Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Krimpenerwaard de lokale samenleving en hebben we een aandeel in elkaar.

Sponsoring

We sponsoren lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor vragen wij een tegenprestatie, bijvoorbeeld het vergroten van onze naamsbekendheid. Naast geld bieden wij ook kennis, diensten of aandacht in verschillende media. We verzorgen cursussen, locaties en doen vrijwilligerswerk.

Rabobank Krimpenerwaard sponsort

 • Cultuurhuis Krimpen aan de Lek
 • Gemaal de Hooge Boezem Haastrecht
 • Golfbaan Crimpenerhout
 • Hockeyvereniging MHC Krimpen
 • STV Lekstreek
 • Tennisclub Lekkerkerk
 • Tennisvereniging Stolwijk
 • Voetbalvereniging Dilettant
 • Volleybalvereniging THOR
 • Werelderfgoed Kinderdijk
 • Wielerronde Lekkerkerk

Voorwaarden

Wij gaan het liefst een samenwerking aan voor meerdere jaren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring:

 • De vereniging of stichting is gevestigd en actief in Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Stolwijk of Vlist.
 • De vereniging of stichting heeft haar hoofdrekening bij Rabobank Krimpenerwaard.
 • De vereniging of stichting heeft als doel de maatschappij, cultuur, economie of sport in de Krimpenerwaard te verbeteren.
 • De vereniging of stichting is professioneel en betrouwbaar.
 • De vereniging of stichting biedt een gelijkwaardige tegenprestatie.
 • De vereniging of stichting wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De sponsoractiviteit komt ten goede aan de lokale samenleving.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Personen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Politieke of religieuze activiteiten.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Krimpenerwaard doneert vanuit het Stimuleringsfonds en de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

Bij de Rabobank Clubkas Campagne brengen leden van onze bank stemmen uit op hun favoriete stichting of vereniging. De stemperiode is helaas gesloten. Binnenkort maken we de uitslag bekend! 

Heeft u vragen over de Rabobank Clubkas Campagne? Mail ons dan. Vermeld in uw e-mail ook uw contactgegevens.

Uw vraag stellen

Wat is het?

In het werkgebied van Rabobank Krimpenerwaard bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. De Rabobank Clubkas Campagne is één van de fondsen waarmee Rabobank Krimpenerwaard de lokale gemeenschap steunt.

Bij de Rabobank Clubkas Campagne brengen leden van onze bank stemmen uit op hun favoriete stichting of vereniging. Hoe meer stemmen de deelnemers krijgen, hoe groter de bijdrage is die ze ontvangen. Met de bijdrage kunnen verenigingen/stichtingen activiteiten realiseren die de leefbaarheid in Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Stolwijk en Vlist ten goede komen.

De Clubkas Campagne is een middel waarmee wij concreet invulling geven aan ledeninvloed; onze particuliere leden mogen door het uitbrengen van hun stem samen bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage verdienen voor hun clubkas.

Voorwaarden

Voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne gelden een aantal voorwaarden en criteria. Ook is een aantal typen verenigingen en stichtingen uitgesloten van deelname.

Voorwaarden deelname Rabobank Clubkas Campagne

Planning

Van 16 januari tot en met 13 maart 2017 kunnen verenigingen/stichtingen die voldoen aan de voorwaarden zichzelf aanmelden voor deelname. Alle verenigingen/stichtingen die voldoen aan de voorwaarden worden hierover door de bank tijdig geïnformeerd via het bij ons bekende e-mailadres. De periode waarin onze particuliere leden hun stemmen kunnen uitbrengen duurt 2 weken en loopt van 28 maart tot en met 11 april 2017. Uiterlijk eind april weten alle deelnemende partijen welke bijdrage zij ontvangen.

Stimuleringsfonds

Een prettige leefomgeving is goed voor u en voor ons. Wij investeren daarom graag in de Krimpenerwaard en haar inwoners.

Vanuit het Stimuleringsfonds ondersteunen we projecten die:

 • de economie versterken
 • de leefbaarheid vergroten
 • kennis en onderwijs verbeteren
 • de band tussen de Rabobank en haar leden versterken

Donaties Stimuleringsfonds 2016

 • Koffie en spijslokaal, Stichting Echt Jottum Krimpen aan den IJssel
 • Muziektheater evenement, Muziekschool Krimpen aan den IJssel
 • Educatieve bijeenkomsten, Stichting Autisme Netwerkcafé Krimpen aan den IJssel
 • Renovatie clubhuis, Gouderakse Tennisvereniging
 • Renovatie clubgebouw, IJsclub Nooit Gedacht Berkenwoude
 • Trampoline, KdO Lekkerkerk
 • Aanschaf digitale kastjes, Bridgeclub Lekkerkerk
 • Schooltennis, Tennisclub Lekkerkerk
 • Uitbereiding banen, Jeu de Boules Bergambacht
 • Motomed, Gemiva SVG Groep Stolwijk
 • Digitaliseren historisch archief, Historische Vereniging Oud Stolwijck
 • Herstel paden, Stichting Overtuin Bisdom van Vliet Haastrecht

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak, sluitende begroting en indien aanwezig een balans en resultatenrekening. Aanvragen worden apart beoordeelt en moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De donatie komt ten goede aan het versterken van het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap.
 • Het project vindt plaats in Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp of Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Stolwijk of Vlist.
 • De aanvrager is of vertegenwoordigt een organisatie.
 • De organisatie is in principe klant van Rabobank Krimpenerwaard.
 • De organisatie brengt verslag uit over de voortgang en het resultaat van het project.
 • Het project is in korte tijd uit te voeren.
 • Het project is eenmalig.

Wij doneren niet aan:

 • Organisaties die winst willen maken.
 • Projecten die nog een idee zijn.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Projecten die in de normale jaarbegroting van de organisatie thuishoren.
 • Projecten die volledige steun nodig hebben van de Rabobank.
 • Projecten die steun van de overheid ontvangen.
 • Politieke of religieuze projecten.

Een donatie uit het Stimuleringsfonds is maximaal € 25.000.

De commissie van het Stimuleringsfonds bekijkt vier keer per jaar binnengekomen aanvragen. De commissie bestaat uit leden van de ledenraad.    

Uw aanvraag moet een aantal weken voor het overleg van de commissie bij ons binnen zijn. In 2017 kunt u uw verzoek aanleveren tot uiterlijk 6 januari, 28 april, 8 september en 3 november.

Rabo Versterkt

Rabobank Krimpenerwaard ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving.

Op de virtuele kaart van Rabo Versterkt ziet u welke projecten wij steunen.

Bekijk de kaart op RaboVersterkt.nl

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven