Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Zij ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank. De formele directie bestaat uit:

 • Jelmer Algra, directievoorzitter en directeur Bedrijven
 • Arjo Kamp, directeur Particulieren

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

 • Jeff Biesma
 • Mascha Kattouw
 • Herman Miedema, voorzitter
 • Gerko Riedstra

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit ongeveer 32 leden. Zij praten namens de meer dan ruim 15.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Noordwest-Friesland.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

Waadhoeke 

 • Auke Bootsma
 • Pieter van Dijk
 • Wiebe Goodijk
 • Piet Ane Marra
 • Jan Wassenaar


Leeuwarden

 • Jan Belles
 • Trijntje Buma
 • Alle Faber
 • Cécile Frencken
 • Lieuwe Hansma
 • Christiaan Hegie
 • Jan Hemeltjen
 • Jan Maarten Langbroek
 • Klaas Johan Osinga
 • Marijke Rosier
 • Mannus Schutten
 • Hendrik Schuurmans


Harlingen

 • Tom van den Berg
 • Gerard de Boer
 • Rigtsje Hooghiemstra-Boonstra
 • Angelique Kloosterman
 • Albert Lindeboom
 • Gerry Meagher
 • Lieuwe Veltman

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven