Sponsoring en Rabofonds

Samen bereik je meer dan alleen. Met het Rabofonds versterkt de Rabobank de lokale samenleving

Het Rabofonds

De Rabobank staat midden in de samenleving. Samen met onze klanten werken wij aan verbetering van de lokale leefomgeving en bedrijfssectoren. De Rabobank ziet onderlinge samenwerking als beste middel om haar doelen te bereiken. Samen sta je immers sterker dan alleen. Vanuit die coöperatieve gedachte zijn wij actief en zoeken wij verbinding met onze lokale omgeving. Zo zijn onze medewerkers lid van verenigingen, doen vrijwilligerswerk of zitten in een bestuur. Daarnaast geven wij een deel van onze winst terug aan de lokale samenleving, dat doen we via het Rabofonds. Het Rabofonds heeft als doel de lokale economische vitaliteit versterken en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de Drechtsteden. Zo nemen wij letterlijk een aandeel in onze lokale omgeving.

Aandeel in elkaar

Vanuit het Rabofonds is een budget beschikbaar voor 'Aandeel in elkaar'. Met 'Aandeel in elkaar' nemen wij letterlijk een aandeel in onze lokale omgeving door het geven van een financiële bijdrage aan een activiteit of een project in de Drechtsteden. Een keer per jaar kunnen verenigingen en stichtingen, die bankieren bij Rabobank Drechtsteden, een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. De aanvragen worden beoordeeld door leden en leden bepalen ook aan wie een financiële bijdrage wordt toegekend. Binnenkort volgt meer informatie over de eerstvolgende mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Voorbeelden van sponsoring

PKC/SWKGroep

In Papendrecht krijgen wekelijks meer dan 400 kinderen korfbaltraining. Rabobank Drechtsteden is sponsor van de jeugd bij PKC/SWKGroep. De jeugd heeft immers de toekomst, bij PKC én bij de Rabobank.  Op 2 december 2017 hebben René Kerstens (directievoorzitter van de Rabobank) en Rob Roelofs (bestuurslid PKC/SWKGroep) het sponsorcontract ondertekend. 

PKC/SWKGroep

Lees meer over PKC/SWKGroep

Dordrechts Museum

Het begon in 1842 met één schilderij, geschonken door één particulier. In dat jaar werd het Dordrechts Museum opgericht door kunstliefhebbers en verzamelaars. Sinds die tijd is de internationaal bekende en gewaardeerde collectie schilderkunst uitgegroeid tot een van de belangrijkste in de stedelijke musea van Nederland.

In 2017 en 2018 steunt Rabobank Drechtsteden het Dordrechts Museum financieel voor het ontwikkelen van educatieve projecten. Al tegenprestatie organiseert het Dordrechts Museum enkele activiteiten voor de Raboklanten.

Dordrechts Museum

Lees meer over het Dordrechts Museum

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Vergezicht van molengebied Kinderdijk

De vier lokale Rabobanken Drechtsteden, Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard en Merwestroom steunen de ontwikkeling van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK).

De Rabobank is de hoofdsponsor van het molengebied. Met de sponsorbijdrage ontwikkelt de stichting lesmateriaal voor basisscholen in de regio. Ook investeert SWEK in leerzame materialen in het molengebied zelf. Als tegenprestatie maakt SWEK een Rabodag mogelijk voor leden van de bank.

Lees meer op Kinderdijk.nl

WeHelpen.nl

WeHelpen.nl

Het platform WeHelpen.nl brengt mensen die hulp kunnen gebruiken en hulpgevers online bij elkaar. De website heeft als doel samen te werken aan een vitalere leefomgeving. Rabobank Drechtsteden steunt dit initiatief, omdat het platform mensen met elkaar verbindt. Samen kunnen we de omgeving waar we wonen en werken verbeteren. De Rabobank werkt voor WeHelpen.nl samen met andere partijen zoals Gemeente Dordrecht, MEE Drechtsteden, Vivenz, Sociaal Teams, Achmea, CZ en PGGM.  Bezoek de website als u meer wilt weten over WeHelpen.nl in de regio Dordrecht.

www.WeHelpen.nl/Dordrecht

RTV Dordrecht

Rabobank Drechtsteden is een samenwerkingsverband aangegaan met RTV Dordrecht, de lokale omroeporganisatie in de gemeente Dordrecht. RTV Dordrecht bouwt met de financiële steun aan een sterkere en professionelere omroep. Als tegenprestatie bieden zij de Rabobank reclamezendtijd en een aantal video's.

Lees meer over RTV Dordrecht

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven