Ondernemers zetten circulair idee om naar actieplan

CEleden

Rabobank is dit jaar in Zuid Holland Zuid gestart met een Circulair Economy (CE) Challenge. Negen ondernemers gingen aan de slag met hun circulaire actieplannen. Op 12 september jl. ontwikkelden zij hun idee onder begeleiding van Rabobank, KPMG en MVO Nederland tot een actieplan.

René Kerstens, directievoorzitter Rabobank Drechtsteden: ‘Dit jaar zetten we in op het versnellen van onze aanpak om ondernemers te helpen bij het omschakelen van een lineair naar een circulair business model. Want circulair ondernemen is een van de pijlers waarop de Nederlandse economie zal steunen in de nabije toekomst. We merken dat steeds meer ondernemers ons weten te vinden. En dat is goed!’

‘Bij deze challenge zijn we als partner betrokken en zetten we ons netwerk en onze kennis in,’ licht Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland toe. ‘Op 12 september, tijdens de CE Challenge workshop in de regio Zuid Holland Zuid verzorgden we niet alleen de inhoudelijke begeleiding, maar startten we ook met de gerichte inzet van onze matchmaking mogelijkheden. Daarbij benutten we ons platform Futureproof. Community. Dit platform biedt de mogelijkheid om vraag en aanbod van ondernemers te matchen zodat nieuwe circulaire oplossingen met elkaar uitgewerkt kunnen worden. We gaan de deelnemers van de CE Challenge Zuid Holland Zuid hierbij actief begeleiden.'

Uit reacties van de deelnemers blijkt dat de CE Challenge echt van meerwaarde is. Het stimuleert hen om werk te maken van circulair ondernemen, geeft hen toegang tot nieuwe circulaire netwerken en  diverse bedrijven gaan een belangrijke voorbeeldfunctie in hun regio vervullen. Ook inspireren de challenges tot nieuwe samenwerkingsverbanden en circulaire oplossingen.  René Kerstens: ‘Dat komt doordat deelnemers uit zeer uiteenlopende sectoren zoals transport, afvalverwerking maar ook bijvoorbeeld kantoorinrichting deelnemen. Tijdens de workshops kijkt ieder vanuit zijn eigen invalshoek en achtergrond naar de bedrijfsprocessen van de andere ondernemers. Dat blijkt heel leerzaam en verfrissend te zijn. 

De overstap naar een circulaire bedrijfsvoering is uitdagend en spannend. ‘Ondernemers worden getriggerd om na te denken hoe het ook anders, slimmer, duurzamer kan’ vertelt René Kerstens. Het betekent ook verder kijken dan je neus lang is: wat kan een ander bijvoorbeeld met jouw afval en andersom? Denk aan restwarmte, het hergebruik van materialen of zelfs het inzetten van restmateriaal als grondstof. Ze moeten écht gaan omdenken. Een uitdaging dus!’

Bekijk hier een impressie van deze avond.

Dordrecht, 25-9-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn