Onze organisatie

Directeur coöperatieve Rabobank

Jelmer Algra, Directeur coöperatieve Rabobank, is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten centraal blijven staan. Naast zijn rol als directeur is hij tevens de trekker van de coöperatieve thema’s: Duurzaam Ondernemen, Banking4Food, Energietransitie en Duurzaam Wonen in onze regio.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

 • Jeff Biesma
 • Mascha Kattouw
 • Herman Miedema, voorzitter
 • Gerko Riedstra

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit minimaal 30 leden. Zij praten namens de meer dan ruim 17.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Noordwest-Friesland.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

Waadhoeke 

 • Auke Bootsma
 • Pieter van Dijk
 • Wiebe Goodijk
 • Froukje de Jong-Krap
 • Piet Ane Marra
 • Sjoerd Vleugel
 • Jan Wassenaar


Leeuwarden

 • Jantine Akkerman
 • Jan Belles
 • Remko Diekstra
 • Alle Faber
 • Cécile Frencken
 • Lieuwe Hansma
 • Jan Hemeltjen
 • Hendrik van Houten
 • Jan Maarten Langbroek
 • Klaas Johan Osinga
 • Pieter de Roos
 • Marijke Rosier
 • Mannus Schutten
 • Hendrik Schuurmans
 • Tim Ubbels


Harlingen

 • Tom van den Berg
 • Gerard de Boer
 • Rigtsje Hooghiemstra-Boonstra
 • Angelique Kloosterman
 • Albert Lindeboom
 • Gerry Meagher
 • Lieuwe Veltman

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur