Circulaire kansen voor Noord-Hollandse bedrijven

circulair ondernemen

Circulaire economie: het is een hot begrip in ondernemersland. Maar wat is het en waar liggen de kansen voor Noord-Hollandse bedrijven? Rabobank deed samen met KPMG onderzoek. Op 15 oktober presenteerden zij de resultaten en overhandigden het rapport aan Zita Pels, gedeputeerde bij Provincie Noord-Holland. Het rapport schets kansen voor bedrijven uit diverse sectoren.

Afval heeft waarde

“In de komende jaren zal circulair ondernemen een steeds grotere rol krijgen in de vernieuwing van de Nederlandse economie. We zien steeds meer bedrijven die bij het productontwerp en in de bedrijfsvoering aandacht besteden aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen. Reststoffen worden niet gezien als afval, maar worden als waardevolle grondstof opnieuw ingezet. Steeds meer bedrijven doen dit ook samen. Juist die samenwerking in de keten zorgt voor kansen. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die duurzaam en circulair ondernemen beter in staat zijn in te spelen op veranderingen in hun omgeving en kansen voor andere verdienmodellen te benutten”, vertelt Harry Nieuwenhuizen, Directievoorzitter Rabobank Kop van Noord-Holland.

Waar liggen die kansen?

De regio Noord-Holland loopt al jaren voorop op het gebied van landbouw en voedselproductie, hernieuwbare energiebronnen en het beheersen en benutten van water. De regio heeft veel potentie op het gebied van circulaire economie, met name wanneer je kijkt naar bepaalde sectoren.

  • Voor de bouw liggen de kansen bijvoorbeeld in het hergebruik van materialen. In deze sector wordt jaarlijks 1860 miljoen kg afval geproduceerd, waarvan 95% herbruikbaar is. Een regionale grondstoffenbank kan een oplossing zijn.
  • In de horeca wordt relatief veel water verbruikt en is er ook veel afvalproductie. In combinatie met de druk vanuit de maatschappij om duurzamer te consumeren kan een circulair proces voor de horecabedrijven veel voordelen opleveren. Niet alleen op duurzaamheid, maar ook als onderscheidende factor om klanten te trekken.
  • In de zorgsector liggen ook kansen op gebied van voedsel. Het Dijklander Ziekenhuis pakte deze kans al op. Zij ontwikkelde seizoensgebonden menu’s met verse ingrediënten. Als het voedsel van goede kwaliteit is, wordt er 40% minder weggegooid.

Kansen samen ontdekken en benutten

De Rabobank wil samen met KPMG en Provincie Noord-Holland de kansen in de circulaire economie omzetten naar realiteit. Daarom overhandigden wij het rapport met de onderzoeksresultaten afgelopen dinsdag aan Zita Pels, gedeputeerde Provincie Noord-Holland. Pels gaf aan blij te zijn met het onderzoek: “Het onderzoek bevestigt dat er in onze provincie veel kansen liggen voor innovatieve ondernemers. De uitdaging is immers groot. We moeten veel effectiever met onze grondstoffen omgaan. Zodat ook toekomstige generaties gezond en goed kunnen leven.”

Circulaire Challenge

De ambitie van de provincie, KPMG en Rabobank is groot. We willen bedrijven echt stimuleren circulair te ondernemen. Daarom gaan we samen met diverse bedrijven de Circulair Ondernemers Challenge aan. Een challenge waarin bedrijven geholpen worden hun businessmodel om te zetten naar een circulair businessmodel. Harry Nieuwenhuizen: “In het verleden hebben we gezien dat bedrijven enorm geholpen zijn met een Ondernemers Challenge. Het zorgt niet alleen voor meer duurzaamheid in hun organisatie, maar leidt vaak ook tot toekomstbestendige businessmodellen. We hopen nog meer bedrijven te helpen een circulair proces op te starten binnen hun keten.” Pels: “We willen met ondernemers aan de slag die niet stil zitten en verder kijken en kansen pakken.”

16-10-2019

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn