Bijdrage uit het Fonds Coöperatief Dividend

Fonds Coöperatief Dividend Rabobank Drachten Friesland Oost

Op donderdagavond 1 maart vergaderde de overlegcommissie Fonds Coöperatief Dividend. Hieronder volgen de projecten waarover de commissie een positief besluit heeft genomen; de betreffende projecten ontvangen een bijdrage uit het fonds voor de realisatie van hun plan.

Gemeente Achtkarspelen (Buitenpost)

  • Stichting Sociaal Cultureel Werk: renovatie en uitbreiding van sociaal cultureel centrum It Koartling. 

Gemeente Kollumerland (Oudwoude)

  • Dorpsbelangen Oudwoude: opknappen van de Boarterstûn It Itelân

Gemeente Tytsjerksteradiel: (Burgum en Westergeest)

  • Voor het maken van een grote wereldbol door Burgumers. Deze bol wordt in 2018 naar Leeuwarden gebracht (CH2018) en krijgt na 2018 een blijvende plek in het dorp. 
  • Toneelvereniging de Bûnte Houn: aanschaf van materiaal (licht en geluid).

Gemeente Opsterland (Wijnjewoude)

  • OBS It Twaspan: buurtkeukenproject

Gemeente Smallingerland (Drachten)

  • Stichting Wijzer, project Wijzer op P@d: ontvangt de inzet van een medewerkster van de bank bij de organisatie van haar cursussen voor ouderen die meer willen leren over digitale technologieën.
  • PCBO It Ambyld: opknappen van het schoolplein, tevens openbare speelplaats.

Vergaderdata 2018

De vergaderdata voor 2018 zijn vastgesteld op 27 juni 2018, 25 september 2018 en 28 november 2018. Meer informatie over sponsoring en donaties via de Rabobank vind u onder "Samen bereik je meer dan alleen" op onze website.

Drachten, 16-3-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn