De Zuidelijke Baronie tekent overeenkomst met VICOE

Rabobank De Zuidelijke Baronie steunt Stichting VICOE

Een vruchtbaardere bodem, schoner milieu én economische voordelen. Dat zijn de doelen van Stichting VICOE. De afkorting staat voor Vitale Circulaire Organische Economie. En dat moet in Zundert over zes jaar gerealiseerd kunnen zijn. Initiatiefnemers René Jochems en Hans Hofland zijn ervan overtuigd en Rabobank De Zuidelijke Baronie inmiddels ook.

Voor de toekomstige generaties

Daarom tekende directievoorzitter van Rabobank De Zuidelijke Baronie, Corné de Vooght, op 27 januari een sponsorovereenkomst met de stichting. ‘Zundert is een prachtige, groene gemeente’, zegt René Dekkers, accountmanager Food & Agri. ‘Veel mensen halen hun inkomsten uit de boomkwekerij en veeteelt, vele anderen genieten dagelijks van de natuur. Daar moeten we samen goed voor zorgen. Bijvoorbeeld als het gaat om de vruchtbaarheid van de bodem. Die willen we voor toekomstige generaties behouden en liefst zelfs verbeteren. Het gesloten organische systeem van VICOE kan daar in heel belangrijke mate aan bijdragen.’

Duurzame afvalreststromen

‘Het idee van VICOE is eenvoudig’, vertelt voorzitter Piet Utens. ‘Al het organische restmateriaal uit de gemeente wordt verzameld. Van boomkwekers, inwoners, de gemeenten, veehouderij, tuinbouw, waterschap en uit natuurgebieden. Grote mesthoeveelheden, maar ook gewoon aardappelschillen en klokhuizen. Dat wordt vervolgens verwerkt tot hoogwaardige compost, die we dringend nodig hebben voor een rijk bodemleven. Het afval kan ook verwerkt worden tot bijvoorbeeld groene energie, bioplastic, kleurstoffen en medicinale ingrediënten. En dat allemaal binnen de gemeente, want dat levert een drastische vermindering van transportbewegingen.’ 

Samenwerken

Door de brede steun kan VICOE in 2020 starten met hoognodige pilotprojecten. ‘Zoals de proeftuin, van waaruit het businessmodel moet ontstaan’, legt Utens uit. ‘Als alle partijen het belang zien én meedoen, levert dat voor iedereen wat op. Zoals goedkopere afvalstromen, nieuwe banen in de verwerking, schonere lucht en schoner water, meer biodiversiteit, gezondere planten. Dat is het meer dan waard om samen aan te werken.’

Biobased economy

Een van de speerpunten van de Rabobanken in West-Brabant en Zeeland is biobased economy, een economie waarin fossiele grondstoffen worden vervangen door biomassa. Met het sponsorschap met Stichting VICOE levert Rabobank De Zuidelijke Baronie een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzamer bodembeheer en de vorming van een lokale circulaire economie in Zundert en omgeving.

Zundert, 28-1-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn