Sponsoring en donaties

Rabo ClubSupport

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Daarom draagt Rabobank het verenigingsleven een warm hart toe. In het najaar van 2020 organiseerden we Rabo ClubSupport.

We stelden een bedrag van maar liefst € 150.000,- beschikbaar. 305 clubs en verenigingen uit de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente en de kernen Bornerbroek, Deurningen en Saasveld hebben deelgenomen. Na de stemperiode, waarin elk Rabobank-lid via de Rabo App of Internetbankieren-omgeving vijf stemmen kon uitbrengen, werd op donderdagavond 5 november de uitslag online bekendgemaakt.

Klik hier voor meer informatie en de uitslag van ClubSupport 2020

Uitslagen

Waarom ClubSupport?

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Met Rabo ClubSupport investeren wij in clubs en verenigingen. Om ze sterker en toekomstbestendig te maken. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt.

Tot volgend jaar!

In 2021 hopen wij opnieuw Rabo ClubSupport te organiseren. Voor nu bedanken we alle clubs voor hun enthousiaste deelname en onze leden voor het fanatieke stemmen. Graag tot volgend jaar bij een nieuwe editie van ClubSupport!

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning is het structureel toekomstbestendiger maken van clubs vanuit het geloof in de rol van de club in de lokale samenleving. Het gaat hier om stichtingen en verenigingen in het domein sport, cultuur en kunst. Met Verenigingsondersteuning bieden we verenigingen o.a. (intensieve) begeleiding op maat, masterclasses en workshops. Ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Alle informatie over Verenigingsondersteuning is hier te vinden

Vergaderingen Rabofondscommissie 2021

  • Donderdag 4 maart 2021 
  • Donderdag 17 juni 2021 
  • Donderdag 18 november 2021

Stichting Twentse Fondsen

In Twente zijn tientallen charitatieve fondsen actief die zich richten op maatschappelijke doelen, internationale hulp, sport en recreatie, kunst en cultuur, gezondheidszorg, milieu, natuurbehoud en dierenbescherming, kerk en levensbeschouwing of onderwijs en onderzoek. Deze fondsen zijn vaak ontstaan uit nalatenschappen van betrokken families of bedrijven. Ze hebben allen een eigen doelstelling, maar hebben één ding gemeen: actieve, betrokken burgers en organisaties waar mogelijk helpen met een financiële bijdrage.

De Twentse Fondsenzoeker helpt vermogensfondsen te zoeken in Twente
De praktijk wijst echter uit dat de fondsen niet altijd goed gevonden worden en dat de fondsen dus niet effectief worden ingezet bij de realisatie van maatschappelijke projecten. Geld blijft op de plank liggen; dat is jammer en ongewenst. Om samen de fondsen in Twente beter vindbaar te maken, is de Stichting Twentse Fondsen opgericht die de website gaat beheren. Zij wil ook informatie-uitwisseling en cofinanciering bevorderen. Initiatiefnemers van deze stichting zijn de beheerders van de Fuldauerstichting, de Willem Willink Stichting, het Houtmaatfonds, het Groothuisfonds, IBN Roesjd en Rabofonds Centraal Twente.

www.twentsefondsen.nl

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur