Circulaire kansen in de regio

Circulaire kansen in de regio

Circulair ondernemen vraagt van ondernemers om anders te denken, over de grenzen van het eigen bedrijf heen te kijken en samen te werken. Zo ontstaan nieuwe ideeën en businessmodellen.

De Rabobank Circular Economy Challenge (CE Challenge) zetten we regionaal in om ondernemers te helpen bij de ontwikkeling naar circulair ondernemerschap. Om de transitie naar een meer circulaire economie krachtig te ondersteunen heeft de Rabobank in samenwerking met KPMG voor de regio Midden-Nederland een regioscan op laten stellen. In deze scan wordt het circulaire eco-systeem in kaart gebracht en worden de kansen per sector uitgewerkt. Op basis van deze scan start later dit jaar de Rabobank Circular Economy Challenge waarin zo’n twintig bedrijven ondersteund worden bij het opzetten van een concreet actieplan voor een meer circulaire bedrijfsvoering.

21-1-2019

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn