Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Regiofonds Hollandse IJssel

Via het Regiofonds geven leden van de bank een deel van de winst, coöperatief dividend, terug aan de samenleving.

Daarmee willen wij een positief verschil maken in Boskoop, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen, Zevenhuizen en de Krimpenerwaard.

Vanuit het Regiofonds worden lokale projecten ondersteund die:

 • mensen bij elkaar brengen en mensen aandacht geven
 • de zelfredzaamheid stimuleren
 • de leefbaarheid vergroten
 • de economie versterken
 • een bijdrage leveren aan ‘groen en natuur’

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

Verplichte bijlagen zijn:

 • Een sluitende begroting.
 • Een plan van aanpak.
 • Het meest recente financiële verslag.
 • Een uittreksel uit het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.

Aanvragen worden apart beoordeeld en moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is of vertegenwoordigt een organisatie.
 • De donatie komt ten goede aan het versterken van het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap.
 • Het project is voor een breed publiek in Boskoop, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen, Zevenhuizen, Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Stolwijk of Vlist.
 • De organisatie is bij voorkeur klant van Rabobank Hollandse IJssel.
 • De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie.
 • Het uitbetaalde bedrag is inclusief de verplichte BTW.
 • De organisatie brengt zes maanden na realisatie verslag uit over de voortgang en het resultaat van het project.
 • Het project is eenmalig en uniek.
 • Het project is in korte tijd, binnen een termijn van één jaar na toekenning, uit te voeren.
 • Bij iedere aanvraag wordt gekeken naar de mogelijkheden van wederkerigheid.

Wij doneren niet aan:

 • Projecten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Projecten die in de normale jaarbegroting van de organisatie thuishoren (exploitatiekosten).
 • Projecten die volledige steun nodig hebben van de Rabobank.
 • Projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.

Een donatie uit het Regiofonds is maximaal € 25.000,-.

Belangrijke data

De commissie van het Regiofonds bekijkt vier keer per jaar de binnengekomen aanvragen. Deze commissie bestaat uit leden van onze bank. Zij beoordelen en beslissen over de hoogte van onze bijdrage (in munten, mensen, middelen of media uit ons netwerk). Daarna worden de gemaakte keuzes afgestemd met de ledenraad.

Uw aanvraag moet een aantal weken voor het overleg van de commissie bij ons binnen zijn. In 2019 kunt u uw verzoek aanleveren tot uiterlijk 18 maart, 21 mei, 21 augustus en 12 november.

Hollandse IJssel in Beweging

Speciaal voor verenigingen, stichtingen en scholen in de Krimpenerwaard en Gouwestreek organiseren wij op zaterdag 14 september 2019 een sportieve dag. Tijdens deze gezellige dag kunnen verenigingen, stichtingen en scholen een financiële sponsorbijdrage bij elkaar fietsen en wandelen.

Rabobank Hollandse IJssel, een fusie van Rabobank Krimpenerwaard en Rabobank Gouwestreek, is betrokken bij de lokale gemeenschap en helpt deze graag vooruit, door dichtbij het lokale verenigingsleven te staan en ze te helpen hun ambities te realiseren. Daarom organiseren we Hollandse IJssel in beweging! We combineren succesvolle evenementen - Krimpenerwaard in beweging en de Rabobank Sponsorfietstocht - tot een groot sportief festijn.

De sponsorfietstocht van 2018 is verreden op zaterdag 30 juni. Of en wanneer de sponsorfietstocht van 2019 wordt gepland is momenteel nog niet bekend. Houd deze site in de gaten; we verwachten dat in maart 2019 meer informatie bekend is over dit evenement.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven