Sponsoring en donaties

Rabo ClubSupport

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen met Rabo ClubSupport (voorheen bekend als Rabobank Clubkas Campagne). En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

In 2019 namen maar liefst 473 clubs deel aan deze campagne en werd in totaal € 200.000 verdeeld over de deelnemende clubs. De leden bepaalde  door middel van het uitbrengen van vijf stemmen per lid hoe  het geld over de deelnemende clubs verdeeld werd. Hoe meer stemmen een club kreeg hoe hoger het bedrag was dat de club uiteindelijk ontving.

Bekijk hier de uitslag

Sponsoring

Rabobank Hart van De Meierij sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een groot draagvlak (zoals veel leden) en meerdere commercieel interessante, vaak permanente tegenprestaties (zoals shirt- en bordsponsoring). Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de bank de clubs benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Wanneer een club gesponsord wordt is deze club uitgesloten voor de Rabo ClubSupport. Wel kan de club nog in aanmerking komen voor Rabo Dichtbij Fonds.

Rabo Dichtbij Fonds

Met het Rabo Dichtbij Fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Voor problemen die horen bij de volgende thema's maken we ons hard: 

 • Gezonde voeding en Voedselverspilling
 • Zelfredzaamheid
 • Duurzaam Ondernemerschap
 • Lokale leefomgeving

Heb jij als vereniging of stichting een plan wat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen uit deze thema's dan kun je ons om een bijdrage vragen.

Het laatste thema vraagt om een lokale doorvertaling. We hebben in dialoogsessies met betrokkenen opgehaald wat er lokaal speelt; welke maatschappelijke problemen leven er in onze eigen omgeving? Uiteindelijk heeft onze ledenraad uit de issues die daarbij naar boven kwamen de belangrijkste lokale thema’s bepaald voor verbetering van de lokale leefomgeving. Die thema’s zijn:

 • Aantrekkelijke kern (winkelaanbod, leegstand, evenementen/dynamiek in het centrum, toegankelijkheid)
 • Samenwerking (onderlinge samenwerking als club met andere partijen zoals scholen/ondernemers/gemeente/bank , centruminitiatieven)
 • Behoud jeugd (verbinding jong & oud, talentontwikkeling, OV-problematiek, samenwerking als club met onderwijs en/of bedrijven)
 • Energie & Duurzaamheid (energiecoöperatie, duurzaam wonen, circulaire economie, afvalstromen)
 • Passend woningaanbod (aanbod jeugd/ouderen, huursector, woonvormen, nieuwbouw)
 • Verenigingsleven (samenwerking met andere clubs, probleem vrijwilligers, bereiken jeugd)

Heeft jouw vereniging of stichting een plan wat bijdraagt aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem uit bovenstaande thema's? En voldoet je plan aan de (hieronder genoemde) voorwaarden, dan kun je een aanvraag indienen. Naast het invullen van de aanvraag vragen we ook om een begroting en een dekkingsplan aan te leveren.

Rabo Verenigingsondersteuning

Iedere vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Als coöperatie die bijdraagt aan de lokale leefomgeving helpt Rabobank Hart van De Meierij graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld. Door het overbrengen van kennis en delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van lokale clubs waar te maken.

Wat kan het traject voor jullie betekenen?

Ondersteuning op maat

Rabo Verenigingsondersteuning biedt ondersteuning op maat. Dit kan via 1-op-1 ondersteuning, masterclasses of workshops. Via 1-op-1 begeleiding ondersteunen we jaarlijks een beperkt aantal verenigingen en stichtingen. De masterclasses zijn voor een groepje verenigingen/stichtingen en de workshops zijn voor een grotere groep. Meer informatie is te vinden op de website, via onderstaande link.

Meer informatie over Rabo Verenigingsondersteuning

Vragen?

Heb je vragen over Rabo Verenigingsondersteuning neem contact op met Clementien de Ruijter van de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie via communicatie.hvdm@rabobank.nl.

Voorwaarden

Voorwaarden:

 • De aanvrager is een vereniging of stichting, klant bij de bank en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project vindt plaats in de gemeente Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en/of Sint-Oedenrode.
 • Het project mag nog niet gestart zijn tijdens de behandeling van de aanvraag.
 • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW en bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.
 • Ieder jaar kan men een aanvraag doen, maar steeds voor een ander project.

Er wordt geen bijdrage gedaan voor:

 • (Jubileum-)feesten.
 • Projecten die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
 • Projecten met een winstoogmerk.
 • Individuele personen.

Dien hieronder je aanvraag in én stuur je begroting en dekkingsplan mee!

Mail de begroting en het dekkingsplan

Voorbeeld begroting en dekkingsplan

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven