Rabobank steekt 2,7 miljoen in Twentse samenleving

Impact maken we samen

De vijf Rabobanken uit Twente staken in 2019 ruim 2,7 miljoen euro in de Twentse samenleving via coöperatief dividend en sponsoring.

Partner van de Twentse samenleving

De vijf Twentse banken – Rabobank Centraal Twente, Rabobank Enschede-Haaksbergen, Rabobank Noord- en West Twente, Rabobank Rijssen-Enter en Rabobank Twente Oost - hebben als missie om bij te dragen aan welzijn en welvaart voor de regio Twente. Deze bijdrage komt tot uiting zowel geld als kennis en netwerk.

Coöperatief dividend

Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven en investeert een deel van haar winst in de samenleving. Statutair mag iedere lokale bank een bepaald percentage van de nettowinst aan de samenleving geven; dit wordt ook wel het coöperatief dividend genoemd. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het coöperatief dividend kunnen verenigingen of stichtingen een aanvraag indienen op de website van de lokale bank. Jaarlijks komen er vele aanvragen binnen voor bijvoorbeeld verduurzaming van clubgebouwen of projecten om laaggeletterdheid terug te dringen. Daarnaast werken de Twentse banken nauw samen met de overheid, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en ROC van Twente voor projecten als TwenteMove2Social en Create Tomorrow.

Lokale verenigingen en stichtingen

Vanuit het coöperatief dividend verdeelden klanten van de Twentse banken via de Rabo Clubkas Campagne een bedrag van 635.000 euro onder verenigingen en stichtingen. Deze campagne krijgt in het najaar van 2020 een vervolg onder de naam Rabo ClubSupport. Daarnaast kwam via sponsoring nog eens 844.000 euro ten goede aan het verenigingsleven. In totaal ondersteunde de Rabobank meer dan 1.750 verenigingen en stichtingen in Twente.

Maatschappelijke impact voor de regio

Rabobank wil blijvend het verschil maken door klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap en digitalisering. Ook het versterken van de lokale leefomgeving, bijdragen aan een duurzame voedselproductie en verduurzaming van de woningmarkt zijn belangrijk.

Twente, 10-3-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn