Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen je graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Binnen Rabo Verenigingsondersteuning werken we samen met partner NOC*NSF. We bieden 1-op-1 ondersteuning aan voor specifieke verenigingsvraagstukken, workshops en masterclasses op onderwerpen als ‘modern besturen’, ‘leden werven en binden’ en ‘geld generen’. Door het overbrengen van kennis en het delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van je club waar te maken.

Rabo Dichtbij Fonds

Met het Dichtbij Fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Indienen van een aanvraag in 2021
De commissie DichtbijFonds kwam in 2021 één keer bijeen om de aanvragen voor 2021 te beoordelen. Dit heeft in juni plaatsgevonden. Een aanvraag indienen voor 2021 is daarom niet meer mogelijk.

Thema's

Uitdagingen die horen bij de volgende thema’s komen in aanmerking:

Financieel Gezonder
Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.

Duurzamer Wonen
Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.

Duurzamer Groeien
Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.

Duurzamere Voeding
Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.

Energietransitie
Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

Verbinden
Een vereniging die hun accommodatie beschikbaar stelt voor andere maatschappelijke initiatieven (open club gedachte). Samenwerkingen t.b.v. een gezond verenigingsleven.

Versterken van lokale gemeenschappen
Plaatsen van bijvoorbeeld AED, opstart Hospice, aanleg natuurspeeltuin. Aanschaf van een BoodschappenPlusBus, inrichting gemeenschappelijke ruimte van een woongemeenschap (kwetsbare groepen).

Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvrager is een vereniging of stichting, klant bij de bank en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.Het project vindt plaats in de gemeente Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en/of Sint-Oedenrode.Het project mag nog niet gestart zijn tijdens de behandeling van de aanvraag.De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW en bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.Ieder jaar kan men een aanvraag doen, maar steeds voor een ander project.

Niet in aanmerking komen:

(Jubileum-)feesten.Projecten die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.Projecten met een winstoogmerk.Individuele personen.
Voorbeeld begroting en dekkingsplan
Aanvraag indienen