Kom jij onze ledenraad versterken?

Nieuwe ledenraadsleden

De verbinding tussen onze bank, leden en de samenleving én een belangrijk klankbord voor de directie: dat is onze ledenraad. De ledenraad bestaat uit 30 - 40 leden en behartigt het belang van klanten en leden. Samen met de medewerkers van de bank zetten zij zich in om De Zuidelijke Baronie in financieel en maatschappelijk opzicht nog sterker te maken. Ledenraadsleden krijgen ten eerste interessant inzicht in het reilen en zeilen van onze bank. Verder praten zij vanuit hun achtergrond en namens hun achterban mee over ons beleid en maatschappelijke activiteiten. Tot slot krijgen zij er een netwerk bij, van jong tot oud en met uiteenlopende achtergronden.

Kom jij onze ledenraad versterken?

De ledenraad van Rabobank De Zuidelijke Baronie is op zoek naar nieuwe ledenraadsleden. Jaarlijks neemt een aantal ledenraadsleden afscheid en komen er nieuwe leden bij. Lid zijn van de ledenraad is vrijwillig, maar natuurlijk verwachten we bepaalde competenties van een ledenraadslid. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat de mening van onze leden goed wordt uitgedragen. Denk aan kennis van de wensen en opvattingen van leden en klanten, (pro-)actieve participatie op minimaal één van de thema's van de bank, zichtbare betrokkenheid bij wat er leeft in de markt en maatschappij en het vermogen om interactie te zoeken met de achterban. Vanzelfsprekend ben je lid van de bank en actief in relevante lokale netwerken. Bekijk de profielschets voor meer informatie.

Profielschets ledenraad De Zuidelijke Baronie (PDF)

Hoe stel je je kandidaat?

Heb je interesse om mee te denken in de Ledenraad? Stuur je cv en motivatie naar directie.dzb@rabobank.nl. Indien de eerste indruk positief is, ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de werving- en selectiecommissie. Daarin vertellen we je meer over de rol en taken van de ledenraad. Uiteraard kun je dan ook vragen stellen. In onze wervingsfolder lees je alvast meer over de rollen en taken van de ledenraad en de thema's van onze bank.

Wervingsfolder ledenraad De Zuidelijke Baronie (PDF)

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de ledenraad? Neem contact op met William van Trier (voorzitter werving- en selectiecommissie ledenraad), bereikbaar via 06 - 16 44 65 52 of:

Stuur een mail naar directie.dzb@rabobank.nl

28-10-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn