Verenigingsondersteuning vervangt sponsoring

Clubkas

Het verenigingsleven is belangrijk voor de maatschappij. Verenigingen versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang. Daarom draagt Rabobank De Kempen lokale clubs een warm hart toe.

Rabobank Clubkas Campagne en Verenigingsondersteuning

We ondersteunen sport en cultuur in de breedste zin van het woord. Niet incidenteel, maar langdurig. Basis daarvoor blijft de Rabobank Clubkas Campagne. Daar kunnen bijna alle verenigingen en stichtingen uit de Kempen aan deelnemen. Met Rabobank Verenigingsondersteuning dragen we vanaf 2018 bij aan de leefbaarheid in de Kempen. Niet via sponsoring in geld, maar via ondersteuning in kennis en begeleiding om clubs echt sterker te maken. Met de extra aandacht voor hockey sluit Rabobank De Kempen aan bij het landelijk sponsorbeleid van Rabobank.

Wat is ‘Verenigingsondersteuning’?

Samen met partners in sport, kunst en cultuur (NOC*NSF, Kunstbende en LKCA) starten we een speciaal begeleidingstraject voor verenigingen en stichtingen. Na een pitch selecteren we in de loop van 2018 tien verenigingen/stichtingen. De inhoudelijke begeleiding en commerciële sponsoring leggen we in een overeenkomst voor twee jaar vast.

De open club en Verenigingsondersteuning

Voor Verenigingsondersteuning is samenwerking essentieel. We streven naar structureel gezondere, duurzamere en maatschappelijk actieve clubs. Zo’n ‘open club’ kenmerkt zich door een open houding naar de eigen leden en naar de lokale samenleving. Zo werkt een open club samen met bijvoorbeeld andere verenigingen, scholen en bedrijven en staan de deuren open voor initiatieven uit de buurt.

Verenigingen en stichtingen hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan één van de drie inspiratie-avonden. Deze worden eind februari, begin maart gehouden.

Klik hier voor meer informatie

De Kempen, 8-2-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn