Nieuwe leden in de ledenraad

Zakenmannen

De ledenraad vertegenwoordigt de ruim 27.000 leden in Land van Cuijk en Maasduinen. Afgelopen periode konden leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen solliciteren op een vacature binnen onze ledenraad. Per 7 september 2020 ontstaan er twaalf vacatures.

De volgende kandidaten zullen worden voorgedragen:

  1. Marco van Andel uit Beugen : benoeming 1e termijn van 4 jaar
  2. Dianne Evers uit Boxmeer : benoeming 1e termijn van 4 jaar
  3. Bart van Hees uit Mill : benoeming 1e termijn van 4 jaar
  4. Wilfried Hermans uit Mill : benoeming 1e termijn van 4 jaar
  5. Herbert van den Heuvel uit Cuijk : benoeming 1e termijn van 4 jaar
  6. Jeroen Hol uit St. Hubert : benoeming 1e termijn van 4 jaar
  7. Mieke de Klein uit Cuijk : benoeming 1e termijn van 4 jaar
  8. Monique Verploegen uit Haps : benoeming 1e termijn van 4 jaar
  9. Sonja Vermeulen uit St. Hubert : benoeming 1e termijn van 4 jaar

Daarnaast wordt onderstaand ledenraadslid voor herbenoeming voorgedragen:

  1. Emiel van den Oever uit Westerbeek : herkiesbaar 2e termijn van 4 jaar

Conform het lokale bank statuut hebben de leden zelf ook het recht kandidaten voor te dragen. Wij maken u erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden, ondertekend door 10 of meer leden. Stuur hiervoor vóór 5 juni 2020 een e-mail naar Directie.lvcm@rabobank.nl

Indien na deze datum de directie vaststelt dat het aantal kandidaten minder of gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de voorgedragen kandidaten zonder stemming verkozen.

Indien de directie vaststelt dat er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan vindt stemming plaats door de kieskring. Deze stemming zal dan plaatsvinden vanaf 1 juli. De verkiezing sluit 31 juli.

De directie zal samen met twee -door de ledenraad aangewezen- stemopnemers de uitslag formeel vaststellen en via de lokale banken site bekendmaken.

De kandidaten treden in functie op de eerstvolgende ledenraadsvergadering na afronding van de verkiezingsprocedure. Deze vergadering staat gepland op 7 september 2020.

4-5-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn