Rabobank pakt uit als sponsor van Leeuwarden-Fryslân 2018

Ondertekening sponsorovereenkomst Kulturele Haadstêd

Mede namens de Friese Rabobanken tekenden de directies van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 een contract. Hiermee verbinden de Friese Rabobanken, en Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland in het bijzonder, zich aan diverse projecten die in het cultuurjaar worden georganiseerd.

Voor en door de 'mienskip'

Edwin Meijer, directeur Bedrijven bij de Rabobank legt uit dat de Rabobank sinds jaar en dag een belangrijke sponsor in Fryslân is voor veel culturele en sportieve activiteiten. ‘Daarmee geven wij projecten in de mienskip een steuntje in de rug. Ook het jaar 2018 staat bol van de activiteiten die Leeuwarden en onze provincie op de kaart zetten. Het is dan ook passend ons als Rabobank te verbinden aan dit bijzondere cultuurjaar.’

Meer dan Culturele Hoofdstad

De Friese Rabobanken hebben er bewust voor gekozen hun normale sponsorprogramma niet te laten lijden onder de 2018-initiatieven. ‘Wij vinden lange-termijn-denken belangrijk. Alleen inzetten op het eenmalige cultuurjaar was voor ons geen optie’, aldus Meijer. Als wij alle sponsorgelden bij elkaar optellen gaat het om bedragen die vanuit ons coöperatief gedachtegoed worden teruggegeven aan de omgeving.’

Diverse projecten

Vanuit Leeuwarden-Fryslân 2018 omarmt Rabobank de tentoonstelling Mata Hari in het Fries Museum en Ûnder de Toer, het theaterspektakel in de Friese kerken. De bank verbond én verbindt zich in de provincie aan uiteenlopende projecten. Projecten als The Tall Ships Races (Harlingen), European Youth Music Festival (Sneek), Potatoes go Wild (Het Bildt), Oranjewoud Festival, Kening fan’e Greide, het theaterspektakel Stormruiter, Gabe Schroor, het SKS Skûtsjesilen en Burgum Cultureel kunnen op (extra) ondersteuning van de Friese Rabobanken rekenen.

Leeuwarden, 3-10-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn