Kandidaten ledenraad

kandidaten ledenraad

De directie van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland draagt drie kandidaten voor aan de leden, voor benoeming in de ledenraad. Wij informeren u over de kandidaten en de procedure.

Vacature

Er zijn drie vacatures in de ledenraad. Een aantal zittende leden heeft de maximale zittingstermijn van acht jaren bereikt. De posities die vrijkomen worden ingevuld door leden uit de kieskring Heerenveen (1) en Grou-Gorredijk (2). Na een oproep aan leden zich kandidaat te stellen is de selectiecommissie met een drietal kandidaten in gesprek gegaan.

Profiel ledenraad

Voor de ledenraad zoekt Rabobank kandidaten die actief zijn in hun netwerken en wonen of werken in de kieskring waarvoor ze kandidaat zijn. De leden van de ledenraad vertegenwoordigen samen alle leden van Rabobank. In de ledenraad zitten ondernemers uit het MKB, zzp-ers of uit de agrarische sector. De vertegenwoordiging vanuit de particuliere sector gaat van student tot gepensioneerde. Kandidaten zijn allen lid van de Rabobank.

Voordracht

Op advies van de selectiecommissie, die bestaat uit leden van de ledenraad en een vertegenwoordiger van de directie, draagt de directie de volgende kandidaten voor:

  • Daniëlle Breeuwsma-Dijkshoorn (33) uit Oldeboorn. Samen met haar partner en schoonouders runt zij een melkveehouderij. Daarnaast heeft ze als zzp-er een bedrijf in het bedrukken van textiel.
  • Rienk Douwe Leenstra (39) uit Grou. Rienk is ondernemer, gespecialiseerd in branddetectiesystemen en actief lid van de lokale gemeenschap. Waaronder de Business Club Grou.
  • Jouke Hilverda (28) uit Heerenveen. Jouke is accountant in opleiding bij KPMG in Zwolle. Hij is onlangs verhuisd en wil zich inzetten voor de regio.  

Procedure

Leden van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland kunnen bezwaren tegen de benoeming van (een van) de kandidaten kenbaar maken bij de directie. Dit kan tot 20 februari a.s. Als er geen bezwaren worden geuit worden de kandidaten benoemd in de ledenraad. In de vergadering van de ledenraad op 29 maart 2021), wordt de benoeming bekrachtigd. Bezwaren kunt u aangeven via mail. Stuur een bericht met uw naam en telefoonnummer naar directie.heerenveen@rabobank.nl . Na ontvangst van uw bericht nemen we contact met u op.

Heerenveen, 3-2-2021

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn