Fonds Coöperatief Dividend Rabobank Drachten Friesland Oost

Fonds Coöperatief Dividend Rabobank Drachten Friesland Oost

Op woensdagavond 29 november vergaderde de overlegcommissie Fonds Coöperatief Dividend. Hieronder volgen de projecten waarover de commissie een positief besluit heeft genomen; de betreffende projecten ontvangen een bijdrage uit het fonds voor de realisatie van hun plan.

Besluit overlegcommissie

Gemeente Achtkarspelen (Surhuisterveen)

 • Buurtvereniging de Veenkolonie: goals op het speelveldje

Gemeente Kollumerland (Kollumerzwaag en Kollum)

 • VV Friese Boys: LED verlichting op trainingsveld
 • VV Kollum (Club van 100): speeltoestel in onlangs aangelegde speeltuin

Gemeente Tytsjerksteradiel ( Earnewâld, Oentsjerk en Burgum)

 • St. Skûtsjemuseum: project Myn Skip (iepenloftfoarstelling met en over de skûtsjes van Fryslan)
 • St. Beheerscomb. Sportcomplex Oentsjerk: verbouw van kantine en kleedboxen
 • Kleiduiven schietvereniging De Harste: aanschaf van oefenterrein 

Gemeente Opsterland (Bakkeveen en Beetsterzwaag)

 • Ver. Pl. Belang Bakkeveen: Project "Griende Waech" (Drijvend object gemaakt van afval in het dorp verandert langzaam op duurzame wijze in voedsel voor het dorp. Tevens tweegesprekken tussen mensen die elkaars tegenpool lijken te zijn)
 • Historische Ver. Bakkeveen: restauratie van cultuurhistorisch bruggetje "Spoelstra's Draai"
 • St. Culturele Hoofdstraat Beetsterzwaag: project Beetsterzwaag Culturele Hoofdstraat van Europa 

Gemeente Smallingerland (Drachten)

 • VvE de Stins: plaatsing kunstwerk "Monument van Toekomstig Geluk" bij de Tjaarda flats
 • St. Hart in Friesland: aanschaf van een tillift om paardensport voor mensen met een beperking mogelijk te maken
 • Watersportvereniging Achtkarspelen: realisatie van een watersport steunpunt met alle basisvoorzieningen
 • St. Present Smallingerland: geen financiële bijdrage, wel in gesprek over inzet Rabobank vrijwilligers bij projecten (NLDoet) 
 • Coöp. Brede Scholen Smallingerland: aanleg van een groen schoolplein met als doel school en buurt verbinden

Vergaderdata 2018

De vergaderdata voor 2018 zijn vastgesteld op 1 maart 2018, 27 juni 2018, 25 september 2018 en 28 november 2018. Meer informatie over sponsoring en donaties via de Rabobank vind u onder "Samen bereik je meer dan alleen" op onze website.

Drachten, 29-12-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn