Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Krimpenerwaard de lokale samenleving en hebben we een aandeel in elkaar.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Krimpenerwaard doneert vanuit het Stimuleringsfonds en de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank draagt al jaren vele clubs een warm hart toe door donaties uit het Donatiefonds en de Rabobank Clubkas Campagne. In januari 2018 werd voor de tweede keer de Rabobank Clubkas Campagne georganiseerd.

De volledige uitslag is hieronder te vinden. Houdt voor de planning van de Rabobank Clubkas Campagne 2019 onze website in de gaten. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit hier bekend maken.

Wat is het?

In het werkgebied van Rabobank Krimpenerwaard bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. De Rabobank Clubkas Campagne is één van de fondsen waarmee Rabobank Krimpenerwaard de lokale gemeenschap steunt.

Bij de Rabobank Clubkas Campagne brengen leden van onze bank stemmen uit op hun favoriete stichting of vereniging. Hoe meer stemmen de deelnemers krijgen, hoe groter de bijdrage is die ze ontvangen. Met de bijdrage kunnen verenigingen/stichtingen activiteiten realiseren die de leefbaarheid in Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Stolwijk en Vlist ten goede komen.

De Clubkas Campagne is een middel waarmee wij concreet invulling geven aan ledeninvloed; onze particuliere leden mogen door het uitbrengen van hun stem samen bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage verdienen voor hun clubkas.

Criteria deelname

Aan de Rabobank Clubkas Campagne mogen verenigingen en stichtingen deelnemen. De vereniging/stichting:

 • Moet gevestigd én actief zijn in het werkgebied* van Rabobank Krimpenerwaard;
 • Dient een cultureel, educatief, sportief of maatschappelijk doel;
 • Moet voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn. Iedereen moet lid kunnen worden/zijn;
 • Is een vrijwilligersorganisatie, heeft een non-profit karakter en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Moet per 1 januari 2018 de hoofdrekening aanhouden bij Rabobank Krimpenerwaard;
 • Geeft bij aanmelding door wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze ontvangt én kan desgewenst aantonen dat de bijdrage hier daadwerkelijk aan is besteed.
 • Kan maar één keer in aanmerking komen voor deelname.

Subafdelingen of subcommissies van een vereniging/stichting komen niet in aanmerking. Rabobank Krimpenerwaard behoudt te allen tijde het recht om verenigingen of stichtingen uit te sluiten van, dan wel toe laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.

* Het werkgebied van Rabobank Krimpenerwaard bestaat uit de volgende kernen:

 • Ammerstol
 • Bergambacht
 • Berkenwoude
 • Gouderak
 • Haastrecht
 • Hekendorp
 • Krimpen aan de Lek
 • Krimpen aan den IJssel
 • Lekkerkerk
 • Ouderkerk aan den IJssel
 • Stolwijk
 • Vlist

Uitsluitingen deelname

 • Actiecomités/-verenigingen/-groeperingen;
 • Beheerstichtingen en -verenigingen;
 • Beleggingsclubs;
 • Fondsen;
 • Milieubelastende verenigingen (o.a. gemotoriseerde sporten);
 • Militaire aangelegenheden;
 • Overkoepelende organisaties;
 • Personeelsverenigingen;
 • Politieke partijen en politieke bewegingen;
 • Religieuze instellingen;
 • Serviceclubs;
 • Scholen of daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen: basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, mbo, hbo, universiteiten, volksuniversiteiten, studentenverenigingen, leerlingenverenigingen, onderwijsstichtingen, ouderverenigingen;
 • Subafdelingen/subcommissies van een vereniging of stichting;
 • Vakbonden;
 • Verenigingen/stichtingen met een commercieel karakter;
 • Verenigingen/stichtingen die initiatieven buiten het werkgebied steunen;
 • Vriendenclubs, supportersclubs, club van 100, etc.;
 • Winkeliers- en ondernemersverenigingen.

U kunt uw vragen over de Rabobank Clubkas Campagne naar ons mailen. Vermeld in uw e-mail ook uw contactgegevens.

Regiofonds

Een prettige leefomgeving is goed voor u en voor ons. Wij investeren daarom graag in onze regio en haar inwoners. Zo willen wij de verbindende schakel zijn.

Vanuit het Regiofonds ondersteunen we projecten die:

 • de economie versterken
 • innovatie en vernieuwing bevorderen
 • de leefbaarheid vergroten
 • kennis en onderwijs verbeteren
 • vrijwilligerswerk en de integratie van achterstandsgroepen ondersteunen
 • een bijdrage leveren aan mens, maatschappij en milieu
 • de band tussen de Rabobank en haar leden versterken

Toewijzingen Stimuleringsfonds 2017

 • Aanleg wielerbaan, Wielerclub De Waardrenner
 • Verlichting looppad, Atletiekvereniging START Lekkerkerk
 • Aanschaf en vervangen gereedschap, Vrienden van het Zwaneneiland Krimpen aan den IJssel
 • Vervanging sneeuwschuiver, IJsclub De IJssel Gouderak
 • Gastlessen, Stichting Nieuw Krimpenerwaards Kinderkoor
 • Aanleg schooltuin, OBS Koningin Wilhelmina Lekkerkerk
 • Verhalenfestival, Stichting De Verhalencompagnie
 • Aanschaf koelauto, Voedselbank IJssel en Lek
 • Jubileumboek, Muziekvereniging Harmonie Stolwijk
 • Verbouwen toiletten, IJsclub Eendracht Maakt Macht Ouderkerk aan den IJssel
 • Bollen planten met scholieren, Stichting Overtuin Bisdom van Vliet Haastrecht
 • Renovatie expositiezolder, Streekmuseum Krimpenerwaard
 • Aanschaf nieuwe automatische zwemvesten, Van Waning Stichting
 • Aanleg balkonterras, Stichting Lelie Zorggroep locatie Prinsessenhof Krimpen aan den IJssel
 • Aanschaf materiaal, Historische Kring Krimpen
 • Verbouwing, Stichting Verenigingsgebouw Hekendorp
 • Aanschaf scorekastjes, Bridgeclub Bergambacht
 • Themabijeenkomsten, Stichting Autisme NetwerkCafé Krimpen aan den IJssel
 • Aanschaf materiaal, Biljartvereniging de Dertienhuizen
 • Voorjaarsconcert, Gemengde Zangvereniging Vriendschap
 • Aanschaf peilschaal, Stichting Zwembad Gouderak
 • Theatervoorstelling Troje, Stichting de Theaterbakkerheij
 • Concert, Popkoor Sabroso
 • Aanschaf instrumenten, Muziekvereniging Excelsior Ouderkerk aan den IJssel
 • Concert, Cantiamo Krimpen aan den IJssel

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn:

 • Een sluitende begroting.
 • Een plan van aanpak.
 • Het meest recente financiële verslag.
 • Een uittreksel uit het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.

Aanvragen worden apart beoordeeld en moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is of vertegenwoordigt een organisatie.
 • De donatie komt ten goede aan het versterken van het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap.
 • Het project is voor een breed publiek in Boskoop, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen, Zevenhuizen, Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Stolwijk of Vlist.
 • De organisatie is bij voorkeur klant van Rabobank Hollandse IJssel.
 • De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie.
 • Het uitbetaalde bedrag is inclusief de verplichte BTW.
 • De organisatie brengt zes maanden na realisatie verslag uit over de voortgang en het resultaat van het project.
 • Het project is eenmalig en uniek.
 • Het project is in korte tijd, binnen een termijn van één jaar na toekenning, uit te voeren.
 • Bij iedere aanvraag wordt gekeken naar de mogelijkheden van wederkerigheid.

Wij doneren niet aan:

 • Projecten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Projecten die in de normale jaarbegroting van de organisatie thuishoren (exploitatiekosten).
 • Projecten die volledige steun nodig hebben van de Rabobank.
 • Projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.

Een donatie uit het Regiofonds is maximaal € 25.000,-.

De commissie van het Regiofonds bekijkt vier keer per jaar binnengekomen aanvragen. Deze commissie bestaat uit leden van onze bank. Zij beoordelen en beslissen over de hoogte van onze bijdrage (in munten, mensen, middelen of media uit ons netwerk). Daarna worden de gemaakte keuzes afgestemd met de ledenraad.

Uw aanvraag moet een aantal weken voor het overleg van de commissie bij ons binnen zijn. In 2019 kunt u uw verzoek aanleveren tot uiterlijk 18 maart, 21 mei, 21 augustus en 12 november.

Sponsoring

We sponsoren lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor vragen wij een tegenprestatie, bijvoorbeeld het vergroten van onze naamsbekendheid. Naast geld bieden wij ook kennis, diensten of aandacht in verschillende media. We verzorgen cursussen, locaties en doen vrijwilligerswerk.

Rabobank Krimpenerwaard sponsort

 • Belbus Krimpen aan den IJssel
 • Cultuurhuis Krimpen aan de Lek
 • Gemaal de Hooge Boezem Haastrecht
 • Golfbaan Crimpenerhout
 • Hockeyvereniging MHC Krimpen
 • RTV Krimpenerwaard
 • STV Lekstreek
 • Tennisclub Lekkerkerk
 • Tennisvereniging A.T.C. 't Veldje
 • Tennisvereniging Berkenwoude
 • Tennisvereniging Stolwijk
 • Toerclub de Waardrenner
 • Voetbalvereniging Dilettant
 • Volleybal Club Haastrecht
 • Volleybalvereniging THOR
 • Werelderfgoed Kinderdijk
 • Wielerronde Lekkerkerk
 • Alle voetbalverenigingen in de Krimpenerwaard

Voorwaarden

Wij gaan het liefst een samenwerking aan voor meerdere jaren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring:

 • De vereniging of stichting is gevestigd en actief in Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Stolwijk of Vlist.
 • De vereniging of stichting heeft haar hoofdrekening bij Rabobank Krimpenerwaard.
 • De vereniging of stichting heeft als doel de maatschappij, cultuur, economie of sport in de Krimpenerwaard te verbeteren.
 • De vereniging of stichting is professioneel en betrouwbaar.
 • De vereniging of stichting biedt een gelijkwaardige tegenprestatie.
 • De vereniging of stichting wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De sponsoractiviteit komt ten goede aan de lokale samenleving.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Personen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Politieke of religieuze activiteiten.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven