Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank Clubkas Campagne en het Coöperatiefonds dragen we bij aan het mooier, sterker en leefbaarder maken van Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek.

Rabo ClubSupport steunt clubs in Helmond

Clubs en leden in Helmond kunnen dit jaar deelnemen aan het nieuwe landelijke initiatief Rabo ClubSupport. Een initiatief met hetzelfde idee als voorheen de Clubkas Campagne: leden bepalen. De clubs en leden in Gemert-Bakel en Laarbeek hebben in het voorjaar van 2019 nog deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Volgend jaar kunnen ook zij deelnemen aan de Rabo Clubsupport.

Helmond

Rabobank Helmond Peel Noord stelt een bedrag van € 100.000,- beschikbaar voor Rabo ClubSupport. Elke officiële vereniging of stichting uit Helmond die klant is bij de bank, kan meedingen naar een financiële bijdrage. Het is aan de leden uit Helmond te bepalen naar wie het geld gaat, zij stemmen op hun favoriete clubs. Naar rato van de uitgebrachte stemmen wordt het beschikbare bedrag vervolgens onder de deelnemende clubs verdeeld.

Aanmelden

Clubs die mee mogen doen aan Rabo ClubSupport hebben per e-mail of per post een unieke code ontvangen. Aanmelden kan tot 20 september via:

www.rabo-clubsupport.nl

Stemmen op je favoriete club

Leden uit Helmond ontvangen in september per post of per e-mail hun stemcode. Van 27 september t/m 11 oktober kan er gestemd worden.

Gemert-Bakel en Laarbeek

Verenigingen en stichtingen uit Gemert-Bakel en Laarbeek kunnen vanaf 2020 deelnemen aan Rabo ClubSupport. Zij hebben in mei 2019 nog een bijdrage kunnen ontvangen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Rabobank Helmond Peel Noord is een maatschappelijk betrokken bank. Een deel van onze winst geven we daarom terug aan de lokale samenleving. Dat doen we onder andere via ons Coöperatiefonds. Met dit fonds ondersteunen we initiatieven die zichtbaar bijdragen aan het leefklimaat in ons werkgebied en die zo de lokale gemeenschap versterken en verbeteren.

Rabobank Helmond Peel Noord is ontstaan uit de samenvoeging van Rabobank Helmond en Rabobank Peel Noord. Beide banken hadden eerder al een Coöperatiefonds en later in het jaar wordt er samen met de ledenraad gekeken hoe het Coöperatiefonds voor de nieuwe bank Helmond Peel Noord vorm gaat krijgen. Tot die tijd kunnen verzoeken van het Coöperatiefonds ingediend worden volgens voorwaarden en criteria van de voormalige banken.

Aanvraag projecten gemeentes Gemert-Bakel en Laarbeek

Organisaties in de vorm van een vereniging of een stichting kunnen een initiatief bij het Coöperatiefonds indienen. Deze initiatieven dragen zichtbaar bij aan het leefklimaat in ons werkgebied. Er kan een bijdrage van € 100 tot maximaal € 10.000 worden gevraagd.

Het rendement voor de samenleving is het belangrijkste uitgangspunt van het Coöperatiefonds. De samenleving wordt er primair beter van. Bij het Coöperatiefonds gaat het dus niet om sponsoring waarbij prestaties en tegenprestaties contractueel worden vastgelegd. Wel wordt de aanvrager gevraagd om publiciteit te genereren over de steun en betrokkenheid van de Rabobank, maar dit is niet het primaire doel.

De ledenraad van Rabobank Helmond Peel Noord is dicht betrokken bij het Coöperatiefonds. Een commissie, bestaande uit leden van de ledenraad, beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Zij maken hun eigen afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen.

Aanvraag projecten gemeente Helmond

Rabobank steunt projecten die de economie, cultuur & maatschappij in Helmond versterken. De adviseurs van het Coöperatiefonds zijn leden van de ledenraad. Zij beoordelen vier keer per jaar of ingediende projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds.

Voorwaarden

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds:

 • het project vindt plaats in Helmond;
 • de aanvrager is een vereniging of stichting;
 • de aanvraag is voorzien van een sluitende begroting;
 • de aanvrager is niet financieel afhankelijk van de Rabobank;
 • bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen;
 • aanvrager is klant bij Rabobank Helmond Peel Noord.
 • In geval van evenement dient de aanvraag minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn.

Niet in aanmerking komen:

 • personen en politieke of religieuze projecten;
 • projecten die behoren tot de taak van overheid of gemeente;
 • projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten;
 • vaste kosten die op de begroting staan;
 • projecten die een winstoogmerk hebben of een ander fonds steunen;
 • projecten die al zijn gestart of afgerond;
 • terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het Coöperatiefonds.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven