Ondersteuning verenigingen & stichtingen

Samen bereik je meer dan alleen. Rabobank versterkt de lokale samenleving op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Dit doen we met kennis, het slim inzetten van ons netwerk, maar ook door een deel van onze winst terug te geven aan de samenleving. Rabobank Horst Venray doneert vanuit de volgende fondsen:

 • Rabo Club Support
 • Coöperatiefonds

Rabo Club Support

Met Rabo ClubSupport reiken we ieder jaar een deel van onze winst uit aan de lokale verenigingen en stichtingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Well en Wellerlooi. Alle leden ontvangen ieder vijf stemmen die ze kunnen uitbrengen op hun favoriete clubs. Iedere stem is geld waard. In 2019 brachten ruim 8.000 leden van onze bank hun stem uit op 464 deelnemende clubs en verdeelden zo een bedrag van ruim € 150.000,-.

Planning 2020

Ook in 2020 vindt Rabo ClubSupport plaats. De exacte planning is nog niet bekend. Verenigingen en stichtingen die bij onze bank bankieren én aan de voorwaarden voldoen, kunnen meedoen. Als vereniging en stichting ontvang je van ons vanzelf bericht. Je hoeft je dus nog niet aan te melden  of actie te ondernemen. Ben je lid van onze bank? Ook dan geldt: je ontvangt vanzelf bericht. We houden je op de hoogte.

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds ondersteunt verenigingen en stichtingen bij het realiseren van projecten. Projecten die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid en kwaliteit van de samenleving in onze regio. Dit kan heel divers zijn. Belangrijk is dat het gaat om projecten waarvoor een eenmalige investering nodig is. En waarvan gedurende meerdere jaren geprofiteerd kan worden.

We vinden het verder belangrijk dat er binnen het project samengewerkt wordt met meerdere partijen en dat het project niet gericht is op de eigen vereniging of stichting, maar op een breder publiek. Op deze manier hebben zoveel mogelijk mensen profijt van het fonds. De volledige voorwaarden staan elders op deze pagina beschreven.

In december zijn de projecten bekend gemaakt welke tijdens de tweede ronde van 2019 een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. Deze projecten ontvingen samen een toekenning van € 42.000,-. De projecten zijn binnenkort terug te vinden onder "Toegekende projecten december 2019". In totaal is er in 2019 ruim € 118.000,- toegekend!

Nieuwe aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden via de button "Dien een aanvraag in" op deze website. Vergeet niet om eerst even de voorwaarden te lezen. Ontvangen wij jouw aanvraag uiterlijk vrijdag 15 mei 2020, dan weet je voor woensdag 1 juli 2020 of het project op een bijdrage kan rekenen. Heb je in de tussentijd vragen, neem dan gerust contact op met het team Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie.

Toegekende projecten juni 2019

In juli 2019 zijn de projecten bekend gemaakt welke tijdens de eerste ronde in 2019 een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. In totaal is er deze ronde € 76.000,- toegekend aan onderstaande projecten:

Stichting Americaans Toneel (S.A.T.)
€ 2.000,- voor de Sieranoo voorstelling in het openluchttheater.

Stichting CEZP (Cultuur Erfgoed Zwarte Plak)
€ 5.000,- voor de Kulberg.

Stichting BES
€ 1.500,- voor een sportrolstoel en laptop.

Stichting Residence De Stek
€ 25.000,- voor het ontmoetings- en woonzorg complex.

MMSK St. Petrus' Banden
€ 2.000,- voor het bevrijdingsconcert Venray 75 jaar.

Stichting Gemeenschapshuis Evertsoord
€ 6.500,- voor de accommodatie.

Stichting Toeristisch Recreatief Platform Venray
€ 7.500,- voor fietsroute ‘aan de andere kant’.

Stichting Cultuurpodium Geijsteren
€ 2.000,- voor het bevrijdingsconcert Venray 75 jaar.

Zeen
€ 2.500,- voor ‘weg van kunst’.

Stichting Veulens Historie Herleeft
€ 2.000,- voor een belevingstocht met huifwagens en toneelspel.

De Wouter
€ 2.000,- voor een groen schoolplein waar ruimte is voor ontdekken en educatieve elementen.

Stichting Gemeenschapshuis Meterik
€ 6.500,- voor het verbeteren van het MFC gebouw.

Stichting Dorpsraad Tienray
€ 2.500,- voor het Speulbos met klimbos in Tienray.

Stichting Oranje Comité Sevenum
€ 1.500,- voor een herdenkingsmonument van een Schotse tankchauffeur.

Stichting Carillon Venray
€ 7.500,- voor de trappengalerij, uitbreiding cabine, computer en vlaggenproject.

Toegekende projecten december 2018

In december zijn de projecten bekend gemaakt welke tijdens de tweede ronde in 2018 een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. In totaal is er deze ronde € 52.337,- toegekend aan onderstaande projecten:

't Raokeliezer Mersele ontving een cheque van € 1.500,-
Het Coöperatiefonds levert een bijdrage aan 't Raokeliezer Mersele voor aanpassingen van de locatie die nodig zijn om de kwetsbare mensen van het dorp te ontvangen.

Stichting Meerdaags Wandelevenement Venray ontving een cheque van € 1.500,-
De stichting gaat speciale routes aanleggen die 100% geschikt zijn voor mensen die zijn aangewezen op een rolstoel of minder goed ter been zijn.

Jong Nederland Horst ontving een cheque van € 1.500,-
De bestrating rondom de blokhut en afwatering hiervan is aan vervanging toe omdat er regelmatig water binnen komt na hevige regenval. Het project wordt bijna in zijn geheel door vrijwilligers uitgevoerd en het Coöperatiefonds wil graag dat laatste steuntje in de rug geven om het project ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Landelijke rijvereniging Bucephalus Sevenum ontving een cheque van € 1.500,-
Bucephalus ontvangt het bedrag voor het opzetten van de sport Voltige binnen de gemeente Horst a/d Maas.

Dorpsraad Leunen ontving een cheque van € 2.000,-
In Leunen worden wandelroutes uitgezet en geschikt gemaakt voor rollators zodat deze wandelroutes ook voor een bredere doelgroep toegankelijk worden.

Ouderraad basisschool Onder de Wieken in Meterik ontving een cheque van € 2.000,-
Met de bijdrage vanuit het Coöperatiefonds wordt er een natuurlijk speelplein gerealiseerd waar kinderen volop de gelegenheid hebben om te spelen met verschillende natuurlijke elementen.

Vereniging Imkers Regio Venray ontving een cheque van € 2.500,-
De vereniging ontvangt de bijdrage voor het bouwen van een bijenstal. Deze bijenstal is nodig om imkers die thuis geen mogelijkheid hebben om bijen te plaatsen, te laten imkeren. Ook gebruiken zij deze stal om voorlichting te kunnen geven over bijen en het imkeren.

Stichting Capricorn in Broekhuizenvorst ontving een cheque van € 3.337,-
Dementie en mantelzorg. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die hier mee te maken heeft. Maar wat komt er dan op je af? Middels de productie van een professionele documentaire met de titel 'Wei' wil de stichting de worsteling van mantelzorgers en beginnend dementerenden inzichtelijk en bespreekbaar maken.

Stichting KnopenLopen in Sevenum ontving een cheque van € 5.000,-
Samen met Groengroep wordt een langverwachte wandelverbinding van het Joepiepedje gerealiseerd. Ook zorgen zij met dit project voor de kwaliteitsimpuls van het cultuurlandschap in de directe omgeving.

SamenUitBus Horst aan de Maas ontving een cheque van € 7.500,-
De SamenUitBus levert een bijdrage aan het voorkomen van een sociaal isolement. Senioren en mensen met een beperking kunnen contacten leggen met anderen. Dit bevordert het langer zelfstandig wonen, de gezondheid en de eigenwaarde van ouderen. De huidige bus is aan vervanging toe en daar levert het fonds graag een bijdrage aan.

Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus in Horst ontving een cheque van € 9.000,-
De liturgische gebruiksvoorwerpen, paramenten en vaandels van de Sint-Lambertuskerk kunnen momenteel niet aan de gemeenschap worden getoond. In de crypte van de kerk is een ruimte aanwezig die als "schatkamer" (expositieruimte) kan worden ingericht, waar de voorwerpen op een duurzame en veilige manier kunnen worden tentoongesteld. Naast expositiemateriaal zijn ook voorzieningen nodig op het gebied van beveiliging en brandveiligheid.

Stichting 800 jaar Horst ontving een bedrag van € 15.000,-
Middels vele activiteiten en evenementen wordt aandacht besteed aan het verleden en gebruikt de organisatie dit ook om te komen tot een hernieuwde kijk op wie we zijn en welke omgeving we samen delen. Belangstelling voor elkaar en elkaars dorpsidentiteiten en een groeiend begrip voor de samenhang van de gemeenschap geldt daarbij als voornaamste drijfveer. Het fonds levert de bijdrage aan de duurzame projecten.

Toegekende projecten juni 2018

In juni zijn de projecten bekend gemaakt welke tijdens deze ronde een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. In totaal is er deze ronde € 33.500,- uitgekeerd aan onderstaande projecten:

Centrummanagement Horst-centrum ontving een cheque van € 2.500,-
Het Coöperatiefonds levert een bijdrage aan het Centrummanagement Horst-centrum voor het plaatsen van 'Ut neeje Hôrster hundje'. Het huidige beeld dient te verdwijnen en het Centrummanagement heeft het plan opgepakt om te zorgen voor een nieuw beeld op een andere locatie.

Stichting Vrienden Hospice D'n Doevenbos ontving een cheque van € 2.000,-
In Horst ontvangt Stichting Vrienden Hospice D'n Doevenbos de bijdrage voor de aanschaf van een rolstoelfiets voor haar cliënten en familie.

KBO st. Jan ontving een cheque van € 2.000,-
Het Coöperatiefonds levert een bijdrage aan KBO st. Jan Grubbenvorst voor de aanschaf van een tandem scootmobiel. Zo kunnen mensen die afhankelijk zijn van begeleiding samen met een begeleider naar buiten.

Stichting Het Brouwershuis ontving een cheque van € 7.500,-
In Broekhuizen ontvangt Stichting Het Brouwershuis de bijdrage voor de aanschaf en het aanpassen van een rondvaartboot om specifieke doelgroepen zoals ouderen, rolstoelgebruikers en mensen met een beperking te kunnen ontvangen.

Stichting Gemeenschapshuis Oostrum ontving een cheque van € 6.500,-
Het Coöperatiefonds steunt het plan van D’n Oesterham in Oostrum voor het renoveren van het bestaande gemeenschapshuis.

Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi ontving een cheque van € 3.500,-
Het plan van Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi is om een natuurlijke speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud te creëren.

Stichting Gemeenschapshuis Vredepeel ontving een cheque van € 4.000,-
Het Coöperatiefonds levert een bijdrage aan Stichting Gemeenschapshuis Vredepeel voor het realiseren van een nieuw gemeenschapshuis in en aan het voormalig kerkgebouw.

Jeu de boules vereniging De Piëlboulers ontving een cheque van € 2.000,-
De Piëlboulers wil graag de bassischooljeugd bij de activiteiten van haar vereniging betrekken en heeft als droom om jong en oud samen aan het jeu-de-boulen te krijgen.

Setovera ontving een cheque van € 3.500,-
Het Coöperatiefonds steunt het scholenproject van de nieuwe toneelproductie ‘Augustus ’65’, over de roerige jaren zestig in het Katholieke Noord-Limburg.

Voorwaarden

Een aanvraag voor het Coöperatiefonds kan alleen via deze website ingediend worden. Een plan van aanpak en een sluitende begroting zijn verplichte bijlagen. Aanvragen voor het Coöperatiefonds moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Het fonds draagt de naam Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray.
 2. Het fonds stelt zich ten doel om projecten te ondersteunen gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van de samenleving in onze regio. 
 3. Uw project moet passen bij de merkwaarden van Rabobank Horst Venray en de leefomgeving in de regio versterken.
 4. Uw project richt zich op partijen binnen het werkgebied van Rabobank Horst Venray, te weten de gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Venray en de dorpen Well en Wellerlooi. 
 5. De aanvrager is een bancaire relatie van de Rabobank.
 6. Een aanvraag kan alleen online via de website ingediend worden.
 7. De aanvraag betreft een eenmalige investering die niet behoort tot de normale exploitatie. 
 8. De minimale bijdrage uit het Coöperatiefonds is € 1.500,-
 9. Het project, de organisatie en de investeringen worden door een beoordelingscommissie getoetst op o.a. de volgende criteria:
  - Het initiatief is gericht op het bevorderen van vitaliteit, kwaliteit en leefbaarheid in de regio.
  - Het project dient in zijn geheel financieel evenals uitvoerend haalbaar te zijn.
  - Projecten die innovatieve elementen in zich hebben en waar het verbinden van (groepen) mensen voorop staat genieten de voorkeur.
  - De mate waarin door uw vereniging zelfwerkzaamheid wordt ingezet om middelen te werven, wegen zwaar mee bij de beoordeling van uw aanvraag.
  - Heeft u reeds andere financiële bronnen aangesproken of benaderd (denk hierbij aan bijdrages van landelijke fondsen, gemeente, provincie etc.) dan wordt dit als aanbeveling meegenomen.
 10. Aanvragers die uitsluitend een beroep doen op het Coöperatiefonds voor de financiering van hun project worden afgewezen. 
 11. Projecten mogen niet afhankelijk zijn van een bijdrage uit het Coöperatiefonds. De verhouding tussen uw investering en de gevraagde bijdrage dient in evenwicht te zijn.
 12. Het project heeft geen betrekking op een (primaire) overheidstaak, bijvoorbeeld basiszorg of veiligheid op straat.
 13. Aan het project mogen geen religieuze of politieke belangen zijn gekoppeld. 
 14. De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn. Uitzondering hierop is slechts in zeer speciale gevallen mogelijk.
 15. Het project is niet bancair gevoelig, kan de belangen van de bank en haar relaties niet schaden (geen concurrentievervalsing) en mag geen reputatieschade voor de bank opleveren.
 16. Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en geen  winstoogmerk verbonden zijn.
 17. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een deugdelijk plan van aanpak en een sluitende begroting. Tevens dient u uitgebreid toe te lichten hoe u het project denkt te financieren.
 18. Bijdrages uit het Coöperatiefonds zijn niet bestemd voor:
  - de aanschaf of vervanging van uniformen en/of instrumenten
  - het organiseren of bekostigen van jubilea
  - de installatie van zonnepanelen
  - vervanging van daken i.v.m. aanwezigheid van asbest
 19. De aanvrager is bereid om een presentatie te verzorgen over het project.
 20. Aan de toekenning van het project kunnen aanvullende voorwaarden verbonden worden.
 21. Het gehonoreerde project dient binnen één jaar opgestart te zijn en binnen vijf jaar afgerond te zijn.
 22. Indien achteraf zou blijken dat aanvrager ten tijde van de aanvraag essentiële informatie niet heeft verstrekt, kan het coöperatiefonds restitutie van de verleende financiële ondersteuning vorderen. 
 23. Er mogen binnen Rabobank Horst Venray geen andere verzoeken voor financiële bijdragen voor het project worden ingediend. Deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne is wel toegestaan.
 24. De bijdrage is eenmalig. De uitkeringen uit het Coöperatiefonds zijn geoormerkt. Deze gelden mogen niet voor iets anders gebruikt worden dan waarvoor ze zijn toegekend.
 25. De aanvrager brengt gedurende de loop van het project verslag uit van de vorderingen van het project. Rabobank Horst Venray krijgt het recht om zowel in haar interne als externe communicatie haar betrokkenheid met het project op te nemen. 
 26. Eventuele (inkomsten- of schenk)belasting die over de bijdrage moet worden betaald, komt voor rekening van de aanvrager. Voor details verwijzen we naar de website van de belastingdienst.
 27. Een aanvrager (vereniging of stichting) kan één keer per jaar een projectaanvraag indienen. Na 3 jaar kan voor een eerder gehonoreerd project opnieuw een projectaanvraag ingediend worden.
 28. Indien een aanvraag wordt afgewezen, kan er voor hetzelfde project niet opnieuw een aanvraag worden ingediend.
 29. De beoordelingscommissie bestaat uit zes ledenraadsleden en vier externe experts met een specifieke expertise. Jaarlijks vindt er een wisseling van ten minste één expert plaats. Wanneer een vacature ontstaat in de groep van de zes ledenraadsleden, wordt deze opgevuld vanuit de ledenraad van Rabobank Horst Venray. Als een vacature ontstaat in de groep van experts, wordt gezocht naar een nieuwe expert. 
 30. De directie van de bank is in overleg en na advies van de ledenraad bevoegd te besluiten tot wijziging van de voorwaarden en/of opheffing van het fonds. Een eventueel saldo zal dan aan de bank worden teruggegeven.
 31. Tegen de besluitvorming van de beoordelingscommissie is geen beroep mogelijk. Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de directie van de bank.

Beoordeling

Een commissie beoordeelt de binnengekomen aanvragen. Deze bestaat uit zes ledenraadsleden en vier experts van buiten de bank. Deze expert houden zich bezig met de thema’s:

 • Leefbaarheid
 • Kunst en cultuur
 • Jongeren
 • Onderwijs en zorg

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven