Rabobank pakt uit als sponsor van Leeuwarden-Fryslân 2018

Rabobank pakt uit als sponsor van Leeuwarden-Fryslân 2018

Mede namens de Friese Rabobanken tekenden de directies van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 zojuist een partnerovereenkomst. Met deze overeenkomst verbinden de Friese Rabobanken, en Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland in het bijzonder, zich aan diverse projecten die in het cultuurjaar worden geïnitieerd.

Voor en door de ‘mienskip’

Edwin Meijer, directeur Bedrijven bij de Rabobank lichtte toe dat de Rabobank sinds jaar en dag een belangrijke sponsor in Fryslân is voor vele culturele en sportieve activiteiten. ,,Daarmee geven wij vele projecten in de mienskip een steuntje in de rug. Ook het jaar 2018 staat bol van de activiteiten die Leeuwarden en onze provincie op de kaart zetten. Het is dan ook passend ons als Rabobank te verbinden aan dit bijzondere cultuurjaar.”

Daarbij is het volgens Meijer van belang dat Fryslân zich profileert als culturele en innovatieve provincie: ,,We moeten meer uitdragen welke kwaliteiten we als provincie in huis hebben. Uiteraard zien we ook dat de publiekstrekkers zorgen voor een economische impuls voor ondernemend Fryslân. Het is onze taak er met elkaar voor te zorgen dat we ons niet alleen concentreren op het jaar 2018 blijft maar dat Fryslân nu en in de toekomst de moeite waard blijft: voor iedereen!”

Meer dan Culturele Hoofdstad

De Friese Rabobanken leveren al jaren een bijdrage aan het versterken van de lokale  gemeenschap. Het ondersteunen van Leeuwarden-Fryslân 2018 is een van de initiatieven die past bij die gedachte. De Friese Rabobanken hebben er bewust voor gekozen hun reguliere sponsorprogramma niet te laten lijden onder de 2018- initiatieven. ,,Wij vinden lange-termijn-denken belangrijk. Alleen inzetten op het eenmalige cultuurjaar was voor ons geen optie”, aldus Meijer. Als wij alle sponsorgelden bij elkaar optellen gaat het om substantiële bedragen die vanuit onze coöperatief gedachtegoed worden teruggegeven aan de lokale gemeenschap.”

Betrokkenheid

Tjeerd van Bekkum (CEO LF2018) is enthousiast over de wijze waarop de Rabobank in het cultuurjaar uitpakt naast haar reguliere sponsorprogramma. ,,Door zich als partner aan ons te verbinden, verduidelijkt de Rabobank haar betrokkenheid bij de Friese leefomgeving des te meer.”

Diverse projecten

Vanuit Leeuwarden-Fryslân 2018 omarmt Rabobank de tentoonstelling Mata Hari in het Fries Museum en Under de Toer, het theaterspektakel in de Friese kerken. De bank verbond én verbindt zich in de provincie aan uiteenlopende projecten. Projecten als The Tall Ships Races (Harlingen), European Youth Music Festival (Sneek), Potatoes go Wild (Het Bildt), Oranjewoud Festival, Kening van de Greide, het theaterspektakel Stormruiter, Gabe Schroor, het SKS Skûtsjesilen en Burgum Cultureel kunnen op (extra) ondersteuning van de Friese Rabobanken rekenen.

Leeuwarden, 26-9-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn