Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring, Rabobank Clubkas Campagne en het Coöperatiefonds versterkt Rabobank Dommelstreek de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

Met deze campagne stellen wij een deel van onze winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. In 2017 vond de negende editie plaats. Onze leden hebben gestemd en daarmee het beschikbare bedrag van € 70.000 verdeeld. In totaal zijn er 16.405 stemmen uitgebracht op de 257 deelnemende clubs. Zo brengen wij samen met onze leden de clubs verder en kunnen zij hun maatschappelijk doel in de lokale samenleving blijven vervullen. De uitslag van de campagne werd bekendgemaakt in de dorpen. Middels een Roadshow gingen onze medewerkers op pad en overhandigden de cheques. 

Bekijk de aftermovie:

Uitslag 2017

Onderstaand vindt u de uitslag van de deelnemende clubs per gemeente. Zij ontvangen een mooie aanvulling voor de clubkas en kunnen zo hun bestedingsdoel realiseren.

Uitslag Geldrop

Uitslag Heeze-Leende-Sterksel

Uitslag Nuenen-Nederwetten-Gerwen

Coöperatiefonds

Vanuit het Coöperatiefonds steunen we projecten en initiatieven die bijdragen aan uw omgeving. Dit kunnen projecten zijn over wonen, werken en/of vrije tijd. 

Elke drie maanden komt de commissie Coöperatiefonds bij elkaar. In de commissie zitten zeven ledenraadleden uit Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen. Zij beoordelen alle aanvragen op basis van de voorwaarden en nemen een besluit. Uiterlijk twee weken na de vergadering krijgt u een schriftelijk bericht over onze beslissing.

Voorwaarden

Dien uw aanvraag minimaal twee weken vóór de commissie Coöperatiefonds samenkomt bij ons in. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

 • Het project is voor een (breed) publiek in Geldrop, Heeze-Leende of Nuenen.
 • De aanvrager is een organisatie.
 • De organisatie is klant van Rabobank Dommelstreek of wil dat worden.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • Het project gaat over wonen, werken en/of vrije tijd.
 • Het project draagt bij aan een goede economie in Geldrop, Heeze-Leende of Nuenen.
 • Het project richt zich op een groep mensen, zoals jongeren, ouderen of ondernemers.
 • Het project brengt mensen samen.
 • Het project is nieuw voor de Dommelstreek.
 • Het project is een voorbeeld- of proefproject.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De organisatie laat Rabobank Dommelstreek weten welke partijen de uitvoering van het project doen.
 • De organisatie laat Rabobank Dommelstreek weten binnen hoeveel tijd het project wordt gerealiseerd.
 • Offertes in de begroting zijn opgevraagd bij lokale bedrijven uit Geldrop, Heeze-Leende of Nuenen.
 • Het project heeft recht op een bijdrage uit één fonds van Rabobank Dommelstreek.
 • Een donatie aan een project is eenmalig.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Na goedkeuring van de donatie wordt 80% van het bedrag overgemaakt. De overige 20% volgt na een succesvolle beoordeling van het project.
 • De organisatie brengt verslag uit over het resultaat van het project.

Wij doneren niet aan:

 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten die tijdens de aanvraag of behandeling daarvan zijn gestart.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.

Sponsoring

Rabobank Dommelstreek sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring. Dien uw aanvraag minimaal drie maanden voor de activiteit start bij ons in. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in Geldrop, Heeze-Leende of Nuenen.
 • De activiteit is vrij toegankelijk.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De activiteit is geschikt om te netwerken en zakelijke relaties te versterken.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Dommelstreek.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Tegenprestaties moeten vooraf zijn beschreven en goedgekeurd. Ze worden achteraf gecontroleerd.
 • Per jaar wordt maximaal één sponsoraanvraag per vereniging of stichting behandeld.

Wij sponsoren geen:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Activiteiten voor (landelijke) goede doelen, zoals sponsorlopen of fietstochten.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Organisaties die de sponsoring willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven