Rabo Dichtbij Fonds en ClubSupport

Rabo Dichtbij Fonds

Met het Dichtbij Fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Voor uitdagingen die horen bij de volgende thema's maken wij ons hard:

Duurzame voeding
Bijvoorbeeld: Initiatieven die voorzien in een gezond kantinebeleid, voedseleducatie voor kinderen.

Iedereen financieel gezonder
Bijvoorbeeld: Aanschaf van mappen voor K.B.O. t.b.v. een project van thuisadministratie.

Duurzaam groeien
Duurzaam groeien Bijvoorbeeld: Initiatieven gericht op het verminderen van afvalstromen door repareren en opknappen van goederen.

Duurzaam ‘wonen’
Bijvoorbeeld: Verduurzamen van verenigingen door de aanleg van zonnepanelen of ledverlichting, of het ondernemen van andere duurzaamheidsmaatregelen.

Verbinden
Bijvoorbeeld: Een vereniging die hun accommodatie beschikbaar stelt voor andere maatschappelijke initiatieven (open club gedachte). Samenwerkingen t.b.v. een gezond verenigingsleven.

Versterken van lokale gemeenschappen
Bijvoorbeeld: Plaatsen van AED, opstart Hospice, aanleg natuurspeeltuin. Aanschaf van een BoodschappenPlusBus, inrichting gemeenschappelijke ruimte van een woongemeenschap (kwetsbare groepen).

Heeft jouw vereniging of stichting een lokaal initiatief dat een positieve bijdrage levert aan de genoemde maatschappelijke thema's? En voldoet je plan aan de (hieronder genoemde) voorwaarden, dan kun je een aanvraag indienen. Naast het invullen van de aanvraag vragen we ook om een begroting (wat kost het plan) en een dekkingsplan (hoe en met welke partijen) denk je deze kosten te dekken, aan te leveren.

Indienen van een aanvraag
De commissie DichtbijFonds komt dit jaar één keer bijeen in juni om de aanvragen voor 2021 te beoordelen. Aanvragen dienen daarom uiterlijk 1 juni ingediend te zijn. Uiterlijk 1 juli volgt de uitslag van toekenning of afwijzing over deze aanvragen.

Houd er rekening mee dat er in 2021 een maximaal bedrag aangevraagd kan worden van 10.000 euro voor het project. Naast de gevraagde begroting én dekkingsplan vragen we aanvullend één a4 projectomschrijving toe te voegen bij de aanvraag.

Vragen?

Heb je vragen over het Rabo Dichtbij Fonds neem contact op de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie via communicatie.hvdm@rabobank.nl.

Indienen van een aanvraag

Dien hieronder je aanvraag in én stuur je begroting en dekkingsplan mee!

Aanvraag indienen Rabo Dichtbij Fonds

Voorbeeld begroting en dekkingsplan

Voorwaarden

  • De aanvrager is een vereniging of stichting, klant bij de bank en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Het project vindt plaats in de gemeente Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en/of Sint-Oedenrode.
  • Het project mag nog niet gestart zijn tijdens de behandeling van de aanvraag.
  • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW en bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.
  • Ieder jaar kan men een aanvraag doen, maar steeds voor een ander project.

Er wordt geen bijdrage gedaan voor:

  • (Jubileum-)feesten.
  • Projecten die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
  • Projecten met een winstoogmerk.
  • Individuele personen.

Rabo ClubSupport/Verenigingsondersteuning

Iedere vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Als coöperatie die bijdraagt aan de lokale leefomgeving helpt Rabobank Hart van De Meierij graag met het realiseren hiervan. Met verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld. Door het overbrengen van kennis en delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van lokale clubs waar te maken.

Wat kan het traject voor jullie betekenen?

Ondersteuning op maat

Verenigingsondersteuning biedt ondersteuning op maat. Dit kan via 1-op-1 ondersteuning, masterclasses of workshops. Via 1-op-1 begeleiding ondersteunen we jaarlijks een beperkt aantal verenigingen en stichtingen. De masterclasses zijn voor een groepje verenigingen/stichtingen en de workshops zijn voor een grotere groep. Meer informatie is te vinden op de website, via onderstaande link.

Meer informatie over Rabo ClubSupport/Verenigingsondersteuning

Vragen?

Heb je vragen over verenigingsondersteuning? Neem contact op met Clementien de Ruijter van de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie via communicatie.hvdm@rabobank.nl.

Rabo ClubSupport

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. In 2020 stelden de Rabobanken in Oost-Brabant maar liefst € 10 per lidmaatschap beschikbaar.

Rabo ClubSupport 2020 is inmiddels afgerond. De uitslag is bekend en de winnaars hebben hiervan bericht gehad. Uiteraard krijgt deze actie in 2021 een vervolg. Nadere berichtgeving hierover zal in de loop van 2021 plaatsvinden. Aangezien alle communicatie via e-mail verloopt is het belangrijk om de contactgegevens van de club altijd actueel te houden en ons toestemming te verlenen dat we berichten rondom acties naar de club mogen versturen. Bij twijfel, controleer het dan en pas het indien nodig aan via onderstaande link.

Gegevens bedrijf wijzigen

Meer informatie over Rabo ClubSupport lees je hier

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur