Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Zij ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank. De formele directie bestaat uit:

 • Jelmer Algra, directievoorzitter en directeur Bedrijven
 • Arjo Kamp, directeur Particulieren

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

 • Paul Visschedijk, vice-voorzitter
 • Jeff Biesma
 • Ger Jaarsma
 • Herman Miedema, voorzitter
 • Gerko Riedstra

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 44 leden. Zij praten namens de meer dan ruim 15.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Noordwest-Friesland.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

Franeker 

 • Eelkje de Boer-Wiersma
 • Auke Bootsma
 • Pieter van Dijk
 • Klaaske van Dijk-Panbakker
 • Wiebe Goodijk
 • Piet Goffe Hoitsma
 • Peter Oude Munnink
 • Jan Wassenaar


Leeuwarden

 • Trijntje Buma
 • Alle Faber
 • Lianne Faber
 • Cécile Frencken
 • Bote Galema
 • Lieuwe Hansma
 • Christiaan Hegie
 • Jan Maarten Langbroek
 • Klaas Johan Osinga
 • Marijke Rosier
 • Mannus Schutten
 • Hendrik Schuurmans
 • Henk Sikkema
 • Fokke Zuiderbaan


Harlingen

 • Tom van den Berg
 • Titia Fokkema-van der Ploeg
 • Rigtsje Hooghiemstra-Boonstra
 • Angelique Kloosterman
 • Albert Lindeboom
 • Gerry Meagher
 • Maaike Tolsma
 • Lieuwe Veltman

St. Annaparochie/Stiens

 • Jan Belles
 • Maureen van der Heide
 • Jan Hemeltjen
 • Tjebbe Hettinga
 • Andries Jensma
 • Piet Ane Marra
 • Jan Dirk Ubbels

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven