Circulaire Challenge Midden-Nederland – 29 januari 2019

DJI_0024 gr

Circulair ondernemen biedt kansen. Het circulaire model is een motor voor innovatie en een antwoord op toenemende schaarste van grondstoffen. In de regio Gooi en Vechtstreek zijn al diverse initiatieven en voorbeelden te vinden, zoals het lokaal sluiten van de textielkringloop, het bevorderen van circulariteit door innovatieve inkoop en de grondstoffen inzameling. Rabobank Gooi en Vechtstreek wil in nauwe samenwerking met MVO Nederland en KPMG de regionale ontwikkeling naar een circulaire economie helpen versnellen. Door bijvoorbeeld afvalstromen te bundelen en gebruik te maken van elkaars reststromen, liggen in onze regio veel circulaire kansen.

Programma

  • 19:00 uur            Inloop
  • 19:30 uur            Openingswoord
  • 19:40 uur            Jacqueline Cramer, voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
                                   en Milieubeheer 
  • 20:00 uur            Uitreiken Regioscan circulaire economie (CE)
  • 20:20 uur            Deelnemer CE Challenge aan het woord en toelichting Challenge
  • 21:10 uur            Borrel

Tijd en locatie

Dinsdag 29 januari van 19:00 tot 22:00 uur in de Prodentfabriek in de Nieuwe Stad in Amersfoort.

Aanmelden?

Aanmelden kan tot dinsdag 22 januari door een e-mail te sturen naar communicatie.gvs@rabobank.nl

Hilversum, 10-1-2019

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn