Onze organisatie

Directie

De directie en het managementteam geven vorm aan de strategie en het beleid van de bank. Samen met alle collega’s van de bank stellen zij de leden en klanten van Rabobank Groninger Land centraal. De directie en het managementteam van Rabobank Groninger Land bestaat uit:

 • Harry Scholte, Directievoorzitter en Directeur Bedrijven
 • Judith van der Werf, Directeur Particulieren en Private Banking
 • Jolanda Huizenga, Manager Dagelijkse Bankzaken
 • Dennis Martijn, Coördinator Bedrijven
 • Martin Ottevanger, Manager Financieel Advies

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Groninger Land houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Gert Dijksterhuis, voorzitter
 • Kirstin Smid, vice-voorzitter
 • Cas König
 • Marianne Kremer
 • Harm-Jan Riksen
 • Jacob Ritsema

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Groninger Land denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit veertig leden. Zij praten namens de meer dan 31.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio.

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven