Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Via de Rabo Clubkas Campagne, Rabofonds en sponsoring versterkt Rabobank Centraal Twente de lokale samenleving.

Rabo ClubSupport

In 2018 introduceerden wij een nieuwe vorm van sponsoring & donaties: de Rabo Clubkas Campagne! Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Centraal Twente bankieren en voldoen aan de gestelde voorwaarden konden deelnemen. Met de Rabo Clubkas Campagne verdeelden klanten (vanaf 12 jaar) van de bank het jaarlijkse sponsorbedrag. Dit bedrag was voor 2019 vastgesteld op maar liefst € 150.000,-. Niet de bank, maar de klanten bepaalden bij de Rabo Clubkas Campagne, door het uitbrengen van hun stem, welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de clubdoelen verdient. Vanaf 2020 wordt de Rabo Clubkas Campagne vervangen door Rabo ClubSupport.

Bekijk hier de uitslag van 2019

Rabofonds

Rabobank Centraal Twente heeft een speciaal fonds voor projecten die onze regio versterken: het Rabofonds. Dit fonds richt zich op duurzame initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken. Er zijn vier thema’s:

 • educatie
 • zorg
 • cultuur
 • sport

Rabofondscommissie
De directie stelt jaarlijks een gedeelte van de winst beschikbaar voor stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties die de leefomgeving van onze klanten en leden verbeteren. De Rabofondscommissie bepaalt vervolgens per aanvraag de vorm en de hoogte van de bijdrage. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden, een directielid en een medewerker van de bank. 

Aanvragen
Als u een lokaal project organiseert dat voldoet aan de voorwaarden, kunt u een aanvraag indienen. Doe dit uiterlijk drie weken voor de volgende vergadering van de Rabofondscommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (074) 245 67 89 of per e-mail.

Vergaderingen Rabofondscommissie 2019

 • Donderdag 14 maart 2019
 • Donderdag 13 juni 2019
 • Donderdag 12 september 2019
 • Donderdag 12 december 2019

Voorwaarden Rabofonds

Wij hanteren de volgende uitgangspunten. Let erop dat u uw aanvraag uiterlijk drie weken vóór de eerstvolgende Rabofondsvergadering bij ons indient. Verplichte bijlage is een actuele begroting inclusief financieringsvoorstel.

Lees het uitgebreide reglement van het Rabofonds

Toekenningen 2018

Gemeente Borne en omstreken

 • Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme: € 3.000,= voor de aanschaf van een duofiets
 • Stichting Rolstoelwandelgroep Borne: € 375,- voor het opzetten van een nieuwe website
 • Videoclub Borne: € 1.500,- voor Minikroniek project ‘Deuren Openen’, voor het verfilmen en delen van levensverhalen
 • R.K.S.V. Saasveldia ontvangt € 5.000,00 voor de verbouwing/inrichting van de sportkantine
 • Stichting Stephanus Groep uit Borne: € 10.000,-- voor renovatie van de accommodatie
 • Stichting JW Videoproducties Borne: € 2.500,-- voor aanschaf van een videocamera
 • Muziekvereniging St. Gregorius Hertme: € 2.000,-- voor de opvoering van een diverse koren in het Openluchttheater in Hertme
 • Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek: € 6.220,-- voor het project Multifunctionele Boerderij ‘De Doorbraak’ voor de terrasaankleding en de verlichting
 • Stichting Cultuur Hertme: € 2.500,-- voor ‘Passiespelen 2019’
 • NBvP Vrouwen van Nu uit Borne: € 299,-- voor aanschaf laptop
 • Prisma basisonderwijs uit Borne: 2.500,-- voor de inrichting van een Groen schoolplein
 • Stichting Bussemakerhuis: € 3.750,-- voor herbouw van de tuinschuur

Gemeente Hengelo en omstreken

 • Tennisvereniging Hasselo uit Hengelo: € 5.000,-- voor de aanschaf van LED verlichting
 • Vrouwenplatform Carree uit Hengelo: € 1.810,-- als bijdrage voor het coachen van jonge kwetsbare vrouwen
 • Tennisvereniging Tie-Break uit Hengelo: € 1.815,- voor vervanging van speeltuin toestellen
 • Stichting werkgroep Oele: € 5.000,- voor het organiseren van een Bootcamproute in Oele
 • Stichting Pastoriestraat 3.0 uit Hengelo: € 3.000,- voor het optimaliseren van het leef-, verblijfs- en ondernemersklimaat, door versterking van de historische uitstraling
 • Turncentrum Twente uit Hengelo: € 7.500,- voor aanschaf van nieuw meubilair voor de sportkantines
 • Bridgeclub ‘Open Kaart’ uit Hengelo: € 299,-- voor een laptop
 • Stichting Dichterscollectief Niet Zwichten Maar Dichten uit Hengelo: € 500,-- voor de organisatie van Wereldpoëzie dag 2019’

Gemeente Hof van Twente

 • Stichting 900 jaar Heilige Blasius uit Delden: € 3.000,-- voor een gedenkplaat
 • Vereniging Heemkunde Ambt Delden: € 750,- voor investering in ICT-middelen
 • Muziekvereniging Amicitia uit Delden: € 5.000,- voor de aanschaf van 3 nieuwe pauken
 • Zonnebloem afdeling Delden: € 3.000,00 voor een duo-fiets
 • Gemeenschapscentrum ’t Kempke in Zeldam: € 1.700,-- voor vervanging van bestaande verlichting naar duurzame LED verlichting
 • Carintreggeland uit Delden: € 750,-- voor realisering ‘beweeghofje’ specifiek voor ouderen
 • Stichting BVD Radiotherapie in Goor: € 5.000,-- voor taxivervoer van radiotherapie patiënten
 • Seniorenvereniging Diepenheim: € 2.500,-- aanschaf iPads en lesmateriaal om ouderen wegwijs te maken op digitaal gebied
 • Deldense Korfbalvereniging: € 5.000,-- voor het vervangen van conventionele sportveldverlichting door LED verlichting
 • Muziekvereniging Apollo Goor: € 5.000,-- voor de aanschaf van uniformen in het jubileumjaar
 • Stichting Hof van Twentse Uitdaging: € 2.500,-- voor het starten van een ‘weekendschool’
 • Stichting Franje Hof van Twente: € 2.000,-- voor fleece vesten
 • Stoevelaar Groep Goor: € 1.500,-- om de keuken-en douchevoorziening te verbeteren

Stichting Twentse Fondsen

In Twente zijn tientallen charitatieve fondsen actief die zich richten op maatschappelijke doelen, internationale hulp, sport en recreatie, kunst en cultuur, gezondheidszorg, milieu, natuurbehoud en dierenbescherming, kerk en levensbeschouwing of onderwijs en onderzoek. Deze fondsen zijn vaak ontstaan uit nalatenschappen van betrokken families of bedrijven. Ze hebben allen een eigen doelstelling, maar hebben één ding gemeen: actieve, betrokken burgers en organisaties waar mogelijk helpen met een financiële bijdrage.

De Twentse Fondsenzoeker helpt vermogensfondsen te zoeken in Twente
De praktijk wijst echter uit dat de fondsen niet altijd goed gevonden worden en dat de fondsen dus niet effectief worden ingezet bij de realisatie van maatschappelijke projecten. Geld blijft op de plank liggen; dat is jammer en ongewenst. Om samen de fondsen in Twente beter vindbaar te maken, is de Stichting Twentse Fondsen opgericht die de website gaat beheren. Zij wil ook informatie-uitwisseling en cofinanciering bevorderen. Initiatiefnemers van deze stichting zijn de beheerders van de Fuldauerstichting, de Willem Willink Stichting, het Houtmaatfonds, het Groothuisfonds, IBN Roesjd en Rabofonds Centraal Twente.

www.twentsefondsen.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven