Word jij ons nieuwe ledenraadslid?

ledenraad

Wil jij meepraten met de bank en jouw mening delen over maatschappelijke vraagstukken bij jou in de buurt? Solliciteer dan op één van de tien vacatures als ledenraadslid bij Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen!

De ledenraad is de stem van onze klanten en leden en vormt een uniek netwerk dat de kwaliteit van onze bank helpt borgen. Ideeën over hoe de bank zaken kan verbeteren, wensen die je in je omgeving oppikt, alles kun je tijdens de ledenraadsvergaderingen bespreken. Vanwege het coöperatieve karakter van onze bank, bekijkt de ledenraad ook hoe de bank haar maatschappelijke rol optimaal kan invullen. Samen bepalen we hoe we de woon- en werkomgeving van onze klanten en leden kunnen versterken. De ledenraad vervult drie rollen: signaleren (ogen en oren van de bank), sparren (mening geven over plannen en meedenken over uitvoering) en besluiten (formele besluiten zoals genoemd in het lokale bank statuut). Wil jij hier onderdeel van uitmaken? Lees dan snel verder.

Profiel

Naar wie zijn we op zoek? Belangrijk is dat de ledenraad representatief is voor de klanten en leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Dit vertaalt zich in een goede leeftijdsmix en dat de dorpskernen voldoende vertegenwoordigd zijn. De ledenraad bevat ook een evenwichtige combinatie van zakelijke en particuliere leden en van mannen en vrouwen. Benieuwd of jij past in het profiel? Bekijk dan de uitgebreide profielschets via onderstaande button.

Growing a better world together

De ledenraad wil een aantal onderwerpen/thema’s inhoudelijk volgen, zodat er een krachtig samenspel met de directie ontstaat. De nieuwe strategie van de bank is daarvoor het kader. In deze missie ‘growing a better world together’ wil Rabobank bijdragen aan de zelfredzaamheid, de lokale leefomgeving, het ondernemerschap en de (internationale) uitdagingen op het gebied van voedsel productie. Binnen dit brede kader heeft Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen gekozen voor twee overkoepelende focusthema’s, namelijk ‘Wonen’ en ‘Educatie’.

Verkiezing Ledenraadsleden

De ledenraad van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen bestaat uit 30 personen. De maximale zittingsduur van een lid van de ledenraad is acht jaar. De selectiecommissie voert gesprekken met kandidaten. De directievoorzitter draagt de kandidaten voor aan de kieskring (dit zijn alle leden van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen). Als het aantal kandidaten minder of gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de kandidaten automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. Als er meer kandidaten zijn dan vacatures vindt er een online stemming plaats door de kieskring.

Contact

Stel je kandidaat en stuur jouw motivatiebrief en CV vóór 22 april 2019 naar directie.lvcm@rabobank.nl. Heb je vragen? Mail dan naar eerder genoemd e-mailadres of bel naar de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie via telefoonnummer 0485 - 450 450.

Beugen, 14-2-2019

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn