Benoeming nieuw ledenraadslid Rabobank De Zuidelijke Baronie

Benoeming nieuw ledenraadslid Rabobank De Zuidelijke Baronie

De ledenraad van Rabobank De Zuidelijke Baronie vertegenwoordigt de ruim 22.500 leden in de regio Baarle-Nassau, Rucphen en Zundert. Regelmatig praat de ledenraad samen met de directie over de koers van onze bank. Zo vormt de raad een belangrijke schakel tussen de klant en de bank. Op dit moment telt de ledenraad 33 leden.

In juni 2020 zijn er door de werving- en selectiecommissie en directievoorzitter Corné de Vooght positieve gesprekken gevoerd met een kandidaat ledenraadslid. Onderstaand tref je de benoembare kandidaat aan. Conform het lokale bank statuut hebben de leden het recht tegenkandidaten voor te dragen. Wij maken je erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden. Deze voordracht dient, ondertekend door 10 of meer leden, voor maandag 10 augustus, bij ons binnen te zijn via directie.dzb@rabobank.nl.

Indien op deze datum geen tegenkandidaten zijn gesteld, dan is de voorgedragen kandidaat automatisch benoemd.

Meer over de ledenraad

Anton van Beek

Benoeming nieuw lid

Anton van Beek

  • Woonplaats: Baarle-Nassau
  • Functie: Gepensioneerd in februari 2020.
  • Nevenfunctie: Presentator en DJ bij Radio Paloma en voorzitter VZW Radio Paloma
  • Motivatie: Ik vind het noodzakelijk dat Rabobank ogen en oren heeft in haar werkgebied. Door middel van de ledenraad houdt zij voeling met wat verwacht wordt van de bank, en met wat er speelt in dit gebied. Tevens doet de ledenraad recht aan de coöperatieve organisatie, van waaruit de bank in vroegere jaren is opgericht. Voor deze zaken wil ik mij graag inzetten, met nadruk op het versterken van lokale gemeensch

13-7-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn