Organisatie

Organisatie

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Jelmer Algra, Directeur coöperatieve Rabobank, is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten centraal blijven staan. Naast zijn rol als directeur is hij tevens de trekker van de coöperatieve thema’s: Duurzaam Ondernemen, Banking4Food, Energietransitie en Duurzaam Wonen in onze regio.

Jelmer Algra

Jelmer Algra

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Jeff Biesma Mascha Kattouw Herman Miedema, voorzitter Gerko Riedstra

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit minimaal 30 leden. Zij praten namens de meer dan ruim 17.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Noordwest-Friesland.

Onze ledenraad bestaat uit

Waadhoeke

Auke Bootsma Pieter van Dijk Wiebe Goodijk Froukje de Jong-Krap Piet Ane Marra Sjoerd Vleugel Jan Wassenaar

Leeuwarden

Jantine Akkerman Jan Belles Remko Diekstra Alle Faber Cécile Frencken Lieuwe Hansma Jan Hemeltjen Hendrik van Houten Jan Maarten Langbroek Klaas Johan Osinga Pieter de Roos Marijke Rosier Mannus Schutten Hendrik Schuurmans Tim Ubbels

Harlingen

Tom van den Berg Gerard de Boer Rigtsje Hooghiemstra-Boonstra Angelique Kloosterman Albert Lindeboom Gerry Meagher Lieuwe Veltman
Lid worden van de ledenraad