Ledenraadsleden gezocht!

Ledenraad

Sparren met onze directie en lokale raad van commissarissen? Belangen behartigen van onze klanten en leden? Dat kan! Wij zijn op zoek naar nieuwe ledenraadsleden.

Wat doet de ledenraad?

De ledenraad behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden met een diverse achtergrond en oriëntatie brengen de buitenwereld over de volle breedte bij ons naar binnen om onze bank op koers te houden. De ledenraad vormt de primaire toetssteen voor de kwaliteit van onze financiële dienstverlening en onze bijdrage aan de ontwikkeling van het werkgebied van de bank. De ledenraad signaleert ontwikkelingen in de markt en samenleving, bespreekt deze met onze directie en raad van commissarissen en vervult daarnaast een aantal formele rollen binnen de bank.

Vacatures

Er is sprake van een drietal vacatures. Twee voor de kieskring De Stellingwerven en één voor de kieskring Gorredijk, Grou, Haulerwijk en omliggende dorpen.

Waar zijn we naar op zoek?

Een ledenraadslid:

  • Is klant én lid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland;
  • Kent de lokale maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze helder verwoorden;
  • Is actief in één of meerdere relevante lokale netwerken;
  • Is gemakkelijk aanspreekbaar voor leden, klanten en inwoners van het werkgebied;
  • Investeert tijd in vergaderingen, en eventuele deeloverleggen;
  • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en deelt informatie en kennis met anderen;
  • Kan afstand nemen van zijn persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van de bank en van de leden;
  • Onderschrijft de coöperatie als organisatievorm voor de Rabobank, bevordert/bewaakt de invulling van het coöperatieve karakter en draagt dit positief uit in zijn contacten.

Gezien de huidige samenstelling van de ledenraad gaat de voorkeur uit naar kandidaten uit Noordwolde en omgeving, Oosterwolde en omgeving en Haulerwijk en omgeving.

Belangstelling?

Komt u onze ledenraad versterken? Laat dan voor 5 oktober 2018 hier uw gegevens achter. U ontvangt van ons een bevestiging. De vacaturecommissie, bestaande uit ledenraadsleden, zal uit alle belangstellenden kandidaten selecteren die aan het profiel voldoen en een voordracht doen aan de leden. Vragen? Neem contact op met het directiesecretariaat via telefoonnummer (0513) 52 15 40 of per mail directie.heerenveen@rabobank.nl.

Sollicitatieformulier

27-9-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn