Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Drachten Friesland Oost de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Drachten Friesland Oost doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne en het Fonds Coöperatief dividend.

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Drachten Friesland Oost draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. En daarom organiseren wij jaarlijks de Rabobank Clubkas Campagne. Met deze campagne ondersteunen wij het verenigingsleven in het werkgebied van de bank. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Drachten Friesland Oost en voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen meedoen.

Voorwaarden Rabobank Clubkas Campagne

Leden van Rabobank Drachten Friesland Oost bepalen via het uitdelen van stemmen, welke clubs een bijdrage ontvangen. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage.

De Rabobank Clubkas Campagne vindt jaarlijks plaats in de periode april tot en met juli. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Mensport

Fonds Coöperatief Dividend

Het Fonds Coöperatief Dividend is er voor activiteiten die de leefbaarheid in de lokale samenleving vergroten. We steunen projecten die bijdragen aan het maatschappelijk, cultureel en economisch klimaat in de regio.

Voorwaarden

Ieder jaar krijgen we veel aanvragen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een projectplan en een sluitende begroting. Voor een donatie gelden de volgende voorwaarden:

 • Het project vindt plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Kollumerland, Smallingerland of Opsterland.
 • De organisatie is een vereniging of stichting en bankiert bij de Rabobank
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig en bedraagt maximaal € 5000.
 • De organisatie levert zelf ook een bijdrage in de vorm van geld of mankracht.
 • De organisatie brengt de activiteit onder de aandacht en laat de Rabobank dit ook doen.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.

We doneren niet aan:

 • Activiteiten die al zijn uitgevoerd.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten met het doel om winst te maken.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen
 • Sponsorverzoeken, onderzoeksprojecten, studiedagen, congressen, feesten en jubilea.

Zelfs als de aanvraag aan de criteria voldoet, blijft afwijzing mogelijk. Over een afwijzing gaan wij niet in discussie.

De commissie Fonds Coöperatief Dividend behandelt elk verzoek zorgvuldig. Deze commissie bestaat uit  een aantal ledenraadsleden van deze bank en vergadert vier keer per jaar.

Belangrijke data

De commissie Fonds Coöperatief Dividend behandelt elk verzoek zorgvuldig. Deze commissie bestaat uit een aantal ledenraadsleden van deze bank en vergadert vier keer per jaar. De aanvraag dient minimaal één week voor het overleg bij ons binnen te zijn. De datum van de eerste vergadering is 28 februari 2019. De overige vergaderdata voor 2019 moeten nog worden vastgesteld.

Rabobank Drachten Friesland Oost is partner van:

Drachten en omgeving

 • Hoofdsponsor van Museum Dr8888; inclusief Stijljaar, het buitenprogramma en het Theo van Doesburg Rinsma huis.
 • Partner van Schouwburg De Lawei
 • Hoofdsponsor van de 8 van Drachten
Hardloopwedstrijd

Burgum en omgeving

 • Partner van de Alde Feanen
 • Partner van Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum
Burgum en omgeving

Surhuisterveen en omgeving

 • Partner van grote wielerevents (Profronde, Pieter Weening Classic & Centrumcross)
 • Partner van Investeringsfonds Achtkarspelen; een fonds voor (nieuwe en/of innoverende) ondernemers. Onder voorwaarden kunnen zij via dit fonds additionele financiële ondersteuning ontvangen voor hun plan.
 • Hoofdsponsor Concours Hippique Buitenpost en Concours Hippique Drogeham

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven