Rabobank ondersteunt clubs met kennisprogramma

Verenigingsondersteuning

Het verenigingsleven gaat Rabobank aan het hart. 'Daarmee willen we graag ook voor de toekomst een leefbare samenleving helpen creëren', zegt Communicatieadviseur Clementien de Ruijter. 'Dat is de reden waarom wij meedoen aan Rabo Verenigingsondersteuning. Zelfredzame verenigingen en stichtingen zorgen voor een band binnen de verschillende dorpskernen in ons werkgebied. Door hen te ondersteunen met een kennisprogramma willen wij hen helpen toekomstbestendig te worden.'

Samenwerking NOC*NSF

Rabobank Hart van De Meierij is inmiddels al ruim een jaar bezig met het verenigingsondersteuningstraject waar ze samen met partner NOC*NSF invulling aan geven. Na een informatiebijeenkomst werd er geïnventariseerd waar lokale verenigingen en stichtingen behoefte aan hadden. Clementien de Ruijter: 'Vanuit die behoeftes hebben we een programma opgesteld met workshops en masterclasses. Eind 2019 stonden er twee workshops op de agenda, ‘Modern Besturen’ en de workshop ‘Geld genereren’. Nu, begin 2020 staan er nog drie masterclasses gepland. Zo streven we er naar binnen een half jaar op een groot aantal vraagstukken van clubs al in te kunnen spelen.'

Workshops

Eind 2019 vonden de workshops plaats, waaronder 'Modern Besturen'. Een kleine twintig bestuurders van sport- en cultuurverenigingen namen hieraan deel. Met een gezelschap wat voor ongeveer de helft uit de sport en de andere helft uit de cultuursector kwam, was er een mooie afspiegeling van het verenigingsleven aanwezig. Van een theatervereniging, een koor en een stichting die één keer per jaar een festival organiseert tot een handbal- en een voetbalvereniging; van jonge, beginnende bestuurders tot mensen, die hun hele leven al bestuurder zijn geweest. Workshopleider Dirk Hemink ziet het als een groot voordeel, dat er zo’n diverse groep mensen aanwezig was tijdens de workshops. 'Je leert heel veel van elkaar, en de ervaringen van de één helpen, maar ook de frisse kijk van een ander is heel leerzaam.' Dirk Hemink laat mooie voorbeelden zien van wat andere clubs hebben gedaan. De filmpjes van Back2Basics en het filmpje van FC RDC zijn inspirerend en maken onderwerpen op een mooie manier bespreekbaar. Met name de manier waarop jongeren tegenwoordig communiceren is een thema, waar de deelnemers ervaringen over uitwisselen en waarvan Hemink zelf ook toegeeft: “Mensen van mijn leeftijd bedenken dit soort filmpjes niet!” Reden dus om jongeren bij het bestuurswerk te betrekken.

Film Back2Basics

Film FC RDC

Programma Masterclasses

Begin 2020 is de ondersteuning voor clubs verder opgepakt een drietal Masterclasses: 'Vrijwilligersmanagement', 'Ledenbinding' en 'Presteren met communiceren'. De Ruijter: 'Met de keuze voor deze drie thema´s kunnen we de vragen van een groot deel van de verenigingen en stichtingen snel aan de orde laten komen. Want veel van hen lopen toch tegen dezelfde zaken aan. We hopen dat de clubs daarbij ook telkens van elkaars ervaringen kunnen leren. Als wij hen zo kunnen helpen toekomstbestendig te worden, dan doen we dat graag!'

Meer over Rabo Verenigingsondersteuning

Sint-Oedenrode, 10-2-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn