Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Via sponsoring zoeken we als bank verbinding met onze klanten en de maatschappij. Rabobank Enschede-Haaksbergen sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Stimuleringsfonds

We geven langdurige steun aan lokale verenigingen en stichtingen en helpen vanuit het Stimuleringsfonds. Dit bestaat uit drie aparte fondsen:

 • Rabo Clubkas Campagne
 • Sociaal Maatschappelijk Fonds
 • Fonds Economische Vitaliteit

Rabo ClubSupport

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Daarom draagt Rabobank het verenigingsleven een warm hart toe. In het najaar van 2020 organiseerden we Rabo ClubSupport.

We stelden een bedrag van maar liefst € 120.000,- beschikbaar. 176 clubs en verenigingen uit Enschede-Haaksbergen hebben deelgenomen. Na de stemperiode, waarin elk Rabobank-lid via de Rabo App of Internetbankieren-omgeving vijf stemmen kon uitbrengen, werd op donderdagavond 5 november de uitslag online bekendgemaakt.

Klik hier voor de uitslag van ClubSupport 2020

ClubSupport 2021

Volgend jaar hopen wij opnieuw Rabo ClubSupport te organiseren. Clubs en verenigingen die in aanmerking komen voor deelname worden hiervan te zijner tijd op de hoogte gebracht.

Sociaal Maatschappelijk Fonds

Het Sociaal Maatschappelijk Fonds is gericht op aanvragen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en natuur. 

Fonds Economische Vitaliteit

Het Fonds Economische Vitaliteit steunt projecten die de economie in onze regio verbeteren. De steun richt zich onder meer op de volgende onderwerpen:

 • vernieuwing aanmoedigen in onze regio via Universiteit Twente en Saxion.
 • een aantrekkelijke omgeving voor ondernemers vormen.
 • duurzaamheid en samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties aanmoedigen.
 • lokale initiatieven ondersteunen die Rabobank Enschede-Haaksbergen, haar ledenraad en haar klanten belangrijk vinden.

De commissie Stimuleringsfonds beoordeelt elk kwartaal alle aanvragen voor het Sociaal Maatschappelijk Fonds en het Fonds Economische Vitaliteit. Deze commissie bestaat uit leden van onze bank. U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk een maand voor de volgende vergadering. 

Vergaderdata commissie Stimuleringsfonds

De vergaderdata van de commissie Stimuleringsfonds in 2020 zijn:

 • 9 maart
 • 8 juni
 • 21 september
 • 14 december

Voorwaarden

 • Het project heeft een maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of educatief doel.
 • Het project is gericht op de lokale gemeenschap.
 • De organisatie is een vereniging, stichting of comité.
 • De organisatie bankiert bij Rabobank Enschede-Haaksbergen of wil dit gaan doen.
 • De aanvraag is voor activiteiten die plaatsvinden in de gemeenten Enschede of Haaksbergen.
 • Het project start binnen een jaar.
 • De donatie is eenmalig.
 • Het project valt binnen de normen en waarden van de gemeenschap.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • Bij de aanvraag wordt een begroting bijgevoegd waarin de gevraagde donatie is opgenomen. Ook geeft de organisatie inzicht in de financiële positie.
 • Bij een toegekende donatie doet de organisatie na afloop van het project verslag aan de bank van het resultaat.
 • De organisatie is bereid om de besteding van de donatie te laten controleren.
 • Verlenging van de donatie is mogelijk na een schriftelijk verzoek. In dat geval moet de uitbetaling plaatsvinden binnen 24 maanden na de toekenning van de donatie. Bovendien zal de aanvraag tussentijds getoetst worden.
 • De aanvraag moet 4 weken voor de vergaderdata binnen zijn i.v.m. de voorbereidingstijd die de commissie nodig heeft.

Wij doneren niet aan:

 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor exploitatiekosten.
 • Organisaties met commerciële doelstellingen of een winstoogmerk.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Aanvragen voor de volledige dekking van de kosten.
 • Projecten die het commerciële belang van de bank schaden.
 • Aanvragen die normaal door de overheid gefinancierd worden.
 • Besloten feesten of activiteiten.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur