Voordracht kandidaten herbenoeming ledenraad

Collega's

De directie draagt in overleg met de ledenraad -of een afvaardiging daarvan- de volgende kandidaten voor herbenoeming in de ledenraad voor: 

  • Freek Beelen - Haarlem
  • Roger Bekius - Bloemendaal
  • Marlies Roosen - Aerdenhout

Het staat leden van Rabobank Haarlem-IJmond vrij om, met de steun van tien leden, zelf kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 21 september a.s. een mail naar communicatie.mra@rabobank.nl. Wij nemen vervolgens contact met jou op. Daarbij vertellen wij je graag wat er van een ledenraadslid verwacht wordt en wat je kunt doen om jezelf kandidaat te stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, organiseert Rabobank Haarlem-IJmond een vergadering. Via onze website houden we je op de hoogte. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan de vacatures worden de kandidaten zonder toestemming van de kieskring gekozen. Indien sprake is van meer kandidaten dan vacatures binnen de ledenraad, vindt stemming in de kieskring plaats over de benoeming. Deze stemming gebeurt schriftelijk. Besluitvorming van de kieskring geschiedt conform artikel 17, lid 7 van de statuten met gewone meerderheid. Blanco uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bent u het eens met de kandidaatstelling, dan hoeft u niets te doen. De herbenoeming van de leden van de ledenraad is dan per 23 september 2021 een feit. De leden worden op de hoogte gebracht van de uitslag van de verkiezing. Dit gebeurt door middel van berichtgeving op de website www.rabobank.nl/haarlem-ijmond.

Vragen?

De directie en ledenraad hopen met deze herbenoemingen blijvend goed invulling te geven aan de invloed en betrokkenheid die je hebt als lid. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je mailen naar communicatie.mra@rabobank.nl.

Rabobank IJmond, 9-9-2021

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn