Rabobank Clubkas Campagne

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken we de lokale samenleving in sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht. In het werkgebied van Rabobank Emmen-Coevorden bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

Jaarlijks stelt onze bank een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De voorwaarde is wel dat de vereniging of stichting bij onze bank bankiert. Onze leden beslissen hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Emmen-Coevorden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Verenigingen en stichtingen konden zich tot 11 mei 2018 inschrijven.

Veelgestelde vragen over de Rabobank Clubkas Campagne

Hoe werkt de Clubkas Campagne?

Rabobank Emmen-Coevorden stelt voor 2018 € 100.000,- (incl. BTW en schenkingsrecht) beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die deelnemen. De leden die vóór 1 mei 2018 lid zijn ontvangen drie stemmen. Op die manier beslissen leden van onze bank mee in de verdeling van het beschikbaar gestelde budget. De stemkaart met de unieke stemcode wordt eind mei 2018 met de post bezorgd.

Meer informatie over het lidmaatschap

Een stem uitbrengen

De stemperiode voor onze leden loopt van 31 mei tot en met 13 juni 2018. Tijdens de finale-avond op maandag 2 juli a.s. in het Atlas Theater in Emmen wordt de uitslag bekend gemaakt.

Veel gestelde vragen stemmen

Veelgestelde vragen na het stemmen

Promotiematerialen voor de deelnemers

Naast de fysieke promotiemiddelen die Rabobank Emmen-Coevorden beschikbaar stelt, hebben we ook digitaal promotiemateriaal ontwikkeld. Hiermee kun je de deelname van jouw club aan de Rabobank Clubkas Campagne extra onder de aandacht brengen.

www.clubkascampagne.nl/emmen-coevorden/promotiemateriaal

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven