Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne en het Coöperatiefonds. 

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en clubs die bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland bankieren, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Onze leden bepalen welke verenigingen en clubs een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is. Tijdens de stemperiode kunt u stemmen. Hoe meer stemmen op een vereniging of club worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.

Meld uw vereniging of club voor 21 maart 2019 aan voor deelname.

Meld uw club aan op Mijnbankenik.nl

Voorwaarden

 • De club is gevestigd in Ferwerderadiel, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland of Waadhoeke.
 • De club draagt bij aan de lokale leefbaarheid in Ferwerderadiel, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland of Waadhoeke.
 • De club heeft leden en biedt de mogelijkheid om lid te worden.
 • De club staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De club heeft op 1 maart van het kalenderjaar waarin de campagne plaatsvindt een zakelijke rekening met verenigingsvoordelen bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland.
 • De club mag op het moment van inschrijving geen lopende sponsorovereenkomst hebben met Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland.
 • De directie van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland heeft het recht om een club uit te sluiten van of toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Inschrijving geldt voor één jaar.
 • De club is verplicht om voorafgaand aan de stemperiode het Clubkas Campagne-doel door te geven.
 • De club kan aantonen dat de ontvangen bijdrage aan het opgegeven doel is besteed.

Coöperatiefonds

Met het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland verenigingen, stichtingen en instellingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de lokale leefomgeving in Noordwest-Friesland verbeteren. Twee keer per jaar kiest de commissie Coöperatiefonds welke initiatieven een bijdrage ontvangen. 

Commissie Coöperatiefonds

De commissie, bestaande uit een afvaardiging van de ledenraad, maakt een afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen. Binnen vier weken nadat de commissie bijeen is gekomen, ontvangt de aanvrager bericht. 

Vergaderingen Coöperatiefonds

Vergaderdata Uiterlijke datum inleveren stukken
Begin december 1 november 2018
Begin juni 1 mei 2019
Begin november 1 oktober 2019

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties.

 • Het project moet breed maatschappelijk zijn. Dat wil zeggen: meerdere verenigingen hebben er voordeel bij. Betreft het een project op verenigingsniveau? En bankiert de ‘aanvrager’ bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland? Dan is deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne een mogelijkheid.
 • Bij de uitvoering van het project is sprake van een grote mate van vrijwilligheid.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project vindt plaats in gemeente Ferwerderadiel, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland of Waadhoeke.
 • De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Het project start binnen een jaar.
 • De Rabobank is uw enige donateur uit de financiële sector.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Het project is binnen twee jaar te realiseren.

Wij doneren niet aan: 

 • Projecten die grotendeels door professionals worden uitgevoerd.
 • Projecten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Projecten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.

Sponsoring

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid. 

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring.

 • De activiteit vindt plaats in Ferwerderadiel, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland of Waadhoeke.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland of wil dat worden.
 • De activiteit biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De activiteit is geschikt om te netwerken en zakelijke relaties te versterken.

Wij sponsoren geen: 

 • Personen.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtport.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Afstudeerprojecten.
 • Recordpogingen.

Voorbeelden sponsoring en donatie

Sport

We sponsoren veel sporten op verschillende niveaus en sportieve evenementen. Zo steunen we:

 • SC Cambuur
 • Elfstedenhal
 • Wielervereniging de Friesche Leeuw
 • Harlingen Mixed Hockey Club
 • Golfclub de Groene Ster
 • KNKB
 • FK Fierljeppen Winsum

Cultuur

In het Friese Noordwesten steunt Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland meerdere culturele organisaties.

 • Natuurmuseum Fryslân
 • Fries Museum
 • Kaatsmuseum
 • Stadsschouwburg De Harmonie

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven