Sponsoring en donaties

Rabo ClubSupport

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Daarom draagt Rabobank het verenigingsleven een warm hart toe. In het najaar van 2020 organiseerden we Rabo ClubSupport.

We stelden een bedrag van maar liefst € 150.000,- beschikbaar. 305 clubs en verenigingen uit de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente en de kernen Bornerbroek, Deurningen en Saasveld hebben deelgenomen. Na de stemperiode, waarin elk Rabobank-lid via de Rabo App of Internetbankieren-omgeving vijf stemmen kon uitbrengen, werd op donderdagavond 5 november de uitslag online bekendgemaakt.

Klik hier voor meer informatie en de uitslag van ClubSupport 2020

Uitslagen

Waarom ClubSupport?

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Met Rabo ClubSupport investeren wij in clubs en verenigingen. Om ze sterker en toekomstbestendig te maken. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt.

Tot volgend jaar!

In 2021 hopen wij opnieuw Rabo ClubSupport te organiseren. Voor nu bedanken we alle clubs voor hun enthousiaste deelname en onze leden voor het fanatieke stemmen. Graag tot volgend jaar bij een nieuwe editie van ClubSupport!

Rabofonds

Rabobank Centraal Twente heeft een speciaal fonds voor projecten die onze regio versterken: het Rabofonds. Dit fonds richt zich op duurzame initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken. Er zijn vier thema’s:

 • educatie
 • zorg
 • cultuur
 • sport

Rabofondscommissie
De directie stelt jaarlijks een gedeelte van de winst beschikbaar voor stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties die de leefomgeving van onze klanten en leden verbeteren. De Rabofondscommissie bepaalt vervolgens per aanvraag de vorm en de hoogte van de bijdrage. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden, een directielid en een medewerker van de bank. 

Aanvragen
Als u een lokaal project organiseert dat voldoet aan de voorwaarden, kunt u een aanvraag indienen. Doe dit uiterlijk drie weken voor de volgende vergadering van de Rabofondscommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (074) 245 67 89 of per e-mail.

Vergaderingen Rabofondscommissie 2020

 • Donderdag 12 maart
 • Donderdag 11 juni
 • Donderdag 17 september

De vergadering van het 4e kwartaal van 2020 is geannuleerd.
Begin 2021 wordt bekend wanneer de vergaderingen van 2021 plaatvinden.

Voorwaarden Rabofonds

Wij hanteren de volgende uitgangspunten. Let erop dat u uw aanvraag uiterlijk drie weken vóór de eerstvolgende Rabofondsvergadering bij ons indient. Verplichte bijlage is een actuele begroting inclusief financieringsvoorstel.

Lees het uitgebreide reglement van het Rabofonds

Uitkeringen Rabofonds 2019

Gemeente Hengelo en omstreken

 • Stichting De Slinger uit Hengelo, € 2.000,= voor de aanschaf van laptops.
 • Vereniging van Ervaringsdeskundigen, € 500,= voor de organisatie van de “Dag van de ervaringsdeskundige”.
 • Semi Militair Tamboerkorps Liberation uit Hengelo, € 3.500,= voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.
 • Stichting Oald Hengel/Museum Hengelo, € 5.000,= voor de herinrichting van de Van Lentzaal in het museum.
 • Joseph Wresinksi Cultuurstichting, € 1.250,= voor de organisatie van een voorstelling voor een speciale doelgroep in Schouwburg Hengelo.
 • Tennisvereniging Deurningen, € 2.000,-voor aanleg voor 5 Jeu de Boules banen.
 • Muziekvereniging Armonia Hengelo, € 6.500,-voor aanschaf (vervanging) van instrumenten.
 • Stichting NAH Oost Hengelo, € 300,--voor de aanschaf van banieren.
 • Kerngroep VertierKwartier uit Hengelo, € 990,00 voor aanschaf geluidsinstallatie/handmicrofoon en headsetmicrofoon.
 • Stichting “Wat de pot schaft” uit Beckum en Oele, € 2.000,- voor de aanschaf van diverse materialen om te koken voor alleenstaanden in Beckum en Oele.
 • Stichting Berflo Bedrijf Hengelo, € 2.500,- voor een andere personenauto.
 • Drumfanfare Hengelo , € 1.750,-voor aanschaf instrumenten.
 • Stichting Kamermuziek Hengelo ,€ 750,00 voor het componeren van een nieuw muziekstuk.
 • Ponystal Hengelo, € 2.750,-voor de aanschaf van zadels, hoofdstellen etc.
 • Stichting Erfgoed Hengelo, € 2.200,- voor de bijeenkomst Herdenking 75 jaar bombardementen (6 en 7 oktober 1944).
 • Twents Theater: € 2.000,-voor een nieuw zenderpark te gebruiken bij amateurvoorstellingen voor diverse amateurverenigingen
 • Stichting Art Brut Biënnale, € 2.500,-voor de organisatie van Art Brut Biënnale 2020
 • Olympia Hengelo, € 1.500,-voor de aanschaf van hulpmiddelen en het upgraden van de website
 • Bijenteeltvereniging Hengelo, € 500,-voor de aanschaf van een digitale bijenkast
 • Stichting Partnersteden Hengelo-Emsdetten, € 250,-- voor de uitwisseling Hengelo-Emsdetten in oktober.
 • Oyfo, € 7.500,-- voor aanschaf van een pop-up trailer.

Borne en omstreken

 • Tennisvereniging Bornerbroek, €5.000 voor uitbreiding van de kantine.
 • Leendert Vriel Hengelo Borne, €3.000 voor de aanschaf van Ipads voor de vrijwilligers.
 • Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne, €5.000 voor duurzame verlichting in de zaal.
 • Muziekvereniging Caecillia Saasveld, €5.000 voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.
 • Stichting Fairtrade Borne, €1.000 voor aanschaf van duurzame middelen t.b.v. Fairtrade modeshow en Fairtrade Maaltijd.
 • Stichting Aveleijn Musicalproject, €5.000 voor het muziekproject met cliënten van Aveleijn.
 • Tennisvereniging Smash uit Borne, €6.500 voor de verbouwing van de kleedkamers.
 • Crowdfunding Holocaust Namenmonument, € 500,- voor het plaatsten van alle 74 namen van omgekomen Bornse Joden op het Nationale Holocaust Namenmonument in Amsterdam
 • C.V. de Toet’nbloazers, € 2.000,-voor de aanschaf van nieuwe instrumenten
 • Bornse Harmonie, € 5.000,-voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en het verzorgen van instrumentale muzieklessen op Bornse Basisscholen
 • Stichting CV De Buisman’s Keals uit Saasveld, € 2.000,-voor de aanschaf van een nieuw podium dat voor meerdere doelen wordt gebruikt
 • Buurtvereniging ’t Hof van Borne, € 2.000,-voor de herinrichting van de bestaande speeltuin
 • RKSV NEO, € 5.000,-- voor de aanleg en installatie van zonnepanelen op de kleedkamers.
 • Heemkundevereniging Borne, € 250,-- voor de Erfgoedloop Borne tijdens Open Monumentendag 2020.

Hof van Twente en omstreken

 • Stichting Jeugdcircus Caroly uit Goor, €1.500 voor een geluidset t.b.v. optreden van het jeugdcircus op locatie.
 • Stichting WhyDontcha uit Diepenheim, €600 voor de aanschaf van een canvas tent.
 • Speeltuinvereniging Kindvriendelijk uit Goor, €1.500 voor een betere en grotere opbergplaats voor de materialen/gereedschap van speeltuin/kinderboerderij het Kukelnest.
 • Stichting Nooit weer, Nie Weider uit Delden, €2.500 voor het bouwen van de website.
 • Toneelvereniging De Plaank’n Spollers uit Deurningen, €600 voor de aanschaf van LED verlichting voor het toneel.
 • Voetbalvereniging Diepenheim, €7.500 voor aanleg van Buitensportaccommodatie de Koppel.
 • Stichting Sinterklaas Goor, € 750 voor de aanschaf van nieuwe pakken.
 • Stichting Vrienden van het WoZoCo in Diepenheim, €5.000 voor interieur en herinrichting Wozoco.
 • IKC Magenta Delden, €2.000 voor groen schoolplein t.b.v. de nieuwbouwlocatie IKC Magenta.
 • VV Twenthe Goor, €5.000 voor LED verlichting op de sportvelde.
 • Stichting Kerstkind Lichtroute Diepenheim, €2.000 voor aanschaf van een aantal duurzame materialen ter ondersteuning aan de Lichtroute.
 • Deeps Vocal uit Diepenheim, €750 voor aanschaf van aantal duurzame materialen.
 • Stichting Weekendschool “Toppers op Zondag” in Twente, € 3.000,-voor het uitvoeren van de weekendschool in Goor
 • Koninkelijke Onderscheiden Harmonie Diepenheim, € 5.000,-voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor het 120 jarig bestaan
 • Tennis Club Delden, € 5.000,-voor vervanging van de conventionele verlichting naar duurzame LED verlichting
 • Stichting Ouders en Vrienden van OBS de Wiene, € 2.000,-voor de overkapping/paviljoen voor het schoolplein
 • Stichting Kunstmoment Diepenheim, € 1.320,-voor de aanschaf van 11 Stölpersteine in Diepenheim
 • Deldense Schuttersvereniging, € 1.500,-- voor de aanschaf van nieuwe uniformen.

Stichting Twentse Fondsen

In Twente zijn tientallen charitatieve fondsen actief die zich richten op maatschappelijke doelen, internationale hulp, sport en recreatie, kunst en cultuur, gezondheidszorg, milieu, natuurbehoud en dierenbescherming, kerk en levensbeschouwing of onderwijs en onderzoek. Deze fondsen zijn vaak ontstaan uit nalatenschappen van betrokken families of bedrijven. Ze hebben allen een eigen doelstelling, maar hebben één ding gemeen: actieve, betrokken burgers en organisaties waar mogelijk helpen met een financiële bijdrage.

De Twentse Fondsenzoeker helpt vermogensfondsen te zoeken in Twente
De praktijk wijst echter uit dat de fondsen niet altijd goed gevonden worden en dat de fondsen dus niet effectief worden ingezet bij de realisatie van maatschappelijke projecten. Geld blijft op de plank liggen; dat is jammer en ongewenst. Om samen de fondsen in Twente beter vindbaar te maken, is de Stichting Twentse Fondsen opgericht die de website gaat beheren. Zij wil ook informatie-uitwisseling en cofinanciering bevorderen. Initiatiefnemers van deze stichting zijn de beheerders van de Fuldauerstichting, de Willem Willink Stichting, het Houtmaatfonds, het Groothuisfonds, IBN Roesjd en Rabofonds Centraal Twente.

www.twentsefondsen.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven