Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Zo hebben we een aandeel in elkaar. We geven om die reden een deel van onze winst terug aan de lokale samenleving. Met de Rabobank Clubkas Campagne, sponsoring en Coöperatief Dividend versterkt de Rabobank het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt Rabobank Hart van De Meierij het lokale verenigingsleven. 

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Hart van De Meierij kunnen (onder voorwaarden) meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dit betreft een donatie-actie, welke voorheen bekend was onder de naam Hart voor Elkaar. Voor deze actie worden clubs benaderd om zich in te schrijven. De leden van onze bank bepalen vervolgens tijdens de stemperiode wie een donatie ontvangt en hoe hoog dit bedrag is. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe hoger het bedrag is dat deze club  ontvangt.

Klik hier voor de informatie over de editie 2017/2018

Sponsoring

Rabobank Hart van De Meierij sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een groot draagvlak (zoals veel leden) en meerdere commercieel interessante, vaak permanente tegenprestaties (zoals shirt- en bordsponsoring). Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de bank de clubs benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Wanneer een club gesponsord wordt is deze club uitgesloten voor de Rabobank Clubkas Campagne. Wel kan de club nog in aanmerking komen voor Coöperatief Dividend.

Coöperatief Dividend

Met Coöperatief Dividend dragen we bij aan investeringen en bestedingen ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving (inclusief duurzame initiatieven). Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan collectieve thema’s zoals zelfredzaamheid, samenredzaamheid, duurzaamheid, zorg & ouderen, scholing, jeugd, beweging, economie, cultuur en wijkinitiatieven.

Voorwaarden

Aanvragen voor Coöperatief Dividend moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. We noemen hier de belangrijkste: 

 • De aanvrager is een vereniging of stichting, klant bij de bank en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project vindt plaats in de gemeente Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en/of Sint-Oedenrode.
 • Het project mag nog niet gestart zijn tijdens de behandeling van de aanvraag.
 • De organisatie biedt de Rabobank branche-exclusiviteit.
 • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW, bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en wordt overgemaakt na ontvangst van (kopie)facturen.
 • Reguliere exploitatiekosten of loonkosten van derden komen niet voor Coöperatief Dividend in aanmerking.
 • Bij toekenning van een bijdrage kunnen aanvullende voorwaarden gesteld worden.
 • Een besluit is bindend en wordt niet in heroverweging genomen.
 • De organisatie maakt melding van de bijdrage in haar communicatie (in- en extern).
 • Het project moet binnen 2 jaar na toekenning gerealiseerd zijn.
 • Ieder jaar kan men een aanvraag doen, maar steeds voor een ander project.

Er kan geen Coöperatief Dividend worden aangevraagd worden voor:

 • Projecten die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten met een winstoogmerk.
 • Personen.

De commissie Coöperatief Dividend neemt ieder kwartaal alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mét begroting en dekkingsplan in behandeling. Deze commissie bestaat uit vier ledenraadsleden en de directievoorzitter. We ontvangen uw aanvraag graag minimaal één maand voor de commissievergadering en minimaal drie maanden voor aanvang van uw project. In 2018 zijn de vergaderingen op 6 maart, 13 juni, 25 september en op 18 december.

Voor vragen of hulp bij het invullen van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met  de afdeling Marketing en Communicatie.

Stuur een e-mail

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven