Rabobank stelt in 2018 € 75.000,- voor lokale verenigingen en stichtingen beschikbaar

RCC

Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Daarom organiseert Rabobank Gooi en Vechtstreek de Clubkas Campagne 2018: een eigentijdse en bijzondere vorm van financiële ondersteuning voor het verenigingsleven in het Gooi en de Vechtstreek.

Hoe werkt het?

Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt € 75.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van de Rabobank verdelen onder de verenigingen en stichtingen die meedoen aan de actie. Ieder lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek mag drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging of stichting. Op die manier mogen de leden van de Rabobank meebeslissen in de verdeling van het geld. Hoe meer stemmen op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld zij ontvangen. Het maximaal uit te keren bedrag per vereniging of stichting is € 2.000,- incl. BTW.

Inschrijven

Wanneer verenigingen en stichtingen in 2018 willen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne en bankieren bij Rabobank Gooi en Vechtstreek, kunnen zij zich vóór 28 februari 2018 inschrijven. Hoe verenigingen en stichtingen zich kunnen inschrijven en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen, staat op de pagina Samen bereik je meer dan alleen, sponsoring en donaties.

Kijk hier voor meer informatie

Stemperiode en uitslag

Van 6 maart tot en met 21 maart 2018 mogen alle leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek hun stem uitbrengen op hun favoriete verenigingen of stichtingen. Leden van de bank ontvangen hiervoor een kaart met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen.
Begin april 2018 wordt de uitslag bekend gemaakt.

Hilversum, 1-12-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn