Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Zij ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank. Ook is de directie ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan.

 • Jelmer Algra, directievoorzitter/directeur Particulieren
 • Edwin Meijer, directeur Bedrijven

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

 • Paul Visschedijk, vice-voorzitter
 • Jeff Biesma
 • Ger Jaarsma
 • Herman Miedema, voorzitter
 • Gerko Riedstra

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 44 leden. Zij praten namens de meer dan ruim 15.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Noordwest-Friesland.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

Franeker 

 • Ditmar van den Berg
 • Eelkje de Boer-Wiersma
 • Auke Bootsma
 • Pieter van Dijk
 • Klaaske van Dijk-Panbakker
 • Wiebe Goodijk
 • Annet van der Hoek
 • Piet Goffe Hoitsma
 • Peter Oude Munnink
 • Nynke Strikwerda-Talman
 • Jan Wassenaar


Leeuwarden

 • Trijntje Buma
 • Alle Faber
 • Lianne Faber
 • Cécile Frencken
 • Bote Galema
 • Lieuwe Hansma
 • Christiaan Hegie
 • Jan Maarten Langbroek
 • Klaas Johan Osinga
 • Marijke Rosier
 • Mannus Schutten
 • Hendrik Schuurmans
 • Henk Sikkema
 • Marcel de Vries
 • Fokke Zuiderbaan


Harlingen

 • Gerard de Boer
 • Tom van den Berg
 • Titia Fokkema-van der Ploeg
 • Rigtsje Hooghiemstra-Boonstra
 • Angelique Kloosterman
 • Albert Lindeboom
 • Gerry Meagher
 • Maaike Tolsma
 • Lieuwe Veltman

St. Annaparochie/ Stiens

 • Jan Belles
 • Maureen van der Heide
 • Jan Hemeltjen
 • Tjebbe Hettinga
 • Theo Hoogerbrug
 • Andries Jensma
 • Piet Ane Marra
 • Jan Dirk Ubbels

Wij staan klaar voor elke klant

U kunt bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland ook terecht voor: 

Medicidesk

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland heeft een eigen medicidesk. Onze adviseurs weten wat er speelt in de lokale gezondheidszorg. Wij zijn er voor specialisten in loondienst en zelfstandigen uit de medische wereld in Noordwest-Friesland.
U kunt onze medicidesk bereiken op telefoonnummer (058) 244 55 66.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven