Sponsoring en donaties

Rabo Clubkas Campagne

Ook in 2019 organiseren wij de Rabo Clubkas Campagne! Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Centraal Twente bankieren en voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen zich jaarlijks aanmelden voor deelname. Met de Rabo Clubkas Campagne verdelen klanten (vanaf 12 jaar) van de bank het jaarlijkse sponsorbedrag. Dit bedrag is voor 2019 vastgesteld op maar liefst € 150.000,-. Niet de bank, maar de klanten bepalen bij de Rabo Clubkas Campagne, door het uitbrengen van hun stem, welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de clubdoelen verdient.

Voor de planning van 2019 en meer informatie, kun je kijken op de pagina met alle informatie (link hieronder)

Rabo Clubkas Campagne

Rabofonds

Rabobank Centraal Twente heeft een speciaal fonds voor projecten die onze regio versterken: het Rabofonds. Dit fonds richt zich op duurzame initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken. Er zijn vier thema’s:

 • educatie
 • zorg
 • cultuur
 • sport

Rabofondscommissie
De directie stelt jaarlijks een gedeelte van de winst beschikbaar voor stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties die de leefomgeving van onze klanten en leden verbeteren. De Rabofondscommissie bepaalt vervolgens per aanvraag de vorm en de hoogte van de bijdrage. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden, een directielid en een medewerker van de bank. 

Aanvragen
Als u een lokaal project organiseert dat voldoet aan de voorwaarden, kunt u een aanvraag indienen. Doe dit uiterlijk drie weken voor de volgende vergadering van de Rabofondscommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (074) 245 67 89 of per e-mail.

Vergaderingen Rabofondscommissie 2018

 • Dinsdag 13 maart 2018, Marskant 5 in Hengelo.
 • Woensdag 13 juni 2018, Marskant 5 in Hengelo.
 • Donderdag 13 september 2018, Marskant 5 in Hengelo.
 • Donderdag 13 december 2018, Marskant 5 in Hengelo.

Voorwaarden Rabofonds

Wij hanteren de volgende uitgangspunten. Let erop dat u uw aanvraag uiterlijk drie weken vóór de eerstvolgende Rabofondsvergadering bij ons indient. Verplichte bijlage is een actuele begroting inclusief financieringsvoorstel.

Lees het uitgebreide reglement van het Rabofonds

Toekenningen 2017'

Vergadering 14 maart 2017

 • IJsclub Delden, Ambt Delden, Renovatie en uitbreiding clubhuis
 • Big Band Hengelo, Hengelo, Zanginstallatie
 • Stichting Streekmarkt Twente, Delden, vervangen/aanschaf koelcel en buitenkeuken
 • Tichelwaark Theeschenkerij Rohaan, Diepenheim, Het inrichten van het nieuwe Bouwmuseum

Vergadering 14 juni 2017

 • In de Hagen, Delden, Nieuwe biljart tafel
 • Wijkvereniging Stroom Esch, Borne, Kunstwerk Mammoet Boris
 • Stichting Heemkundegroep Hertme, Borne, Videodocumentaire Hertme '40-'45
 • De Zonnebloem, Deurningen, Aanschaf duofiets
 • Stichting Groener Hengelo, Oprichtingskosten
 • S.V. Wilhelmina, Hengelo, Nieuwbouw kleedkamers
 • Stichting Informele Zorg Twente, Hengelo, Aanschaf CRDL (houtinstrument) voor dementerenden
 • Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge, Borne, Restauratie dak
 • Buurtkring Driene, Hengelo, Aanschaf 2 AED's 

Vergadering 20 september 2017

 • Stichting Historie Brandweer Hengelo, Hengelo, Restauratie oude brandweervoertuigen
 • IJsclub Zenderen, Zenderen, Nieuwbouw schuur/opslagruimte
 • RKSV NEO, Borne, Aanschaf LED verlichting velden
 • Zorgboerderij Erve Tankink, Hof van Twente, Aanschaf ondersteunend materiaal
 • Muziekvereniging Drumfanfare Delden, Hof van Twente, Aanschaf instrumenten

Vergadering 7 december 2017

 • Stichting 't Hoge Vonder, Deurningen, Vervanging scorebord
 • Daltonschook St. Plechelmus, Hengelo, Duurzaam inrichten speelplein
 • Stichting Topsport Overijssel / Regio Twente, Hengelo, Aanleg bomen/park voor olympische sporters
 • Theatergroep Barst, Hengelo, Aanschaf film/montagemateriaal
 • Vrouwen van Nu afdeling Delden, Delden, Aanschaf elektronische piano
 • Hengelaarsvereniging Het Simmetje, Diepenheim, vervangen van gehandicaptenvissteiger
 • Muziekvereniging Beentels Kabaal, Bentelo, Kleding
 • Stichting Katholiek Onderwijs Midden-Twente, Bentelo, Multifunctioneel maken van de Onze Lieve Vrouweschool Bentelo
 • Kulthurhus/Projectteam Recreatieve Routes Bornerbroek, Aanleg wandelpaden
 • IJsvereniging Bornerbroek, Vergroten van de ijsbaan

Stichting Twentse Fondsen

In Twente zijn tientallen charitatieve fondsen actief die zich richten op maatschappelijke doelen, internationale hulp, sport en recreatie, kunst en cultuur, gezondheidszorg, milieu, natuurbehoud en dierenbescherming, kerk en levensbeschouwing of onderwijs en onderzoek. Deze fondsen zijn vaak ontstaan uit nalatenschappen van betrokken families of bedrijven. Ze hebben allen een eigen doelstelling, maar hebben één ding gemeen: actieve, betrokken burgers en organisaties waar mogelijk helpen met een financiële bijdrage.

De Twentse Fondsenzoeker helpt vermogensfondsen te zoeken in Twente
De praktijk wijst echter uit dat de fondsen niet altijd goed gevonden worden en dat de fondsen dus niet effectief worden ingezet bij de realisatie van maatschappelijke projecten. Geld blijft op de plank liggen; dat is jammer en ongewenst. Om samen de fondsen in Twente beter vindbaar te maken, is de Stichting Twentse Fondsen opgericht die de website gaat beheren. Zij wil ook informatie-uitwisseling en cofinanciering bevorderen. Initiatiefnemers van deze stichting zijn de beheerders van de Fuldauerstichting, de Willem Willink Stichting, het Houtmaatfonds, het Groothuisfonds, IBN Roesjd en Rabofonds Centraal Twente.

www.twentsefondsen.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven