerker van de bank. 

Aanvragen
Als u een lokaal project organiseert dat voldoet aan de voorwaarden, kunt u een aanvraag indienen. Doe dit uiterlijk drie weken voor de volgende vergadering van de Rabofondscommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (074) 245 67 89 of per e-mail.

Vergaderingen Rabofondscommissie 2019

 • Donderdag 14 maart 2019
 • Donderdag 13 juni 2019
 • Donderdag 12 september 2019
 • Donderdag 12 december 2019

Voorwaarden Rabofonds

Wij hanteren de volgende uitgangspunten. Let erop dat u uw aanvraag uiterlijk drie weken vóór de eerstvolgende Rabofondsvergadering bij ons indient. Verplichte bijlage is een actuele begroting inclusief financieringsvoorstel.

Lees het uitgebreide reglement van het Rabofonds

Uitkeringen Rabofonds 2019

Gemeente Hengelo en omstreken

 • Stichting De Slinger uit Hengelo, €2.000 voor de aanschaf van laptops.
 • Vereniging van Ervaringsdeskundigen, €500 voor de organisatie van de “Dag van de ervaringsdeskundige”.
 • Semi Militair Tamboerkorps Liberation uit Hengelo, €3.500 voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.
 • Stichting Oald Hengel/Museum Hengelo, €5.000 voor de herinrichting van de Van Lentzaal in het museum.
 • Joseph Wresinksi Cultuurstichting, €1.250 voor de organisatie van een voorstelling voor een speciale doelgroep in Schouwburg Hengelo.
 • Tennisvereniging Deurningen, €2.000 voor aanleg voor 5 Jeu de Boules banen.
 • Muziekvereniging Armonia Hengelo, €6.500 voor aanschaf (vervanging) van instrumenten.
 • Stichting NAH Oost Hengelo, €300 voor de aanschaf van banieren.
 • Kerngroep VertierKwartier uit Hengelo, €990,00 voor aanschaf geluidsinstallatie/handmicrofoon en headsetmicrofoon.
 • Stichting “Wat de pot schaft” uit Beckum en Oele, €2.000 voor de aanschaf van diverse materialen om te koken voor alleenstaanden in Beckum en Oele.
 • Stichting Berflo Bedrijf Hengelo, €2.500 voor een andere personenauto.
 • Drumfanfare Hengelo, €1.750 voor aanschaf instrumenten.
 • Stichting Kamermuziek Hengelo ,€750,00 voor het componeren van een nieuw muziekstuk.
 • Ponystal Hengelo, €2.750 voor de aanschaf van zadels, hoofdstellen etc.
 • Stichting Erfgoed Hengelo, €2.200 voor de bijeenkomst Herdenking 75 jaar bombardementen (6 en 7 oktober 1944).

Borne en omstreken

 • Tennisvereniging Bornerbroek, €5.000 voor uitbreiding van de kantine.
 • Leendert Vriel Hengelo Borne, €3.000 voor de aanschaf van Ipads voor de vrijwilligers.
 • Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne, €5.000 voor duurzame verlichting in de zaal.
 • Muziekvereniging Caecillia Saasveld, €5.000 voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.
 • Stichting Fairtrade Borne, €1.000 voor aanschaf van duurzame middelen t.b.v. Fairtrade modeshow en Fairtrade Maaltijd.
 • Stichting Aveleijn Musicalproject, €5.000 voor het muziekproject met cliënten van Aveleijn.
 • Tennisvereniging Smash uit Borne, €6.500 voor de verbouwing van de kleedkamers.

Hof van Twente en omstreken

 • Stichting Jeugdcircus Caroly uit Goor, €1.500 voor een geluidset t.b.v. optreden van het jeugdcircus op locatie.
 • Stichting WhyDontcha uit Diepenheim, €600 voor de aanschaf van een canvas tent.
 • Speeltuinvereniging Kindvriendelijk uit Goor, €1.500 voor een betere en grotere opbergplaats voor de materialen/gereedschap van speeltuin/kinderboerderij het Kukelnest.
 • Stichting Nooit weer, Nie Weider uit Delden, €2.500 voor het bouwen van de website.
 • Toneelvereniging De Plaank’n Spollers uit Deurningen, €600 voor de aanschaf van LED verlichting voor het toneel.
 • Voetbalvereniging Diepenheim, €7.500 voor aanleg van Buitensportaccommodatie de Koppel.
 • Stichting Sinterklaas Goor, € 750 voor de aanschaf van nieuwe pakken.
 • Stichting Vrienden van het WoZoCo in Diepenheim, €5.000 voor interieur en herinrichting Wozoco.
 • IKC Magenta Delden, €2.000 voor groen schoolplein t.b.v. de nieuwbouwlocatie IKC Magenta.
 • VV Twenthe Goor, €5.000 voor LED verlichting op de sportvelde.
 • Stichting Kerstkind Lichtroute Diepenheim, €2.000 voor aanschaf van een aantal duurzame materialen ter ondersteuning aan de Lichtroute.
 • Deeps Vocal uit Diepenheim, €750 voor aanschaf van aantal duurzame materialen.

Stichting Twentse Fondsen

In Twente zijn tientallen charitatieve fondsen actief die zich richten op maatschappelijke doelen, internationale hulp, sport en recreatie, kunst en cultuur, gezondheidszorg, milieu, natuurbehoud en dierenbescherming, kerk en levensbeschouwing of onderwijs en onderzoek. Deze fondsen zijn vaak ontstaan uit nalatenschappen van betrokken families of bedrijven. Ze hebben allen een eigen doelstelling, maar hebben één ding gemeen: actieve, betrokken burgers en organisaties waar mogelijk helpen met een financiële bijdrage.

De Twentse Fondsenzoeker helpt vermogensfondsen te zoeken in Twente
De praktijk wijst echter uit dat de fondsen niet altijd goed gevonden worden en dat de fondsen dus niet effectief worden ingezet bij de realisatie van maatschappelijke projecten. Geld blijft op de plank liggen; dat is jammer en ongewenst. Om samen de fondsen in Twente beter vindbaar te maken, is de Stichting Twentse Fondsen opgericht die de website gaat beheren. Zij wil ook informatie-uitwisseling en cofinanciering bevorderen. Initiatiefnemers van deze stichting zijn de beheerders van de Fuldauerstichting, de Willem Willink Stichting, het Houtmaatfonds, het Groothuisfonds, IBN Roesjd en Rabofonds Centraal Twente.

www.twentsefondsen.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven