Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Drachten Friesland Oost en geven vorm aan de strategie en het beleid van de bank. Samen met alle collega’s van de bank stellen zij de leden en de bijna 100.000 klanten van Rabobank Drachten Friesland Oost centraal.

Onze directie bestaat uit:

 • Durk Mous, directievoorzitter en directeur Particulieren en Private Banking
 • Siebe Meindertsma, directeur Bedrijven

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Drachten Friesland Oost houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Rick van der Spek, voorzitter
 • Rachel van den Hoogen
 • Henk de Groot
 • Jan Knol
 • Ico Prins
 • Ate Wymenga

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Drachten Friesland Oost denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit leden. Zij praten namens de meer dan 18.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio Drachten Friesland Oost.

Mail uw idee naar onze ledenraad

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

 • Akkie Lindeboom
 • Conny van Eijden-Galesloot
 • Dick van der Duyn Schouten
 • Esther Russchen-Claessens
 • Femmy van de Lageweg-Krikke
 • Gerard de Jong
 • Iemkje de Boer-de Vries
 • Ineke Postma
 • Jaring Feenstra
 • Jeen Haisma
 • Jellie Bijlsma-Idema
 • Kees ten Cate
 • Marc van der Kuur
 • Menno van der Veen
 • Peter van de Hoef
 • Rieneke Kamminga
 • Sjoerd Bijma
 • Willem Tabak
 • Wobbe de Haan
 • Wridzer Jan Bakker
 • Nynke Koopmans-van der Veen
 • Thea Jansma-Dijkstra

Wij staan klaar voor elke klant

U kunt bij Rabobank Drachten Friesland Oost ook terecht voor:

Medicidesk

Team Medicidesk

Rabobank Drachten Friesland Oost heeft een eigen medicidesk. Onze adviseurs weten wat er speelt in de lokale gezondheidszorg. Wij zijn er voor specialisten in loondienst en zelfstandigen uit de medische wereld in de Drachten Friesland Oost.

U kunt onze medicidesk bereiken op telefoonnummer (0512) 58 77 77.

Lees meer over de medicidesk

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven