Rabobank

Samen sterker in Noord-Holland Noord

Het is goed wonen, leven, werken en ondernemen in Noord-Holland Noord. Dat vinden we nu, maar blijft dat de komende jaren ook zo? De economische (groei)mogelijkheden en de brede welvaart in onze regio staan onder druk. Toch willen we graag dat ook onze (klein)kinderen en toekomstige generaties hier met plezier kunnen blijven wonen en werken.

Van economische groei naar brede welvaart

We constateren dat de economische groei in NHN achterloopt op de landelijke ontwikkeling. Dit heeft voor een deel te maken met de concentratie van economische activiteiten in en rondom Amsterdam. Tegelijkertijd zijn economische groei, werkgelegenheid en inkomen niet het enige wat telt. Ook aspecten als geschikte huizen, een veilige omgeving, een goede gezondheid, sociale contacten en een schone omgeving zijn belangrijk. Dit zijn allemaal dimensies van brede welvaart. De brede welvaart van de inwoners van NHN is gemiddeld hoger dan in Nederland als geheel, maar ook hier zijn aandachtspunten. Bovendien zien we grote verschillen tussen groepen mensen.

Onderzoek RaboResearch

RaboResearch, de onderzoeksafdeling van Rabobank, heeft de mogelijkheden onderzocht om de economie van NHN te versterken, rekening houdend met de transities en brede welvaart.