Sponsoring en Rabofondsen

Samen bereik je meer dan alleen. Met het Coöperatiefonds, de Rabobank Clubkas Campagne en sponsoring versterkt Rabobank Dommelstreek de lokale samenleving.

Coöperatiefonds

Rabobank Dommelstreek is een betekenisvolle bank. Een deel van onze winst geven we daarom terug aan de lokale samenleving. Dat doen we onder andere via ons Coöperatiefonds waarmee we NIEUWE initiatieven financieel ondersteunen die het sociale, maatschappelijke en culturele leven in de lokale gemeenschap versterken en verbeteren. Vanuit het Coöperatiefonds steunen we projecten en initiatieven die bijdragen aan uw omgeving. Dit kunnen projecten zijn over wonen, werken en/of vrije tijd.  Het rendement en de impact voor de samenleving zijn de belangrijkste uitgangspunten  van het Coöperatiefonds. De samenleving wordt er primair beter van. 

De marktteams van Rabobank Dommelstreek zijn nauw betrokken bij het Coöperatiefonds. Een commissie, bestaande uit vertegenwoordiging van de drie marktteams met elk één ledenraadslid en één medewerker van de bank, beoordelen vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Zij maken hun eigen afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen.

Vergaderdata:Aanvraag insturen vóór:
Dinsdag 26 maart 2019Maandag 11 maart 2019
Dinsdag 28 mei 2019Maandag 13 mei 2019

Bekijk welke projecten in 2018 een bijdrage ontvingen

Algemene Voorwaarden

We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling, voorzien van een duidelijk bestedingsdoel, plan van aanpak en kostenberekening. Ook kijken we op welke andere manier de aanvragers geld voor het project proberen te werven, waarmee gedragenheid voor het project ook vanuit andere partijen geborgd is.

 • Alleen organisaties in de vorm van een vereniging of een stichting kunnen een initiatief bij het Coöperatiefonds indienen.
 • De aanvraag heeft betrekking op een nieuw initiatief; dat betekent concreet dat het een nieuwe activiteit of voorziening is, die nog niet eerder in dezelfde dorpskern is gefaciliteerd.
 • De vereniging/stichting heeft een zakelijke rekening bij Rabobank Dommelstreek;
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • De vereniging/stichting is gevestigd in de kernen Geldrop, Heeze, Leende, Sterksel, Nuenen, Gerwen of Nederwetten en heeft een lokaal karakter; 
 • De activiteit of het project van de vereniging/stichting vindt plaats in de kernen Geldrop, Heeze, Leende, Sterksel, Nuenen, Gerwen of Nederwetten; 
 • Rabobank is de enige partij in de financiële sector die benaderd is voor een bijdrage;
 • De vereniging/stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid;
 • Het doel en handelen van de vereniging/stichting moet passen bij de identiteit van  Rabobank (ethisch verantwoord zijn).

Algemene spelregels

 • Het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang in een kern;
 • Er is/wordt zelfwerkzaamheid in het initiatief gestoken;
 • Na goedkeuring van de donatie wordt 80% van het bedrag overgemaakt. De overige 20% volgt na een succesvolle realisatie van het project;
 • Een donatie wordt pas uitbetaald als het initiatief definitief doorgaat;
 • De uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring door de commissie Coöperatiefonds;
 • De donatie voor het initiatief is eenmalig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De volgende verenigingen/stichtingen komen niet in aanmerking voor het Coöperatiefonds Rabobank Dommelstreek:

 • Particuliere initiatieven;
 • Advies- en overkoepelende organen;
 • Verenigingen/stichtingen die een sponsor-/ samenwerkingsovereenkomst hebben met Rabobank Dommelstreek;
 • Verenigingen/stichtingen met een beroep gerelateerd en/of commercieel doel (zoals zorginstellingen, sportparken, gymzalen, maneges, kinderdagverblijven en scholen of daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen: basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, leerlingenverenigingen, onderwijsstichtingen en ouderverenigingen);
 • Belangenbehartigersinitiatieven (bijv. ZLTO, huurdersvereniging, vereniging van (huis)eigenaren, bonden, winkeliers-, ondernemersvereniging, personeels- en bedrijfsverenigingen);
 • Subafdelingen of subcommissies, vrienden van -verenigingen, vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100/etc., verenigingen/stichtingen ter promotie van, zijn ondergeschikt aan de hoofdvereniging;
 • Verenigingen/stichtingen die initiatieven buiten de kernen Geldrop, Heeze, Leende, Sterksel, Nuenen, Gerwen of Nederwetten ontplooien; 
 • Verenigingen/ stichtingen met een politiek of religieus karakter;
 • Serviceclubs, studieclubs, spaarclubs, beleggingsclubs en sociëteiten;
 • Beheerstichting of –vereniging, stichting derdengelden;
 • Actiecomités;
 • Restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan;
 • Milieubelastende, gevaarlijke en risicovolle activiteiten;
 • Doelen gericht op feesten en/of reizen.

Rabobank Clubkas Campagne

Met deze campagne stellen wij een deel van onze winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. In 2018 vond de 10e editie plaats. Onze leden hebben gestemd en daarmee het beschikbare bedrag van € 70.000 verdeeld. In totaal zijn er 16.940 stemmen uitgebracht op de 270 deelnemende clubs. Zo brengen wij samen met onze leden de clubs verder en kunnen zij hun maatschappelijk doel in de lokale samenleving blijven vervullen. Middels een Roadshow gingen onze marktteams op pad om de cheques te overhandigen.

Bekijk de aftermovie

Uitslag 2018

Onderstaand vindt u de uitslag van de deelnemende clubs per gemeente. Zij ontvangen een mooie aanvulling voor de clubkas en kunnen zo hun bestedingsdoel realiseren.

Uitslag Geldrop

Uitslag Heeze-Leende-Sterksel

Uitslag Nuenen-Nederwetten-Gerwen

Sponsoring

Rabobank Dommelstreek sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring. Dien uw aanvraag minimaal drie maanden voor de activiteit start bij ons in. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in Geldrop, Heeze-Leende of Nuenen.
 • De activiteit is vrij toegankelijk.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De activiteit is geschikt om te netwerken en zakelijke relaties te versterken.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Dommelstreek.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Tegenprestaties moeten vooraf zijn beschreven en goedgekeurd. Ze worden achteraf gecontroleerd.
 • Per jaar wordt maximaal één sponsoraanvraag per vereniging of stichting behandeld.

Wij sponsoren geen:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Activiteiten voor (landelijke) goede doelen, zoals sponsorlopen of fietstochten.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Organisaties die de sponsoring willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven