Sponsoring en Donaties

Rabofondsen

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Haarlem en Omstreken ondersteunt vanuit het Stimuleringsfonds en het Rabobank Ondernemers Impuls activiteiten op het gebied van:

 • Maatschappelijke ontwikkeling
 • Culturele vorming
 • Duurzame initiatieven

Rabobank Stimuleringsfonds

Het Rabobank Stimulerings Fonds steunt duurzame initiatieven die het welzijn en de leefomgeving verbeteren met name voor meer kwetsbare groepen, in ons werkgebied. Daarnaast ondersteunt het fonds initiatieven die aansluiten bij het thema ‘Verbinden van Generaties’. Met dit thema willen wij verschillende generaties stimuleren elkaar te ontmoeten, te inspireren en van elkaar te leren.

Voorwaarden

Wij toetsen alle verzoeken voor een aanvraag voor het RSF aan een aantal criteria: 

Doelstelling:
Het project draagt bij aan de verbetering van het welzijn en leefklimaat in brede zin, voor met name meer kwetsbare groepen inwoners in het werkgebied of het project sluit aan bij het thema ‘Verbinden van Generaties’. 

Lokaal:
De activiteit heeft een lokale uitstraling binnen het werkgebied van Rabobank Haarlem en Omstreken. Het werkgebied omvat: Aerdenhout, Bloemendaal, Bentveld, Haarlem, Heemstede, Overveen en Zandvoort. 

Indiener:
De organisatie staat positief bekend en is betrouwbaar en professioneel. De organisatie bankiert of is bereid te gaan bankieren bij de Rabobank. De aanvrager is een vereniging, stichting of (tijdelijke) organisatie. 

Aanvraag:

 • Eerdere verzoeken van dezelfde aanvrager zijn de afgelopen 3 jaar niet eerder gehonoreerd. 
 • De aanvraag is vergezeld van een sluitende begroting en plan van aanpak. 
 • De gevraagde bijdrage is substantieel voor realisatie (minimaal 25% en maximaal 75% van de begroting). 
 • Er zijn meerdere fondsen of partijen die financieel bijdragen aan het initiatief. 

Niet in aanmerking:
Aanvragen kunnen om verschillende redenen worden afgewezen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aanvragen gericht op een particulier doel.
 • Aanvragen waarvan het project al gerealiseerd is.
 • Aanvragen waarbij de aanvrager zelf voldoende financiële middelen heeft.
 • Het geld gebruikt wordt voor dekking van exploitatiekosten.
 • Aanvragen waarbij de activiteit slechts eenmalig is zonder een blijvend effect.
 • Aanvragen die betrekking hebben op initiatieven als verbeteringen of aanpassingen van schoolpleinen die behoren tot de taken van andere organen.

Toegekende donaties 2019

Het Rabobank Stimuleringsfonds keert jaarlijks € 100.000,- uit.

In 2019 hebben de volgende partijen een donatie ontvangen:

 • Stichting Participatie met Dementie
 • Rozemarijn
 • Stichting Leren voor de Toekomst
 • Stichting Turkse Kultuur en Kunst
 • School in de Wijk II
 • Fonds Hartewensen
 • Philadelphia Zorg
 • Haerlems Bodem
 • Frans Hals Museum
 • Stichting Joods Monument Zandvoort
 • Stichting Ecoring
 • Haarlem Effect
 • Care en Culture
 • Stichting Stem in de Stad
 • Stichting Speelgoedbank Haarlem
 • Pluspunt Zandvoort
 • Zandvoortsche Hockeyclub
 • Handicap NL
 • Sport In Fun Experience
 • WC Schalkwijk
 • Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
 • Vereniging Karven
 • het Nationale Theater
 • Stichting Onderwijsgezond

Vergaderdata

De adviescommissie beoordeelt de binnengekomen aanvragen. Deze bestaat uit 7 ledenraadsleden en twee medewerkers van de bank. In 2020 vergadert de adviescommissie op:

 • maandag 23 maart
 • maandag 15 juni
 • maandag 7 september
 • maandag 30 november

Aanvragen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergadering te zijn ingediend.

Commissieleden

De commissieleden van het Rabobank Stimuleringsfonds bestaan uit leden van onze bank. Deze nemen zitting in de Ledenraad.

De commissie bestaat momenteel uit de volgende ledenraadsleden:

Annelies Bax-Stegenga, Freek Beelen, Marjon Dijkstra, Froukje van der Lende, Eduard Leutscher, Marcella Pleysier, Marlies Roosen en Nelleke Zut.

Rabobank Ondernemers Impuls (ROI)

Het ROI geeft kansrijke ondernemersinitiatieven een impuls. Hiermee wordt de Haarlemse economie bevorderd. Dit doet het ROI door kennis, contacten, creativiteit en kapitaal ter beschikking te stellen.

Voorwaarden

De aanvraag is voor een brede groep ondernemers uit Haarlem, Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort of Bloemendaal Het gaat om een impuls aan een initatief, niet om langdurige ondersteuning.

 • Namens wie u de aanvraag indient
 • Wie of welke andere partijen het initiatief nog meer ondersteunen
 • Wat het ondernemersinitiatief inhoudt
 • Welke ondernemersgroep het ten goede komt
 • Wanneer het project van start gaat

Uiterlijk een week na binnenkomst van uw verzoek ontvangt u van ons bericht of deze in voldoende mate aansluit bij het ROI.

Commissieleden

De commissieleden van het Rabobank Ondernemers Impuls bestaan uit leden van onze bank.

Commissieleden Rabobank Haarlem

Samen vieren we de winst!

Verenigingen en stichtingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs, verenigingen en stichtingen met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Lees meer over Rabo Clubsupport.

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving in Haarlem, Heemstede, Aerdenhout, Bloemendaal en Zandvoort.

Sponsoring

Rabobank Haarlem en Omstreken sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en netwerken. Wij helpen u met onze mensen, diensten, kennis of geld. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid en het in contact brengen met interessante doelgroepen. Dit kunt u op verschillende manieren doen. Van het organiseren van een netwerkevent in het clubhuis, tot het plaatsen van ons logo op teamshirts.

Op dit moment nemen wij geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling.

Voorwaarden

Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De activiteit vindt plaats in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout of Zandvoort.
 • De organisatie is klant van Rabobank Haarlem en Omstreken of wil dat worden.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker die het project sponsort.
 • De organisatie biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.

We sponsoren geen:

 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten met als doel winst maken.
 • Persoonlijke doelen.
 • Inzamelingsacties voor goede doelen.

Voorbeelden sponsoring

Cultuur

 • Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
 • Bevrijdingspop Haarlem
 • Haarlemse Dichtlijn
 • Bloemencorso
 • Spaarnestad Concert
Muziekleraar met leerling

Sport

 • Triple Threat
 • LTC Eindenhout
 • Tennisclub HLTC
 • MHC HBS
 • HC Haarlem
 • Zandvoortse Hockeyclub
 • AMHC Rood-Wit
 • Golfclub Marienweide
 • Kennemer Golf & Country Club
 • Vrienden van Kinheim
Vader en zoon bij het hockeyveld

Netwerken

 • Young MKB
 • MKB Haarlem
 • Beter Business
 • NV Haarlem
 • Sociëteit Vereeniging Haarlem
 • Rabobank Ondernemers Impuls (ROI)
 • Kennemerbusiness zakennetwerk
Ondernemers bij netwerkbijeenkomst

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven