Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Rabofonds Gouwestreek

Via het fonds geven leden van de bank een deel van de winst, coöperatief dividend, terug aan de samenleving. 

Daarmee willen wij een positief verschil maken in Boskoop, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen en Zevenhuizen. 

Vanuit het Rabofonds worden lokale projecten ondersteund die:

 • mensen bij elkaar brengen en mensen aandacht geven
 • de zelfredzaamheid stimuleren
 • de leefbaarheid vergroten
 • de economie versterken
 • een bijdrage leveren aan ‘groen en natuur’

Toezeggingen uit het Rabofonds Gouwestreek

Bent u benieuwd welke initiatieven een financieel steuntje in de rug krijgen? In het online magazine ziet u de toezeggingen uit het Rabofonds Gouwestreek.

Voorwaarden

Stuur uw aanvraag in met behulp van onderstaand formulier. Verplichte bijlagen zijn:

 • Een sluitende begroting.
 • Een plan van aanpak.
 • Het meest recente financiële verslag.
 • Een uittreksel uit het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.

Voor het Rabofonds Gouwestreek gelden de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is een vereniging of stichting.
 • De activiteit is voor een breed publiek in Boskoop, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen of Zevenhuizen.
 • De organisatie is bij voorkeur klant van Rabobank Gouwestreek.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De aanvraag is de enige aanvraag bij de Rabobank voor deze activiteit.
 • De organisatie of andere bronnen dragen ook een deel van de kosten. Deze bronnen en hun bijdrage zijn bekend bij Rabobank Gouwestreek.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie.
 • Het uitbetaalde bedrag is inclusief de verplichte BTW.
 • De organisatie staat een controle door de bank toe.
 • De organisatie brengt verslag uit over de voortgang en het resultaat van de activiteit.
 • De organisatie stelt met de afdeling Marketing & Communicatie van Rabobank Gouwestreek een publiciteitsplan op.

Dit komt niet in aanmerking voor donatie vanuit het Rabofonds Gouwestreek:

 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Activiteiten die al zijn uitgevoerd.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Belangrijke data

De commissie van het Rabofonds bekijkt vier keer per jaar de binnengekomen aanvragen. Deze commissie bestaat uit leden van onze bank. Zij beoordelen en beslissen over de hoogte van onze bijdrage (in munten, mensen, middelen of media uit ons netwerk). Daarna worden de gemaakte keuzes afgestemd met de ledenraad.

Uw aanvraag moet een aantal weken voor het overleg van de commissie bij ons binnen zijn. In 2019 kunt u uw verzoek aanleveren tot uiterlijk 18 maart, 21 mei, 21 augustus en 12 november.

Rabobank Sponsorfietstocht

Als coöperatieve Rabobank geloven wij dat je samen sterker bent. Daarom helpt Rabobank Gouwestreek de lokale gemeenschap graag vooruit door dichtbij het lokale verenigingsleven te staan en hierin actief te investeren  door sponsoring en donaties. Hiermee tonen we onze betrokkenheid aan de lokale verenigingen en stichtingen door te helpen hun ambities te realiseren. Om een substantiële bijdrage te leveren aan verenigingen en stichtingen in Gouda, Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Reeuwijk, organiseren wij de Rabobank Sponsorfietstocht.

Wilt u een sponsorbijdrage ontvangen voor uw vereniging of stichting? Dan kunt u meedoen aan de Rabobank Sponsorfietstocht.  Enthousiaste clubs die veel mensen weten te mobiliseren, kunnen veel geld verdienen.

De sponsorfietstocht van 2018 is verreden op zaterdag 30 juni. Of en wanneer de sponsorfietstocht van 2019 wordt gepland is momenteel nog niet bekend. Houd deze site in de gaten; we verwachten dat in maart 2019 meer informatie bekend is over dit evenement.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven