Rabo Coöperatiefonds 2e kwartaal

Uitreiking bij Stichting Viore

Ondanks de coronacrisis is het goed om te zien dat er toch een aantal mooie initiatieven, al dan niet op aangepaste wijze, door kunnen gaan. Dit om anderen te helpen.

In het 2e kwartaal hebben we aan 6 projecten een financiële bijdrage gegeven uit het Coöperatiefonds van Rabobank Gooi en Vechtstreek. In totaal is er € 36.000,- uitgekeerd. Stichting Veerdiensten op de Vecht krijgt € 10.000,- om haar Fietsboot te verduurzamen. Stichting Viore, een inloop- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker, heeft € 7.500,-ontvangen en zet daarmee een project op om de bekendheid van Viore bij potentiele cliënten en behandelaren te vergroten. Zodat meer mensen baat kunnen hebben bij een bezoek aan Viore. Toekenning van deze aanvragen heeft plaatsgevonden in overleg tussen de directie van de bank en de Commissie Coöperatiefonds. Inmiddels zijn alle bedragen uitgekeerd. Stichting Viore heeft van ons een symbolische cheque in ontvangst genomen, zie foto.

Versterken lokale leefomgeving

Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt ieder jaar een deel van haar winst beschikbaar aan het Coöperatiefonds. Dit fonds heeft o.a. tot doel de lokale leefomgeving te versterken en te verduurzamen en steunt initiatieven van maatschappelijke organisaties in de regio. De bank doet dit niet alleen met geld, maar ook met faciliteiten, kennis en contacten.

Inschrijving weer geopend

Ken je maatschappelijke organisaties met een mooi project of idee? Verwijs hen dan naar onze website voor de voorwaarden en het indienen van een aanvraag. Hier vind je ook het overzicht van de organisaties die in Q2 een donatie hebben ontvangen.

onze website

Hilversum, 6-7-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn