Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Zo hebben we een aandeel in elkaar. We geven om die reden een deel van onze winst terug aan de lokale samenleving. Met de Rabobank Clubkas Campagne, sponsoring en het Rabo Dichtbij Fonds versterkt de Rabobank het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

Rabobank Clubkas Campagne

Deze jaarlijkse donatie-actie voor verenigingen en stichtingen organiseren we nu voor de vijfde keer. Het totaal uit te keren bedrag van € 200.000 wordt verdeeld over deelnemende clubs. Onze 20.000 leden van onze bank bepalen hoe, zij mogen namelijk stemmen en bepalen daarmee de verdeling van het geld. Alle actuele informatie vind u hier. 

200.000 euro

Het totaal uit te keren bedrag voor het lokale verenigingsleven bedraagt wederom €200.000! Onze leden mogen stemmen en bepalen zo hoe wij het bedrag verdelen over de deelnemende clubs. Hoe meer stemmen een club krijgt, des te hoger de donatie wordt. De winnaar van de vorige editie, Hospice Dommelrode, ontving met 875 stemmen een donatiebedrag van maar liefst € 4.165!

Inschrijven voor verenigingen

Van donderdag 13 september tot en met donderdag 25 oktober kun je jouw club inschrijven via onderstaande link. Daar vind je ook de voorwaarden, de stemprocedure en veel gestelde vragen. Na inschrijving ontvang je binnen een week bericht of de inschrijving goed is gekeurd. Is dat het geval, dan kun je starten met het verzamelen van fans onder de leden van Rabobank Hart van De Meierij en deze vragen om op jullie vereniging of stichting te stemmen.

Inschrijven

Elke stem telt

Vervolgens kunnen onze leden in de periode van 15 tot en met 30 november stemmen op hun favoriete clubs. Zij ontvangen rond 15 november per post een unieke code waarmee zij online kunnen stemmen. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per club uitbrengen. Iedere stem is dus geld waard! Op maandag 10 december maken we de uitslag bekend tijdens de uitreikingsavond. De top 25 wordt hiervoor uitgenodigd. Daarnaast ontvangen alle deelnemers een e-mail waarin staat welk bedrag ze gaan ontvangen en de volledige uitslag publiceren we uiteraard op onze website.

Sponsoring

Rabobank Hart van De Meierij sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een groot draagvlak (zoals veel leden) en meerdere commercieel interessante, vaak permanente tegenprestaties (zoals shirt- en bordsponsoring). Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de bank de clubs benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Wanneer een club gesponsord wordt is deze club uitgesloten voor de Rabobank Clubkas Campagne. Wel kan de club nog in aanmerking komen voor Rabo Dichtbij Fonds.

Rabo Dichtbij Fonds

Met het Rabo Dichtbij Fonds (voorheen bekend onder de naam Coöperatief Dividend) dragen we graag bij aan investeringen en bestedingen ter verbetering van maatschappelijke thema’s. Thema’s die we belangrijk vinden en waar we graag op inspelen zijn: 

 • Voedsel
 • Zelfredzaamheid
 • Duurzaam Ondernemerschap
 • Lokale leefomgeving

Dit laatste thema vraagt om een lokale doorvertaling. Om op te halen wat lokaal speelt hebben we met belanghebbenden dialoogsessies gevoerd. Uiteindelijk heeft onze ledenraad uit de issues die daarbij naar boven kwamen de belangrijkste lokale thema’s bepaald voor verbetering van de lokale leefomgeving. Die thema’s zijn:

 • Aantrekkelijke kern (winkelaanbod, leegstand, evenementen/dynamiek centrum, toegankelijkheid, profilering)
 • Samenwerking (verenigingen/scholen/ondernemers/gemeente/bank, centruminitiatieven)
 • Behoud jeugd (verbinding jong & oud, talentontwikkeling, OV-problematiek, samenwerking onderwijs/bedrijven)
 • Energie & Duurzaamheid (energiecoöperatie, duurzaam wonen, circulaire economie, afvalstromen)
 • Passend woningaanbod (aanbod jeugd/ouderen, huursector, woonvormen, nieuwbouw)
 • Verenigingsleven (samenwerking, vrijwilligers, bereiken jeugd, schaalvergroting)

Heeft uw vereniging of stichting een plan of project wat inspeelt op deze thema's wat voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen voor een bijdrage. Naast het invullen van de aanvraag vragen we u ook om een begroting en een dekkingsplan aan te leveren.

Voorwaarden

Voorwaarden:

 • De aanvrager is een vereniging of stichting, klant bij de bank en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project vindt plaats in de gemeente Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en/of Sint-Oedenrode.
 • Het project mag nog niet gestart zijn tijdens de behandeling van de aanvraag.
 • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW en bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.
 • Ieder jaar kan men een aanvraag doen, maar steeds voor een ander project.

Er wordt geen bijdrage gedaan voor:

 • (Jubileum-)feesten.
 • Projecten die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
 • Projecten met een winstoogmerk.
 • Individuele personen.

Dien hieronder uw aanvraag in én stuur uw begroting en dekkingsplan mee!

Mail uw begroting en dekkingsplan

Voorbeeld begroting en dekkingsplan

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren


Bedrijven