Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland doneert vanuit Rabo ClubSupport en het Coöperatiefonds.

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daarom investeert Rabobank haar kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, zodat we met elkaar ons land - buurt voor buurt - sterker maken.

Met Rabo ClubSupport beslissen leden mee via welke clubs een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving.

Voorwaarden

 • De club is gevestigd in Ferwerderadiel, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland of Waadhoeke.
 • De club draagt bij aan de lokale leefbaarheid in Ferwerderadiel, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland of Waadhoeke.
 • De club heeft leden en biedt de mogelijkheid om lid te worden.
 • De club staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De club heeft op 1 maart van het kalenderjaar waarin de campagne plaatsvindt een zakelijke rekening met verenigingsvoordelen bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland.
 • De club mag op het moment van inschrijving geen lopende sponsorovereenkomst hebben met Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland.
 • De directie van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland heeft het recht om een club uit te sluiten van of toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Inschrijving geldt voor één jaar.
 • De club is verplicht om voorafgaand aan de stemperiode het Clubkas Campagne-doel door te geven.
 • De club kan aantonen dat de ontvangen bijdrage aan het opgegeven doel is besteed.
Coöperatiefonds

Met het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland verenigingen, stichtingen en instellingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de lokale leefomgeving in Noordwest-Friesland verbeteren. Twee keer per jaar kiest de commissie Coöperatiefonds welke initiatieven een bijdrage ontvangen. 

Uitslag Rabobank Coöperatiefonds 2020

Commissie Coöperatiefonds

De commissie, bestaande uit een afvaardiging van de ledenraad, maakt een afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen. Binnen vier weken nadat de commissie bijeen is gekomen, ontvangt de aanvrager bericht. 

Vergaderingen Coöperatiefonds

VergaderdataUiterlijke datum inleveren stukken
Begin juni1 mei 
Begin november1 oktober 

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties.

 • Het project moet breed maatschappelijk zijn. Dat wil zeggen: meerdere verenigingen hebben er voordeel bij. Betreft het een project op verenigingsniveau? En bankiert de ‘aanvrager’ bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland? Dan is deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne een mogelijkheid.
 • Bij de uitvoering van het project is sprake van een grote mate van vrijwilligheid.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project vindt plaats in gemeente Ferwerderadiel, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland of Waadhoeke.
 • De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Het project start binnen een jaar.
 • De Rabobank is uw enige donateur uit de financiële sector.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Het project is binnen twee jaar te realiseren.

Wij doneren niet aan: 

 • Projecten die grotendeels door professionals worden uitgevoerd.
 • Projecten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Projecten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur