Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Hart van Brabant de lokale samenleving. Verenigingen en stichtingen zijn een onmisbaar onderdeel van het Hart van Brabant. Zij verbinden de samenleving, zorgen voor sociale netwerken en benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker.

Wij dragen verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Lokale initiatieven ondersteunen we op verschillende manieren. Afhankelijk van de onderliggende vraag bieden we mogelijkheden via Rabo ClubSupport, Rabobank Verenigingsondersteuning en het Fonds Coöperatief dividend.

Rabobank Hart van Brabant neemt geen incidentele of reguliere sponsoraanvragen in behandeling. Wij benaderen zelf verenigingen en stichtingen die voor gerichte sponsoring in aanmerking komen.

Onderstaand lees je meer over de mogelijkheden van onze ondersteuning.

Rabo ClubSupport

Als coöperatieve bank investeren we elk jaar een deel van onze winst in verenigingen en stichtingen. Dit doen we jaarlijks met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op.

Als vereniging of stichting kies je een mooi doel, en voer je campagne voor zo veel mogelijk stemmen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen of om het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken of om het aantal sportvelden uit te breiden.

Wil je weten hoe je je kunt aanmelden en welke voorwaarden er zijn? Of ben je benieuwd naar de hoogte van het bedrag dat we uitkeren en hoe je aan zoveel mogelijk stemmen komt? Bezoek dan de website van Rabo ClubSupport.

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Rabobank Hart van Brabant helpt graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Binnen Rabo Verenigingsondersteuning werken we samen met partner NOC*NSF. We bieden 1-op-1 ondersteuning aan voor specifieke verenigingsvraagstukken, workshops en masterclasses op onderwerpen als ‘modern besturen’, ‘leden werven en binden’ en ‘geld generen’. Door het overbrengen van kennis en het delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van je club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen? Bezoek dan de website.

Fonds Coöperatief Dividend

Via het fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die het Hart van Brabant blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is. Uitdagingen die horen bij de volgende thema’s komen in aanmerking:

Iedereen Financieel Gezonder
Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw

Duurzamer Wonen
Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort

Duurzamer Groeien
Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen

Duurzamere Voeding
Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding

Energietransitie
Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

Wil je weten hoe je je kunt aanmelden?

Voldoet je initiatief aan de voorwaarden die hieronder worden gesteld? Dien dan je aanvraag in. Dit doe je via onderstaande button.

Voorwaarden Fonds Coöperatief Dividend

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend. We hanteren de volgende uitgangspunten:

 • De aanvraag komt van een vereniging, stichting of coöperatie.
 • De aanvrager is klant van Rabobank Hart van Brabant of bereid dit te worden.
 • De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvrager is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Hart van Brabant (gemeente Haaren, gemeente Oisterwijk, gemeente Hilvarenbeek, kernen Berkel-Enschot en Udenhout)
 • De activiteit vindt plaats in dit werkgebied.
 • Het project heeft een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk doel.
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon of onderneming.
 • Het initiatief bevat een maatschappelijke tegenprestatie. Dat wil zeggen dat het initiatief niet alleen de eigen vereniging of stichting ten goede komt, maar ook andere partijen of groepen binnen het gebied van Rabobank Hart van Brabant.
 • Het project betreft een innoverend initiatief en een eventuele bijdrage vindt eenmalig plaats ter stimulering.
 • Er wordt alleen bijgedragen aan die onderdelen van de activiteit die een duurzaam karakter hebben, met als doel dat het initiatief zelfredzaam wordt.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De gevraagde financiële bijdrage mag niet gelijk zijn aan 100% van de totale projectkosten en/of niet ten goede komen aan de normale exploitatiekosten.
 • Het initiatief wordt binnen twee jaar na de aanvraag uitgevoerd.
 • Het project dient niet ter vervanging van taken van derden (zoals van de overheid). Wel kan in samenwerking met derden een bijdrage worden gegeven.
 • Aan het project of de organisatie zijn geen commerciële doelstellingen en winstoogmerk verbonden.
 • Bij toezegging is sprake van branche-exclusiviteit.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag.
 • De aanvrager brengt na afloop van het project schriftelijk verslag uit over het resultaat en zorgt voor publiciteit rondom het project en het aandeel van de bank hierin.
 • Iedere aanvraag wordt vergezeld van een plan van aanpak, een financiële onderbouwing van het initiatief en een financieel jaaroverzicht van de aanvragende partij.
 • Er wordt een eigen bijdrage geleverd in arbeid.
 • Er zijn ook andere donateurs.
 • Bij een toekenning kan Rabobank Hart van Brabant aanvullende voorwaarden stellen.

Niet in aanmerking komen

 • Projecten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Kosten die thuishoren op de jaarbegroting van de aanvragende organisatie.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten vanuit een maatschappelijke discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp.
 • Projecten met een politieke- en/of religieuze doelstelling, met milieubelastende activiteiten en actiegroepen worden niet ondersteund.
 • Projecten die in aanmerking komen voor financiering door reguliere geldgevers.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur