(her)Benoemingen Ledenraad De Zuidelijke Baronie

(her)Benoemingen Ledenraad

De ledenraad van Rabobank De Zuidelijke Baronie vertegenwoordigt de ruim 22.500 leden in de regio Baarle-Nassau, Rucphen en Zundert. Regelmatig praat de ledenraad samen met de directie over de koers van onze bank. Zo vormt de raad een belangrijke schakel tussen de klant en de bank. De ledenraad heeft een aantal vacatures en een aantal ledenraadsleden is herbenoembaar. Onderstaand treft u de (her)benoembare kandidaten aan. Conform het lokale bank statuut hebben de leden zelf ook het recht kandidaten voor te dragen. Wij maken u erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden, ondertekend door 10 of meer leden voor vrijdag 6 december 2019. Deze voordracht kan per mail worden aangeboden via directie.dzb@rabobank.nl.

Indien na deze datum de directie vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de kandidaten automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats.

Meer over de ledenraad

Herbenoembare kandidaten

 • Anja Geerts (Rucphen)
 • Vera van Bavel-Geerts (Baarle-Nassau, jongeren)
  Motivatie lidmaatschap Ledenraad De Zuidelijke Baronie:  Dit lidmaatschap geeft mij de mogelijkheid om meer kennis te krijgen over het bankwezen.
  Daarnaast vind ik het interessant om te zien hoe Rabobank DZB wordt bestuurd en hoe er om wordt gegaan met landelijke en lokale actualiteiten.
  Trots op de Zuidelijke Baronie (als woon/werkgebied) omdat: het bestuur van Rabobank DZB veel waarde hecht aan de mening van de ledenraad.
 • Jan van Gorp (Baarle-Nassau)
  Motivatie lidmaatschap Ledenraad De Zuidelijke Baronie:  Om via de ledenraad invloed uit te oefenen zodat de “BO” (van BOerenleenbank) in onze naam niet vergeten wordt en Rabobank zich sterk maakt voor een beter imago van de Nederlandse Veehouderij.
  Trots op de Zuidelijke Baronie (als woon/werkgebied) omdat:  naast het bankieren de Rabobank ook maatschappelijk van grote betekenis is. Met name op het platteland en in de kleine kernen. 
 • Patrick Hereijgers (Rucphen)
  Motivatie lidmaatschap Ledenraad De Zuidelijke Baronie: De stem van jongeren vertegenwoordigen in de Ledenraad en in het beleid van de bank. Trots op de Zuidelijke Baronie (als woon/werkgebied) omdat: er tal van maatschappelijke initiatieven in gang worden gezet, die dan vaak ook op de steun vanuit de bank kunnen rekenen.
 • Ado Vermeeren (Zundert)
  Motivatie lidmaatschap Ledenraad De Zuidelijke Baronie: In Coöperatie samenwerken levert het meeste voordeel op lange termijn.
 • Leo Smits (Rucphen)
  Motivatie lidmaatschap Ledenraad De Zuidelijke Baronie:  Belangstelling voor het plaatselijke bankwezen, betrokken bij mijn achterban en via lidmaatschap hun belangen benoemen maar ook voor mezelf vanwege uitbreiding netwerk en kennis.
  Trots op de Zuidelijke Baronie (als woon/werkgebied) omdat:  de bank actief is in de regio en probeert echt klant- en mensgericht te werken.

Benoeming nieuw lid

 • Koen Vermunt (Sprundel)
  Functie: Accountmanager bij CRV
  Motivatie: Ik hoop een bijdrage en input te kunnen leveren vanuit mijn doelgroep in de toch wel veranderende maatschappij waar we op dit moment in leven.
  Trots: de Zuidelijke Baronie is een mooie omgeving waar de mensen gemoedelijk met elkaar omgaan en er veel georganiseerd wordt voor diverse doelgroepen.

26-11-2019

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn