Speciaal voor jongeren

Jongerenraad

Hoe kom je erachter wat jongeren bezig houdt? Simpel, gewoon door met de doelgroep in gesprek te gaan. Het vertrekpunt is dan ook de leefwereld van jongeren om zo de relatie te versterken. Onze Jongerenraad helpt daarbij. Zij denken mee en adviseren over het beleid van Rabobank Groene Hart Noord.

De Jongerenraad bestaat uit jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Zij zijn onze ambassadeurs en adviseurs en zetten zich in vanuit hun betrokkenheid.

Een belangrijk uitgangspunt bij de samenstelling van de Jongerenraad is een zo gemêleerd mogelijk gezelschap: studenten, werkenden, alleenstaande, samenwonende, middelbaar- en hoogopgeleiden. Daarnaast speelt ook de woonplaats een rol voor een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van ons werkgebied.

Jongerenraad Event

Starten op de woningmarkt: huren of kopen?’. Woning-corporaties en makelaars uit de regio waren aanwezig om jongeren te informeren over de mogelijkheden, en de voor- en nadelen van huren en kopen.

Rilana de Vries is één van de Jongerenraadsleden: ‘Onze doelgroep staat voor belangrijke keuzes en dan is ondersteuning soms best prettig. Wij hebben verschillende experts uitgenodigd, zodat jongeren ook echt geïnformeerd werden over de mogelijkheden in de buurt. Helen de Lange, beleidsadviseur bij Woonforte vertelde over het toewijzingsbeleid bij huren en Harriët Bijl-Atsma van notaris Kroes & Partners informeerde de jongeren over juridische zaken zoals het samenlevingscontract en kosten koper. Karin van Veen, financieel adviseur bij Rabobank Groene Hart Noord gaf tips over het aanmaken van het Rabobank Hypotheek Dossier.

Ben jij benieuwd naar de 6 beste tips over huren of kopen? Jongerenraadslid Roos heeft ze samengevat in haar vlog!

Bekijk de vlog van Roos op YouTube

Ambassadeur en klankbord

De Jongerenraad heeft een ambassadeurs- en klankbordfunctie:

  • Jongerenraadsleden dragen actuele thema’s voor
  • Jongerenraadsleden denken actief mee over benadering van jongeren met specifieke producten
  • Jongerenraadsleden zijn actief aanwezig bij evenementen in de regio
  • Jongerenraadsleden halen input op bij jongeren
  • De vergaderingen vinden maandelijks plaats
  • De bank vraagt advies over specifieke thema’s (bijvoorbeeld sponsoring of woningmarkt)

Wat levert het jou op? Als jongerenraadslid doe je bestuurlijke ervaring op, leer je vergaderen, een mening vormen en discussiëren. Daarnaast is het goed voor je algemene kennis en netwerk. De Jongerenraad vergadert circa 8 keer per jaar.

Een belangrijk uitgangspunt bij de samenstelling van de Jongerenraad was een zo gemêleerd mogelijk gezelschap. De Jongerenraad bestaat uit leden in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar. Naast leeftijd is rekening gehouden of jongeren studeren of werken, man of vrouw zijn, thuiswonend, samenwonend of alleenstaand zijn. Daarnaast speelt ook de woonplaats een rol.

Contact

Heb je ideeën of tips voor de jongerenraad? Of wil je je aanmelden voor de Jongerenraad? We horen het graag!

Stuur een e-mail