Word jij ons nieuwe ledenraadslid?

Ledenraad

Wil jij meepraten met de bank en jouw mening delen over maatschappelijke vraagstukken bij jou in de buurt? Solliciteer dan op één van de vijf vacatures als ledenraadslid bij Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen!

De ledenraad is de stem van onze klanten en leden en vormt een uniek netwerk dat de kwaliteit van onze bank helpt borgen. Ideeën over hoe de bank zaken kan verbeteren, wensen die je in je omgeving oppikt, alles kun je tijdens de ledenraadsvergaderingen bespreken. Vanwege het coöperatieve karakter van onze bank, bekijkt de ledenraad ook hoe de bank haar maatschappelijke rol optimaal kan invullen. Samen bepalen we hoe we de woon- en werkomgeving van onze klanten en leden kunnen versterken. De ledenraad vervult drie rollen: signaleren (ogen en oren van de bank), sparren (mening geven over plannen en meedenken over uitvoering) en besluiten (formele besluiten zoals genoemd in het lokale bank statuut). Wil jij hier onderdeel van uitmaken? Lees dan snel verder.

Profiel

Naar wie zijn we op zoek? Belangrijk is dat de ledenraad representatief is voor de klanten en leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Dit vertaalt zich in een goede leeftijdsmix en dat de dorpskernen voldoende vertegenwoordigd zijn. De ledenraad bevat ook een evenwichtige combinatie van zakelijke en particuliere leden en van mannen en vrouwen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar leden die woonachtig zijn in de gemeente Gennep en de gemeente Mill en Sint Hubert binnen het segment Private Banking en Grootzakelijk. Benieuwd of jij past in het profiel? Bekijk dan de uitgebreide profielschets via onderstaande button.

Profielschets

Growing a better world together

De ledenraad wil een aantal onderwerpen/thema’s inhoudelijk volgen, zodat er een krachtig samenspel met de directie ontstaat. De nieuwe strategie van de bank is daarvoor het kader. In deze missie ‘growing a better world together’ wil Rabobank bijdragen aan de zelfredzaamheid, de lokale leefomgeving, het ondernemerschap en de (internationale) uitdagingen op het gebied van voedsel productie. Binnen dit brede kader heeft Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen gekozen voor twee overkoepelende focusthema’s, namelijk ‘Wonen’ en ‘Educatie’. Om tot een succesvolle coöperatie te komen vragen wij van onze ledenraadsleden om actief deel te nemen in interne commissies en extern gerichte initiatieven met betrekking tot eerder genoemde thema’s.

Commissies
De ledenraad heeft de volgende commissies ingesteld:

  • Agendacommissie
  • Commissie Fonds Maatschappelijke Projecten 
  • Commissie Rabobank Foundation 
  • Commissie Innovatieprijs (Fonds Vernieuwend Ondernemen)
  • Evaluatiecommissie (360° feedbackgesprek tussen raad van commissarissen en ledenraad)
  • Benoemingsadviescommissie (bij vacature raad van commissarissen)
  • Selectiecommissie (bij vacature ledenraad)
  • Commissie Ledenbijeenkomsten

De samenstelling van de commissies wordt jaarlijks in de ledenraadsvergadering besproken.

Verkiezing Ledenraadsleden

De ledenraad van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen bestaat uit 30 personen. De maximale zittingsduur van een lid van de ledenraad is acht jaar. De selectiecommissie voert gesprekken met kandidaten. De directievoorzitter draagt de kandidaten voor aan de kieskring (dit zijn alle leden van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen). Als het aantal kandidaten minder of gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de kandidaten automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. Als er meer kandidaten zijn dan vacatures vindt er een online stemming plaats door de kieskring.

Contact
Stel je kandidaat en stuur jouw motivatiebrief en CV vóór 31 maart 2018 naar directie.lvcm@rabobank.nl. Heb je vragen? Het Directiesecretariaat is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via: 0485-450020.

2-2-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn