Sponsoring en donaties

Rabo Dichtbij Fonds

Met het Dichtbij Fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Voor uitdagingen die horen bij de volgende thema's maken wij ons hard:

Duurzame voeding
Bijvoorbeeld: Initiatieven die voorzien in een gezond kantinebeleid, voedseleducatie voor kinderen.

Iedereen financieel gezonder
Bijvoorbeeld: Aanschaf van mappen voor K.B.O. t.b.v. een project van thuisadministratie.

Duurzaam groeien
Bijvoorbeeld: Initiatieven gericht op het verminderen van afvalstromen door repareren en opknappen van goederen.

Duurzaam ‘wonen’
Bijvoorbeeld: Verduurzamen van verenigingen door de aanleg van zonnepanelen of ledverlichting.

Verbinden
Bijvoorbeeld: Een vereniging die hun accommodatie beschikbaar stelt voor andere maatschappelijke initiatieven (open club gedachte). Samenwerkingen t.b.v. een gezond verenigingsleven.

Versterken van lokale gemeenschappen
Bijvoorbeeld: Plaatsen van AED, opstart Hospice, aanleg natuurspeeltuin. Aanschaf van een BoodschappenPlusBus, inrichting gemeenschappelijke ruimte van een woongemeenschap (kwetsbare groepen).

Heeft jouw vereniging of stichting een lokaal initiatief dat een positieve bijdrage levert aan de genoemde maatschappelijke thema's? En voldoet je plan aan de (hieronder genoemde) voorwaarden, dan kun je een aanvraag indienen. Naast het invullen van de aanvraag vragen we ook om een begroting (wat kost het plan) en een dekkingsplan (hoe en met welke partijen) denk je deze kosten te dekken aan te leveren.

De commissie Dichtbij Fonds komt 4 keer per jaar bijeen om de ontvangen aanvragen te beoordelen. In 2021 zijn deze vergadermomenten op:

SchijndelBoxtelSint-MichielsgestelSint-Oedenrode
Q116-03-202102-03-202110-03-202102-03-2021
Q215-06-202101-06-202109-06-202101-06-2021
Q328-09-202114-09-2021 22-09-2021  14-09-2021 
Q414-12-202107-12-202115-12-202107-12-2021

De aanvraag dient minimaal 2 weken voor de vergaderdatum volledig aangeleverd te zijn.

Vragen?

Heb je vragen over het Rabo Dichtbij Fonds neem contact op de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie via communicatie.hvdm@rabobank.nl.

Indienen van een aanvraag

Dien hieronder je aanvraag in én stuur je begroting en dekkingsplan mee!
Let op: van 21 december 2020 t/m 3 januari 2021 is het niet mogelijk om een aanvraag voor het DIchtbij Fonds in te dienen.

Aanvraag indienen Rabo Dichtbij Fonds

Voorbeeld begroting en dekkingsplan

Voorwaarden

  • De aanvrager is een vereniging of stichting, klant bij de bank en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Het project vindt plaats in de gemeente Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en/of Sint-Oedenrode.
  • Het project mag nog niet gestart zijn tijdens de behandeling van de aanvraag.
  • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW en bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.
  • Ieder jaar kan men een aanvraag doen, maar steeds voor een ander project.

Er wordt geen bijdrage gedaan voor:

  • (Jubileum-)feesten.
  • Projecten die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
  • Projecten met een winstoogmerk.
  • Individuele personen.

Rabo Verenigingsondersteuning

Iedere vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Als coöperatie die bijdraagt aan de lokale leefomgeving helpt Rabobank Hart van De Meierij graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld. Door het overbrengen van kennis en delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van lokale clubs waar te maken.

Wat kan het traject voor jullie betekenen?

Ondersteuning op maat

Rabo Verenigingsondersteuning biedt ondersteuning op maat. Dit kan via 1-op-1 ondersteuning, masterclasses of workshops. Via 1-op-1 begeleiding ondersteunen we jaarlijks een beperkt aantal verenigingen en stichtingen. De masterclasses zijn voor een groepje verenigingen/stichtingen en de workshops zijn voor een grotere groep. Meer informatie is te vinden op de website, via onderstaande link.

Meer informatie over Rabo Verenigingsondersteuning

Vragen?

Heb je vragen over Rabo Verenigingsondersteuning neem contact op met Clementien de Ruijter van de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie via communicatie.hvdm@rabobank.nl.

Rabo ClubSupport

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. In 2020 stelden de Rabobanken in Oost-Brabant maar liefst € 10 per lidmaatschap beschikbaar.

Rabo ClubSupport 2020 is inmiddels afgerond. De uitslag is bekend en de winnaars hebben hiervan bericht gehad. Uiteraard krijgt deze actie in 2021 een vervolg. Nadere berichtgeving hierover zal in de loop van 2021 plaatsvinden. Aangezien alle communicatie via e-mail verloopt is het belangrijk om de contactgegevens van de club altijd actueel te houden en ons toestemming te verlenen dat we berichten rondom acties naar de club mogen versturen. Bij twijfel, controleer het dan en pas het indien nodig aan via onderstaande link.

Gegevens bedrijf wijzigen

Meer informatie over Rabo ClubSupport lees je hier

Sponsoring

Rabobank Hart van De Meierij sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een groot draagvlak (zoals veel leden) en meerdere commercieel interessante, vaak permanente tegenprestaties (zoals shirt- en bordsponsoring). Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de bank de clubs benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Wanneer een club gesponsord wordt is deze club uitgesloten voor de Rabo ClubSupport. Wel kan de club nog in aanmerking komen voor Rabo Dichtbij Fonds.

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven