Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Rabobank Hollandse IJssel heeft een aantal hele mooie initiatieven waar verenigingen of stichtingen in ons werkgebied jaarlijks aan deel kunnen nemen. Via de hieronder genoemde initiatieven is het voor verenigingen en stichtingen mogelijk om een mooie sponsorbijdrage voor hun vereniging of stichting te ontvangen.

Regiofonds Hollandse IJssel

Via het Regiofonds geven leden van de bank een deel van de winst, coöperatief dividend, terug aan de samenleving.

Daarmee willen wij een positief verschil maken in Boskoop, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen, Zevenhuizen en de Krimpenerwaard.

Vanuit het Regiofonds worden lokale projecten ondersteund die:

 • mensen bij elkaar brengen en mensen aandacht geven
 • de zelfredzaamheid stimuleren
 • de leefbaarheid vergroten
 • de economie versterken
 • een bijdrage leveren aan ‘groen en natuur’

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

Verplichte bijlagen zijn:

 • Een sluitende begroting.
 • Een plan van aanpak.
 • Het meest recente financiële verslag.
 • Een uittreksel uit het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.

Aanvragen worden apart beoordeeld en moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is of vertegenwoordigt een organisatie.
 • De donatie komt ten goede aan het versterken van het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap.
 • Het project is voor een breed publiek in Boskoop, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen, Zevenhuizen, Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Stolwijk of Vlist.
 • De organisatie is bij voorkeur klant van Rabobank Hollandse IJssel.
 • De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie.
 • Het uitbetaalde bedrag is inclusief de verplichte BTW.
 • De organisatie brengt zes maanden na realisatie verslag uit over de voortgang en het resultaat van het project.
 • Het project is eenmalig en uniek.
 • Het project is in korte tijd, binnen een termijn van één jaar na toekenning, uit te voeren.
 • Bij iedere aanvraag wordt gekeken naar de mogelijkheden van wederkerigheid.

Wij doneren niet aan:

 • Projecten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Projecten die in de normale jaarbegroting van de organisatie thuishoren (exploitatiekosten).
 • Projecten die volledige steun nodig hebben van de Rabobank.
 • Projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.

Een donatie uit het Regiofonds is maximaal € 25.000,-.

Belangrijke data

De commissie van het Regiofonds bekijkt vier keer per jaar de binnengekomen aanvragen. Deze commissie bestaat uit leden van onze bank. Zij beoordelen en beslissen over de hoogte van onze bijdrage (in munten, mensen, middelen of media uit ons netwerk). Daarna worden de gemaakte keuzes afgestemd met de ledenraad.

Uw aanvraag moet een aantal weken voor het overleg van de commissie bij ons binnen zijn. In 2021 kunt u uw verzoek aanleveren tot uiterlijk 1 maart, 13 mei, 9 augustus en 25 oktober.

Let op!
Van 21 december 2020 t/m 3 januari 2021 is het indienen van aanvragen niet mogelijk. Vanaf 4 januari 2021 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen.

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerkopbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken. Alle leden van de Rabobank mogen hun stem uitbrengen op verenigingen en stichtingen met hun eigen mooie bestedingsdoelen. De verenigingen hoeven zich hier alleen maar voor aan te melden als deelnemer en een actieve campagne vanuit de vereniging zal hier zeker bij helpen. Meer informatie over de datum waarop dit in 2020 plaats zal gaan vinden zullen wij binnenkort communiceren op onze website. Uiteraard ontvangen onze verenigingen allemaal een persoonlijke uitnodiging hiervoor.

Hollandse IJssel in Beweging

Hollandse IJssel in Beweging 2020 afgelast

De organisatie van Hollandse IJssel in Beweging vergt maandenlange voorbereidingen van ons en onze partners. In verband met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de onzekerheid over de mogelijkheid dat dit evenement op 11 juli 2020 kan plaatsvinden, hebben wij helaas moeten besluiten Hollandse IJssel in Beweging voor 2020 af te lasten.

Verenigingen en Stichtingen die klant zijn van de Rabobank kunnen in het najaar deelnemen aan Rabo ClubSupport.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur