Nieuwe ledenraadsleden in zicht!

Nieuwe ledenraadsleden in zicht!

Ledenraadsleden zijn echte ambassadeurs van de bank. Zij adviseren de directie over het beleid en vertellen wat ze horen en zien in hun omgeving. In de ledenraad van Rabobank Kop van Noord-Holland zitten 32 vertegenwoordigers van leden uit de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.

Afscheid

In 2019 en 2020 hebben we afscheid genomen van 9 ledenraadsleden, wat heeft geleid tot 9 vacatures. We hebben afscheid genomen van: 

  • Ruud Ramaekers en Roy Slort zijn beiden aangesteld als commissaris bij onze Raad van Commissarissen
  • Maureen Kramer, Gertjan Borst en Marco Berbee hebben zelf aangegeven te willen aftreden
  • John Alkemade, Ted Freerkstra, Melvin Kikkert en Leo Sturm zijn op 10 maart volgens het rooster van aftreden afgetreden.  

Vier nieuwe kandidaten

We zijn op tijd op zoek gegaan naar nieuwe betrokken ledenraadsleden. We streven naar een ledenraad met een evenwichtige en geografische verdeling tussen jong en oud, ondernemers en particulieren en mannen en vrouwen. En we denken dat we daar goed in geslaagd zijn met de aanvulling van deze 4 nieuwe kandidaten. Dit zijn: 

1. Paul Alkemade, regio Hollands Kroon, eigenaar Alkemade Brood & Banket BV

2. Franco Hamelink, regio Hollands Kroon, zelfstandig arbeidsbemiddelaar in de land- en tuinbouw in Noord Holland

3. Dennis den Hollander, regio Hollands Kroon, mede eigenaar van Bouwbedrijf Hollands Kroon B.V., Hout en Plaathandel B.V. , Kroonkeukens tegels en sanitair en directeur Den Hollander beheer B.V.

4. Lex Smit, regio Schagen, firmant van A.C.M. Smit & Zn. Bloembollenkwekerij

Procedure

Conform de statuten hebben de leden zelf ook het recht om kandidaten voor te dragen. We maken u er op attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk ingediend moet worden bij de directie van Rabobank Kop van Noord-Holland, Verkeerstorenweg 3, 1786 Den Helder, ondertekend door 10 of meer leden. Tot 1 april 2020 kunnen er tegenkandidaten aangedragen worden. Is dit niet het geval dan is er geen stemming nodig en zijn de nieuwe kandidaten benoemd.

Vacatures

Onze zoektocht is nog niet voorbij. Als de andere nieuwe kandidaten bekend zijn, informeren we jullie hier op een zelfde wijze.

Den Helder, 23-3-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn