Nieuwe leden in de ledenraad

Netwerkende mensen

De leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen kunnen hun invloed aanwenden onder andere door het uit hun midden kiezen van ledenraadsleden.

Kandidaten 1e termijn

Per 4 september 2018 ontstaan er vijf vacatures in de ledenraad.  Hiervoor worden de volgende kandidaten voorgedragen:

  • Janneke van den Berg uit Boxmeer, benoeming 1e termijn van 4 jaar
  • Anny van Lanen uit Boxmeer, benoeming 1e termijn van 4 jaar
  • Hennie de Hoog uit Boxmeer, benoeming 1e termijn van 4 jaar
  • John Hopman uit Gennep, benoeming 1e termijn van 4 jaar

Kandidaten herbenoeming

Daarnaast worden de onderstaande ledenraadsleden voor herbenoeming voorgedragen:

  • Hans Arts uit Sambeek, herbenoeming 2e en laatste termijn van 4 jaar
  • Erik Deenen uit Vortum-Mullem, herbenoeming 2e en laatste termijn van 4 jaar
  • Marion Hendriks uit Heijen, herbenoeming 2e en laatste termijn van 4 jaar
  • Jeroen Liebrand uit Ottersum, herbenoeming 2e en laatste termijn van 4 jaar

Zelf kandidaten voordragen

Conform het lokale bank statuut hebben de leden zelf ook het recht kandidaten voor te dragen. Wij maken u erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden, ondertekend door 10 of meer leden. Stuur hiervoor vóór 31 mei 2018 een e-mail naar: Directie.lvcm@rabobank.nl

Verkiezing

Indien na deze datum de directie vaststelt dat het aantal kandidaten minder of gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de voorgedragen kandidaten zonder stemming verkozen. Indien de directie vaststelt dat er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan vindt stemming plaats door de kieskring. Deze stemming zal dan plaatsvinden vanaf 1 juli. De verkiezing sluit 31 juli 2018. De directie zal samen met twee -door de ledenraad aangewezen- stemopnemers de uitslag formeel vaststellen en via de lokale banken site bekend maken. De kandidaten treden in functie op de eerstvolgende ledenraadsvergadering na afronding van de verkiezingsprocedure. Deze vergadering staat gepland op 4 september 2018.

3-5-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn