Project Multiply van start!

Multiply

MKB-ondernemers zijn elke dag druk met het runnen van hun bedrijf. De eeuwige spanning tussen het binnenhalen van opdrachten, het organiseren van werk en omgaan met de organisatie zorgt ervoor dat er weinig tijd en aandacht is voor nieuwe dingen. Juist in deze continu veranderende tijd is inspringen op nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk om gezond ondernemer te blijven. Zeker de opkomst van e-business en bijbehorende disruptieve business modellen zorgen ervoor dat hele bedrijfstakken zoals de maakindustrie maar ook de (zakelijke) dienstverlening heel snel moeten omschakelen. Voor Twente ligt hier een grote uitdaging, want door continu te innoveren, houden we de regio aantrekkelijk voor ondernemers en houden we talenten vast.

Hoe zorgen we dat ondernemend MKB in Twente meer nieuwe ideeën en business kansen ziet, herkent en sneller implementeert?

We weten dat er verschillende voorwaarden zijn om te komen tot succesvolle innovaties:

  1. Mensen die out of the box kunnen denken.
  2. Verbindingen met andere branches voor voorbeelden en aanvullende diensten om samen te komen tot creatieve concepten.
  3. Capaciteit en denkkracht om goede plannen te schrijven.

Saxion-studenten van verschillende opleidingen zijn bedreven in creatief denken en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Gemeente Enschede, Saxion, Rabobank  Enschede-Haaksbergen en CeeCee hebben het plan gevat om deze kennis te koppelen aan ondernemers. Met nieuwe innovatieve, kansrijke en duurzame businessplannen als resultaat. Met behulp van ondernemersorganisaties IKT, TKT en MKB Twente willen we klein en lokaal starten en - bij succes - uitbreiden naar 1.000 ondernemers, 1.000 studenten, een grotere regio en aanhaken van meer (onderwijs) instellingen. Dit traject beslaat meerdere jaren.

Multiply heeft als doel om de economie in Twente te versterken, zorgen voor duurzame innovatie en hiermee imago/positionering en het vasthouden van jong talent voor en in de regio. Doe mee!

Nieuwe ronde start in september 2017 in Enschede en Deventer!

Enschede, 22-8-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn