Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Zo hebben we een aandeel in elkaar. We geven om die reden een deel van onze winst terug aan de lokale samenleving. Met de Rabobank Clubkas Campagne, sponsoring en het Rabo Dichtbij Fonds versterkt de Rabobank het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt Rabobank Hart van De Meierij het lokale verenigingsleven. 

In het najaar van 2018 organiseren we deze donatie-actie voor verenigingen en stichtingen voor de vijfde keer. Het totaal uit te keren bedrag voor het lokale verenigingsleven bedraagt wederom € 200.000!  De ruim 20.000 leden van onze bank mogen stemmen en bepalen zo hoe wij het bedrag verdelen over de deelnemende clubs. Hoe meer stemmen je krijgt, des te hoger jullie donatie wordt. De winnaar van vorig jaar, Hospice Dommelrode, ontving met 875 stemmen een donatiebedrag van maar liefst € 4.165!

Enkele data

Inschrijven voor clubs kan tussen 3 september en 25 oktober. Brieven hierover worden begin september verstuurd naar de verenigingen en stichtingen die deel mogen nemen. Leden kunnen hun stem uitbrengen tussen 15 en 29 november. Zij ontvangen hiervoor dan een stemkaart. Op 10 december maken we de uitslag bekend.

Meer informatie en de link naar de inschrijf- en stemmodule volgt later.

Sponsoring

Rabobank Hart van De Meierij sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een groot draagvlak (zoals veel leden) en meerdere commercieel interessante, vaak permanente tegenprestaties (zoals shirt- en bordsponsoring). Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de bank de clubs benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Wanneer een club gesponsord wordt is deze club uitgesloten voor de Rabobank Clubkas Campagne. Wel kan de club nog in aanmerking komen voor Rabo Dichtbij Fonds.

Rabo Dichtbij Fonds

Met het Rabo Dichtbij Fonds (voorheen bekend onder de naam Coöperatief Dividend) dragen we graag bij aan investeringen en bestedingen ter verbetering van maatschappelijke thema’s. Thema’s die we belangrijk vinden en waar we graag op inspelen zijn: 

 • Voedsel
 • Zelfredzaamheid
 • Duurzaam Ondernemerschap
 • Lokale leefomgeving

Dit laatste thema vraagt om een lokale doorvertaling. Om op te halen wat lokaal speelt hebben we met belanghebbenden dialoogsessies gevoerd. Uiteindelijk heeft onze ledenraad uit de issues die daarbij naar boven kwamen de belangrijkste lokale thema’s bepaald voor verbetering van de lokale leefomgeving. Die thema’s zijn:

 • Aantrekkelijke kern (winkelaanbod, leegstand, evenementen/dynamiek centrum, toegankelijkheid, profilering)
 • Samenwerking (verenigingen/scholen/ondernemers/gemeente/bank, centruminitiatieven)
 • Behoud jeugd (verbinding jong & oud, talentontwikkeling, OV-problematiek, samenwerking onderwijs/bedrijven)
 • Energie & Duurzaamheid (energiecoöperatie, duurzaam wonen, circulaire economie, afvalstromen)
 • Passend woningaanbod (aanbod jeugd/ouderen, huursector, woonvormen, nieuwbouw)
 • Verenigingsleven (samenwerking, vrijwilligers, bereiken jeugd, schaalvergroting)

Heeft uw vereniging of stichting een plan of project wat inspeelt op deze thema's wat voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen voor een bijdrage. Naast het invullen van de aanvraag vragen we u ook om een begroting en een dekkingsplan aan te leveren.

Voorwaarden

Voorwaarden:

 • De aanvrager is een vereniging of stichting, klant bij de bank en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project vindt plaats in de gemeente Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en/of Sint-Oedenrode.
 • Het project mag nog niet gestart zijn tijdens de behandeling van de aanvraag.
 • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW en bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.
 • Ieder jaar kan men een aanvraag doen, maar steeds voor een ander project.

Er wordt geen bijdrage gedaan voor:

 • (Jubileum-)feesten.
 • Projecten die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
 • Projecten met een winstoogmerk.
 • Individuele personen.

Dien hieronder uw aanvraag in én stuur uw begroting en dekkingsplan mee!

Mail uw begroting en dekkingsplan

Voorbeeld begroting en dekkingsplan

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren


Bedrijven