Samen bereik je meer

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen sponsort lokale activiteiten en projecten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Vanaf 1 januari 2017 verandert de wijze van sponsoraanvragen en zijn er twee mogelijkheden om een bijdrage aan te vragen. Namelijk via Rabobank Clubkas Campagne en het Fonds Maatschappelijke Projecten.

Verenigingen, stichtingen, clubs die een geldelijke bijdrage willen ontvangen kunnen meedoen aan de Clubkas Campagne. Voor (vernieuwende) projecten met een maatschappelijk karakter kan een aanvraag worden ingediend bij het Fonds Maatschappelijke Projecten.

Meest gestelde vragen

Dichtbij en betrokken bij het verenigingsleven

De Rabobank is dichtbij en betrokken bij het verenigingsleven. Daar staan we voor als Rabobank. Met deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne kom je zelf in actie en bepalen de leden van de Rabobank hoeveel geld er naar welke vereniging of stichting gaat. Aanvragen die via het Fonds Maatschappelijke Projecten worden ingediend, worden door een commissie in behandeling genomen. Deze commissie beoordeelt of de ingediende aanvraag voldoende bijdraagt aan de lokale maatschappij en op welk (geldelijke) bijdrage de vereniging of stichting vanuit dit fonds mag rekenen.

Steuntje in de rug? Rabobank Clubkas Campagne

Wie kunnen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne? Verenigingen/stichtingen die voldoen aan de criteria zoals deze zijn omschreven op www.rabobank.nl/lvcm ( bijvoorbeeld: ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, actief bankieren bij Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, geen winstoogmerk hebben) en graag een steuntje in de rug willen (blijven) ontvangen kunnen zich vanaf 1 januari 2017 inschrijven via deze website. De vereniging of stichting gaat actief campagne voeren bij haar eigen leden / vrienden/ buren of plaatsgenoten om ‘stemmen’ te werven. Om een goede campagne te kunnen voeren ontvangt de vereniging of stichting hiervoor middelen van de Rabobank om samen hier een succes van te maken.

Leden van de bank bepalen verdeling jaarlijks sponsorbedrag

Het principe van de Rabobank Clubkas Campagne is voor de meeste verenigingen en stichtingen niet onbekend. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heeft dit in 2015 gelanceerd en ook in 2016 doen er weer veel verenigingen en stichtingen mee. Het sponsorbedrag dat jaarlijks wordt verdeeld over de verenigingen en stichtingen die meedoen is afhankelijk van de winst die onze bank maakt. Dan is het aan de vereniging of stichting de taak om stemmen te ‘werven’ bij leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Hoeveel elke stem ‘waard’ is hangt af van het aantal inschrijvingen van de verenigingen en het aantal stemmen dat uiteindelijk is uitgebracht.

Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne

Innovatief idee? Fonds Maatschappelijke Projecten

Met het Rabobank Fonds Maatschappelijke Projecten worden organisaties ondersteunt die de regio sterker maken. Denk hierbij aan de samenwerking met het AgriFood Capital en de ondersteuning aan projecten van bijvoorbeeld Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis en de Dorpsservicewinkel Gassel. De organisatie kan een activiteit, project of idee voorleggen, dat voor een groot deel van de lokale bevolking interessant is. Aanvragen worden beoordeeld door een commissie. Deze bestaat uit vijf ledenraadsleden, twee medewerkers en een directielid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.

Meer informatie over het Fonds Maatschappelijke Projecten

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven