Rabo Verenigingsondersteuning

Als supporter van sport en cultuur gaan wij clubs, verenigingen en stichtingen helpen versterken met een nieuw initiatief: Rabo Verenigingsondersteuning. Alle verenigingen in de regio waar dagelijks honderden mensen samen sporten, samen muziek maken en samen hun favoriete bezigheid beoefenen vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere lokale samenleving. Wij zijn al vele jaren verbonden met de lokale verenigingen. Maar deze verenigingen hebben het zwaar en kennen veel uitdagingen. Ze hebben te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, onder druk staande ledenaantallen en te weinig vrijwilligers. Wij zien het belang van verenigingen, nu en in de toekomst, en geloven in de kracht van deze clubs.

Ambities ondersteunen

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbenden gaan wij verenigingen en stichtingen ondersteunen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door clubs te ondersteunen met het invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het ze zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding. Benieuwd naar wat je kunt verwachten van 1-op-1 begeleiding?

Meer informatie

Heeft jouw club behoefte aan kennis en ondersteuning? Ga naar onderstaande website voor meer informatie. Aanmelden voor de workshops en masterclasses komt beschikbaar vanaf juni.

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven