Voordracht kandidaat ledenraad

Ilse van Ast

De leden van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland kunnen hun invloed aanwenden onder andere door het uit hun midden kiezen van ledenraadsleden. Vanaf januari 2017 is er een vacature ontstaan in de ledenraad welke is toegewezen aan kieskring Heerenveen.

Voorgedragen kandidaat

Hiervoor wordt de volgende kandidaat voorgedragen:

  1. Mevrouw I. (Ilse) van Ast, 33 jaar, advocaat-partner uit Oranjewoud

"De ledenraad moet een herkenbaar gezicht van de gezamenlijke leden zijn. Doordat ik woon in Heerenveen, daar mijn bedrijf heb gevestigd maar ook op maatschappelijk gebied betrokken ben in de regio, meen ik enig zicht te hebben op wat hier leeft, wat ondernemers maar ook particulieren belangrijk vinden en op welke wijze de Rabobank daar, vanuit haar coöperatieve gedachte, op in kan spelen. Als lid van de ledenraad hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van deze coöperatieve gedachte, meer in het bijzonder hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de lokale leefomgeving en bedrijfssectoren."

Tegenkandidaten

Conform het lokale bank statuut hebben de leden van kieskring Heerenveen van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland zelf ook het recht om kandidaten voor te dragen. Wij maken u erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden, ondertekend door 10 leden of meer voor 4 juli 2017.

Indien na deze datum de directie vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan is de kandidaat automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. Indien de directie vaststelt dat er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan zullen de leden van wie het e-mailadres bij de bank bekend is, een mail ontvangen met de uitnodiging hun stem uit te brengen voor 14 augustus 2017.

Formele vaststelling

De verkiezing sluit 14 augustus 2017. Kort na afloop van de verkiezing zal de directie samen met twee door de ledenraad aangewezen stemopnemers de uitslag formeel vaststellen en rond 17 augustus via de website van de bank bekend maken. De kandidaat treedt in functie op de eerstvolgende ledenraadsvergadering welke staat gepland op 6 september 2017.

Heerenveen, 9-6-2017

Deel via TwitterDeel op FacebookDeel op Google+Deel op LinkedInDoorsturen via GmailDoorsturen via HotmailDoorsturen via e-mail