Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Zo hebben we een aandeel in elkaar. We geven om die reden een deel van onze winst terug aan de lokale samenleving. Met de Rabobank Clubkas Campagne, sponsoring en het Rabo Dichtbij Fonds versterkt de Rabobank het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

Rabobank Clubkas Campagne

Deze jaarlijkse donatie-actie voor verenigingen en stichtingen organiseren we nu voor de vijfde keer. Het totaal uit te keren bedrag van € 200.000 wordt verdeeld over deelnemende clubs. Onze 20.000 leden van onze bank bepalen hoe, zij mogen namelijk stemmen en bepalen daarmee de verdeling van het geld. Alle actuele informatie vind je hier.

200.000 euro

Het totaal uit te keren bedrag voor het lokale verenigingsleven bedraagt wederom €200.000! Onze leden mogen stemmen en bepalen zo hoe wij het bedrag verdelen over de deelnemende clubs. Hoe meer stemmen een club krijgt, des te hoger de donatie wordt. De winnaar van de vorige editie, Hospice Dommelrode, ontving met 875 stemmen een donatiebedrag van maar liefst € 4.165!

Stemmen!

Clubs konden inschrijven tot en met donderdag 25 oktober. Maar liefst 492 clubs deden mee in deze editie! Vervolgens hebben onze leden kunnen stemmen in de periode van 15 tot en met 29 november. Dit is massaal gedaan door 48% van de leden die samen 48.283 stemmen hebben uitgebracht op hun favoriete clubs!

Uitslag

Op maandag 10 december is de uitslag bekend gemaakt tijdens een uitreikingsavond voor de Top 25. Inmiddels hebben   alle deelnemers een e-mail ontvangen waarin staat welk bedrag ze gaan ontvangen. De volledige uitslag is te vinden op de uitslagkaart Clubkas Campagne 2018/2019.

Uitslagkaart Clubkascampagne 2018/2019

Sponsoring

Rabobank Hart van De Meierij sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een groot draagvlak (zoals veel leden) en meerdere commercieel interessante, vaak permanente tegenprestaties (zoals shirt- en bordsponsoring). Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de bank de clubs benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Wanneer een club gesponsord wordt is deze club uitgesloten voor de Rabobank Clubkas Campagne. Wel kan de club nog in aanmerking komen voor Rabo Dichtbij Fonds.

Rabo Dichtbij Fonds

Met het Rabo Dichtbij Fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Voor problemen die horen bij de volgende thema's maken we ons hard: 

 • Wereldwijde voedselproblematiek
 • Zelfredzaamheid
 • Duurzaam Ondernemerschap
 • Lokale leefomgeving

Heb jij als vereniging of stichting een plan wat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen uit deze thema's dan kun je ons om een bijdrage vragen.

Het laatste thema vraagt om een lokale doorvertaling. We hebben in dialoogsessies met betrokkenen opgehaald wat er lokaal speelt; welke maatschappelijke problemen leven er in onze eigen omgeving? Uiteindelijk heeft onze ledenraad uit de issues die daarbij naar boven kwamen de belangrijkste lokale thema’s bepaald voor verbetering van de lokale leefomgeving. Die thema’s zijn:

 • Aantrekkelijke kern (winkelaanbod, leegstand, evenementen/dynamiek in het centrum, toegankelijkheid)
 • Samenwerking (onderlinge samenwerking als club met andere partijen zoals scholen/ondernemers/gemeente/bank , centruminitiatieven)
 • Behoud jeugd (verbinding jong & oud, talentontwikkeling, OV-problematiek, samenwerking als club met onderwijs en/of bedrijven)
 • Energie & Duurzaamheid (energiecoöperatie, duurzaam wonen, circulaire economie, afvalstromen)
 • Passend woningaanbod (aanbod jeugd/ouderen, huursector, woonvormen, nieuwbouw)
 • Verenigingsleven (samenwerking met andere clubs, probleem vrijwilligers, bereiken jeugd)

Heeft jouw vereniging of stichting een plan wat bijdraagt aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem uit bovenstaande thema's? En voldoet je plan aan de (hieronder genoemde) voorwaarden, dan kun je een aanvraag indienen. Naast het invullen van de aanvraag vragen we ook om een begroting en een dekkingsplan aan te leveren.

Voorwaarden

Voorwaarden:

 • De aanvrager is een vereniging of stichting, klant bij de bank en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project vindt plaats in de gemeente Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en/of Sint-Oedenrode.
 • Het project mag nog niet gestart zijn tijdens de behandeling van de aanvraag.
 • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW en bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.
 • Ieder jaar kan men een aanvraag doen, maar steeds voor een ander project.

Er wordt geen bijdrage gedaan voor:

 • (Jubileum-)feesten.
 • Projecten die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
 • Projecten met een winstoogmerk.
 • Individuele personen.

Dien hieronder je aanvraag in én stuur je begroting en dekkingsplan mee!

Mail de begroting en het dekkingsplan

Voorbeeld begroting en dekkingsplan

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven