Onderwijs en bedrijfsleven centraal bij Rabobank Posthuislezing

Onderwijs en Bedrijfsleven

Worden de medewerkers van de toekomst voldoende klaargestoomd om aan de vraag van ondernemers te voldoen? Sluit het opleidingsaanbod aan bij de behoeftes nu en in de toekomst? De verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is essentieel in onze regio als aantrekkelijke woon- en werkomgeving.

Inspirerende topsprekers

Deze verbinding is het thema tijdens de Rabobank Posthuislezing op maandag 6 november in Heerenveen. Een avond waar kennis, netwerk en inspiratie centraal staan. Erica Terpstra en Michaël van Straalen nemen u, ieder op geheel eigen wijze, mee in hun verhaal.

Maatschappelijk én actueel thema

Begin dit jaar hebben we met 1.200 leden gesproken tijdens de bijeenkomsten ‘Samen aan tafel’. Eén van de maatschappelijke thema’s die daaruit naar voren is gekomen is verbinding onderwijs en bedrijfsleven. Om hier invulling aan te geven organiseren wij de Rabobank Posthuislezing. Passende werkgelegenheid, maar bovenal de beschikbaarheid van technisch personeel lijkt de aandacht te vragen. Vanuit de betrokkenheid bij de samenleving willen wij ons inzetten voor succesvolle projecten rond dit thema.

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Heerenveen, 10-10-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn