Voordracht nieuwe ledenraadsleden

Voordracht nieuwe ledenraadsleden

Rabobank Flevoland heeft inmiddels zo'n 10.000 leden. De Ledenraad is daar een afvaardiging van en heeft verschillende taken en bevoegdheden. Bovenal fungeert de Ledenraad als klankbord en als draaischijf tussen de samenleving en de directie van de bank. Zoals eerder bekend gemaakt zochten wij nieuwe ledenraadsleden voor onze bank, voor de kieskringen Dronten, Zeewolde en Lelystad. De sollicitatieprocedure stond hiervoor open tot 15 december 2019.

Voordragen kandidaten

Inmiddels hebben alle gesprekken met de mogelijke kandidaten plaatsgevonden. Middels dit bericht willen wij u op de hoogte te stellen dat we namens de directievoorzitter van Rabobank Flevoland, de heer Stefan Lohuis, onderstaande kandidaten voordragen:

  • Thom Laagkemper
  • Arno Murrer
  • Eva Flantua
  • Stijn Haarhuis
  • Willem Jüttner
  • Egbert Bakker
  • Margreet Faber
  • Stefan van Grieken
  • Albert Hummel

Conform het lokale bank statuut hebben leden ook zelf het recht kandidaten voor te dragen. Een dergelijke voordracht dient schriftelijk te geschieden, medeondertekend door tien of meer leden van de betreffende kieskring. Dit is nog mogelijk tot 24 februari 2020. De schriftelijke voordracht inclusief motivatie en CV kan verstuurd worden naar: Rabobank Flevoland, t.a.v. Directie, Postbus 577, 8000 AN Zwolle. Indien na 24 februari geen nieuwe voordrachten zijn ontvangen, worden bovenstaande kandidaten per 31 maart 2020 benoemd.

Lelystad, 11-2-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn